Срамно - който краде ток, го плаща по-евтино!

https://www.24chasa.bg/novini/article/5332534 www.24chasa.bg
Техници на електроразпределително дружество проверяват електромери.

Таксуват им киловатчас по 3 ст. за потреблението за три месеца назад

В енергийния регулатор работят срещу скандалната тарифа - предстои промяна на правилата за измерване

10 къщи са се накачили директно към кабел, който минава под тротоара в град в Североизточна България и заобикалят електромерите. И въпреки че са “обзаведени” с умни уреди, енергията като че потъва в земята. Със също умна техника “нерегламентираното ползване на ток” е засечено и разкрито.

Всъщност това е и нова хватка при наличието вече на смартуреди - за да не минава токът през тях, клиентите търсят начин да се закачат към кабела.

Голям хотел по морето със собствен трафопост с електромер отвън

направил такава

схема, че да се

отчита само част

от еленергията, а

управлението е

чрез GSM модул

Нещо повече, когато техници на енергото се приближат, вероятно сензори реагират и електромерът възстановява нормалното отчитане. Е, все пак и тези хора, които тяглят ток, без той да се отчита, са засечени.

Оказва се, че тези и други подобни клиенти, когато ги хванат,

плащат

откраднатата

енергия по

3 ст. за квтч

на база на реалното потребление за три месеца назад. Това е цената на тока за регулирания пазар на АЕЦ “Козлодуй”. За сравнение - цената на микса на НЕК е 11,66 ст. на квтч, преди върху нея да бъдат начислени цените за пренос и достъп през преносната и разпределителната мрежа и цената “задължения към обществото”.

Така е от 2014 г., когато тогавашната ДКЕВР постановява, че този тип нерегламентирано ползване на еленергия (кражби) се води технологичен разход на компанията. А цената на еленергията, която електроразпределителните компании купуват, за да покрият тези разходи, е на цената на “Козлодуй” за регулирания пазар - т.е. 3 ст.

Това се основава на чл. 51, ал. 1 от Правилата за измерване на количествата електрическа енергия, който регламентира, че дотаксуваният ток се плаща по действащата цена, по която операторът на разпределителната мрежа закупува от обществения доставчик електрическа енергия за покриване на технологичните си разходи и дължимите мрежови цени.

за измерване от 2014 г.

ток плащат

по-евтин, ако

ги хванат

Върху тези 3 ст. за квтч се начисляват цени за пренос и достъп през мрежите и добавката “задължения към обществото”.

Така в едно от дружествата - “Енерго-Про”, крадецът плаща като дотаксуване 11,356 ст. за квтч.

Само за сравнение - цената на дневната еленергия с наслагването на мрежовите услуги и цената за “задължения към обществото” е 18,45 ст., а на нощната 10,2 ст. Подобно, малко над цената за нощна енергия, е доплащането от крадците и при другите две дружества - ЕВН и ЧЕЗ. Всъщност ЕВН предупредиха още при промяната през 2014 г., че се насърчава краденето на ток.

В крайна сметка излиза, че

дори да хванат

този, който краде,

на него му е

по-евтино да си

плати

за кражбата, отколкото да е редовен клиент. Особено е изгодно това за стопански потребители, казват от енергодружествата.

От “Енерго-Про” съобщават, че за 2014-2015 г. дотаксуваната електроенергия (откраднатата - бел. ред.) за 2014 и 2015 г. е 33 млн. квтч, което прави 4 200 000 лв. Това е достатъчно за потреблението на един малък град като Провадия за същото време.

При ЧЕЗ за деветте месеца на 2015 г. са засечени 4615 кражби, което е 24 млн. квтч, щетата е 2 млн. лв.

При ЕВН кражбите за първото полугодие на 2015 г. са 850 000 лв.

Светла Тодорова, член на КЕВР и неин предишен председател, каза за “24 часа”, че проблемът се знае от комисията. В момента се променят правилата за измерване на еленергията, има постъпили предложения. Вероятно ще се предприемат действия, заяви тя. 

Искат посегателства по мрежата да са тежко престъпление

Другият начин да се “печели” от електроразпределителните дружества е кражбата на кабели и съоръжения, трансформаторно масло. През 2015 г. поради кражби от мрежата без ток са били над 50 хил. домакинства и стопански потребители в Североизточна България. Общата продължителност на времето, през което хората са останали без ток заради кражби, е над 116 часа. През 2015 г. са регистрирани 33 изключвания на електропроводи средно напрежение вследствие на посегателства на обекти от мрежата в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград. Щетите за “Енерго-Про” са 1,2 млн. лв.

За 2015 г. на територията, обслужвана от EVN България, са извършени 343 посегателства на 22 хил. метра електропроводи и на 2682 л трансформаторно масло. Общо разходите за възстановяване на инфраструктурата надхвърлят 257 000 лв. - средства, които биха могли да бъдат вложени в подобряване на електрозахранването и обслужването на клиенти.

Щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ през 2015 г. са за 3,2 млн. лева. Източени са 30 000 л трансформаторно масло, което е повредило 54 трансформатора. Откраднати са 53 000 м кабели и проводници.

Кражбите на съоръжения причиниха стотици прекъсвания на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ и през последната година. Въпреки огромните загуби за дружеството най-потърпевши остават хората, които търпят неудобства, казват от компанията.

Години наред се дебатира как да бъдат спрени кражбите от съоръжения на електоразпределителните дружества и от релсите и друга инфраструктура. Какво трябва да се промени?

Набезите върху съоръженията от електроразпределителната мрежа могат да бъдат ограничени чрез засилен контрол от органите на реда в изпълнение на няколко закона. Особено рискова в тази връзка е търговията с черни и цветни метали. Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) търговията с черни и цветни метали е лицензирана дейност и трябва да се практикува само от търговци, които притежават разрешение за нея. Необходимо е да се въведат законови изисквания, които да позволяват търговията с черни и цветни метали само при документално доказан произход на материали, които явно произхождат от електроразпределителната мрежа.

До момента в Наказателния кодекс кражбата на елементи от електроразпределителна мрежа не е предвидена като по-тежко наказуемо престъпление (т.нар. квалифициран състав). За да се ограничат тези прояви, е необходимо да се промени НК, като се включи ново понятие на кражба на елемент от електроразпределителната мрежа, в резултат на което възниква повреда на съоръжение или авария, носеща риск за живота и здравето на хора, предлагат от “Енерго-Про”. 

От връзка с кабела до софтуерно

въздействие на електромера

Най-разпространените начини за крадене на електроенергия е директното присъединяване към мрежата и въздействието върху самия електромер или върху цялата измервателна система (електромер, токови и напреженови трансформатори, свързващи проводници). Методите за въздействие са разнообразни - преобладават високотехнологичните способи, съобщават от “Енерго-Про”.

От дружеството разказват как клиент е бил хванат първо с директно свързване на елсистемата му с тази на енергото с подземен кабел. След разкриването му е преминал към манипулиране на електромера да отчита по-малко, пак е хванат. Третия път е констатирано софтуерно въздействие върху уреда за мерене.

Съвременните технологии позволяват да се определи в кои райони има кражби на електрическа енергия. Това се постига със системите за балансово мерене. Така са били открити 10 случая с подземното свързване на къщите към мрежата на енергото.

Директното присъединяване към мрежата е един от разпространените начини.