Събиране на вземания от професионалисти

https://www.24chasa.bg/novini/article/4589198 www.24chasa.bg

Междуфирмената задлъжнялост е все по-голям и актуален проблем за българската икономика. Финансовата криза доведе до масови фалити във всички сектори като засегна както малки, така и големи предприятия. Това допринесе до обявяване на дружества в несъстоятелност, прехвърляне на дружествени дялове на безимотни лица и офшорни компании. По данни от Търговския регистър към Агенция по вписванията за периода от 2010 г. до 2013 г. в несъстоятелност са обявявани двойно повече фирми, отколкото в по-ранните години. На практика обаче тази статистика не обхваща голям брой търговци, които са спрели да работят и които са очевидно свръхзадлъжняли. Често дружества, които са неплатежоспособни, продължават да се водят действащи по документи, но реално не могат да плащат задълженията си. Такива дружества се прехвърлят на безимотни лица, а бившите собственици продължават да развиват търговска дейност с друго новообразувано дружество. За голямо съжаление законът допуска това. В последните няколко години зачестяват случаите, в които въпреки че кредиторът е водил изрядно счетоводство, разполага с надлежни документи, удостоверяващи дълга, платил е дължимите данъци, не може да събере вземанията си. Тази порочна практика води до несигурност в търговския оборот, до възможност за злоупотреби, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, а оттам и рискове за финансово затъване на компании по веригата. Липсата на каквато и да е отговорност от собствениците на такива фирми длъжници обостря чувството за несправедливост и безнаказаност, защото в тези случай вземането се оказва несъбираемо.

Като превенция срещу горните порочни практики специалистите съветват да не се бездейства и изчаква, а да се направят своевременно необходимите постъпки за събиране на вземането.

Така възниква въпросът: „Как вземането да бъде събрано?“ В такива случаи се оказва уместно да се използват услугите на специализирани дружества за събиране на вземания.

„Наистина се забелязва значителен ръст на запитванията, които постъпват, както от търговски дружества, така вече и от физически лица“- споделя Симеон Петров от Коин Консулт.
Проучванията показват, че кредиторите все по-често се обръщат към агенции за събиране на вземания по няколко причини - нямат възможност да поемат разноските по събиране на вземането и не искат да влагат повече време и ресурс за това, а също така и защото в случаите когато се отнася до търговски дружества, не желаят да развалят изградените добри отношения със своите партньори.

„Във всички тези случаи ние можем да бъдем полезни“, обяснява г-н Петров. Практика в Коин Консулт е преди да бъде поет съответен случай за събиране, да бъде направена обстоятелствена проверка на длъжника и анализ на имущественото му състояние, след което на кредитора се предлагат варианти за последващите действия. Според етапа, на който се поема случая и предприетите преди това действия се предлагат различни подходи за събиране на вземането.

„Ние предлагаме на своите клиенти съчетание от юридически и финансови услуги, които допринасят за успешното събиране на вземането“, казва Симеон Петров. Освен най - популярното – събиране на дългове за сметка на клиента, Коин Консулт предлага събиране на вземането при което разноските, свързани с това са изцяло за тяхна сметка. По този начин кредиторът спестява не само времето и усилията, но и финансов ресурс.

Друга възможност, която се предоставя е изкупуване на вземания, при което кредиторът веднага получава част от своето вземане без да е обвързан с последващо събиране.
„Разполагаме с опитен екип от юристи и икономисти, които осъществяват целия процес по водене на преговори за събиране на вземането по извънсъдебен ред. В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, изцяло обезпечаваме правното обслужване по съдебното производство“, допълват от Коин Консулт.

В заключение, специалистите съветват, че колкото по – рано се предприемат действия за събиране на дълга, толкова по – големи са шансовете за успех. С течение на времето възможностите силно намаляват, а процедурата става все по – усложнена и по – скъпа.

www.coin.bg