golden pages

Неволите на Златин или сделка или не

https://www.24chasa.bg/novini/article/5394209 www.24chasa.bg

На всеки му се е налагало поне веднъж в живота да прибегне до услугите на нотариус. Дори на Златин. При него това се случи преди години, когато купуваше колата си – поочукан сив Голф, именуван на галено Цура.

Златин се влюби в Цура в мига, в който я зърна. Заради нея ходи чак до Перник и прие цената, която собственикът искаше, без да се пазари. Прие на доверие и предложения от него нотаруис. Сделката бе сключена, нотариално заверена и обилно полята, а Златин се прибра вкъщи като горд собственик на автомобил.

Гордостта му трая едва седмица, докато една вечер не чу случайно по новините името на нотариуса. Оказа се, че си е имал работа с измамник, специализиран в сделките с коли, а заедно с него бяха „изгорели” и един куп други хора. Слава богу, полицията го беше усетила навреме и за Златин нещата приключиха благополучно, а Цура и до днес се радва на любовта и грижите му. Ала не винаги и не за всички събитията се развиват така.

Когато ви се налага да ползвате услугите на нотариус, трябва да сте особено внимателни, тъй като става дума за обстоятелства, касаещи важни аспекти от живота ви, независимо дали става дума за имуществото ви, или за нещо друго. Изборът на нотаруис е сложна задача, към която трябва да подходите разумно и отговорно, без да разчитате на случайността. В противен случай има опасност да попаднете на измамник и да си имате проблеми.

В какви случаи може да ви се наложи да ползвате услугите на нотаруис?

При сделки за покупко-продажба на имоти задължително трябва да се обърнете към нотариус, тъй като ако сте купувач, той е лицето, което ще ви издаде нотариален акт. Този документ е изключително важен, защото удостоверява, че вие сте собственик на имота.

При покупко-продажба на автомобил отново ще трябва да прибегнете до услугите на нотариус. Ако сте купувач, нотариусът ще провери дали продавачът е собственик на автомобила или в случай, че е е упълномощено лице – дали пълномощното е легитимно и законно.

Ако регистрирате фирма, нотариус трябва да удостовери поне вашия спесимен – документ, който гарантира начина, по който се подписвате. Извършва се срещу показване на лична карта, като по този начин нотариусът се уверява във вашата самоличност.

Когато искате да наемете или да дадете под наем жилище, договорът трябва да бъде с нотариален подпис и печат, за да има по-голяма тежест. Освен това нотариусът проверява дали наемодателят е собственик на апартамента, както и дали има право да го отдава под наем.

Други такива ситуации са написване на завещание, което да бъде съхранявано при нотариус, издаване на пълномощно и др.

Как да изберете добър нотариус?

И тук, както и навсякъде, вариантите са или да се допитате до познат – например някой, който наскоро се е сдобил с имущество и съответно е ползвал услугите на нотариус, или да потърсите информация в интернет. Във втория случай

Golden Pages

ще ви свърши отлична работа с богатата си база данни за нотариални кантори във вашия град. Ако имате познат адвокат, това също е вариант – адвокатите поддържат близки професионални отношения с нотариусите, така че сигурно може да ви препоръча някого.

Ако нямате препоръка за конкретен нотариус и трябва да избирате, има няколко неща, за които да сте внимателни.

Най-напред важно е да проверите дали е вписан в регистъра на Нотариалната камара. Това е задължително условие за всички, упражняващи този вид дейност на територията на Република България, а регистърът е свободно достъпен за всички граждани. Преди да поверите сделката си в ръцете на нотариуса, направете проверка за неговата правоспособност да заверява сделки и документи, поставяйки своя подпис и печат. Така ще си осигурите предварително спокойствие, че няма да попаднете на измамници. Важно е да се знае, че районът на действие на един нотариус трябва да съвпада с района на съответния районен съд.

Потърсете опитен нотариус. Опитът е много важен – първо, защото вече има рутина и ще свърши работата бързо и експедитивно, без излишно размотаване и хаос. Второ, защото опитът означава по-високи нива на компетентност и способност за решаване на по-сложни и трудни казуси. По този начин можете да разчитате на професионализъм, качествено обслужване и адекватни съвети. Това е особено важно, когато става дума за покупко-продажба на имоти, дарения, делба на имоти или някакъв друг тип имуществени сделки. Една професионално и прецизно оформена сделка с всички необходими документи ще ви гарантира спокойствието, че няма да бъде оспорена впоследствие. Високата достоверност на изготвените и заверени документи ви дава неоспорими доказателства за вашата собственост.

Независимо дали става въпрос за покупко-продажба на движимо или недвижимо имущество, избраният от вас нотариус трябва да е сигурен, че собствеността на имота принадлежи на прехвърлящия това право. Освен това собственикът трябва да е дееспособно и пълнолетно лице, освен ако не се представлява от родители или настойници. Всичко това подлежи на проверка от вашия нотариус и за да се уверите в неговата надеждност, трябва непременно да го попитате, дали е извършил тези справки.

Друг вид проверки, които той може да извърши, са за наличието на утежняващи условия, т.н. тежести върху имота. Тази проверка не е задължителна, но е препоръчителна, като се има предвид, че вие не можете да сте компетентни във всички области. По този начин нотариусът ще постъпи професионално и ще ви покаже, че можете да му гласувате доверие.

Изберете нотариус с утвърдено име. Това е гаранция, че е професионалист и няма да допуска грешки, които да имат тежки последствия за вас. Ценете имуществото и нервите си. Парите може да не са най-важното нещо на света, но сигурността и спокойствието са важно условие за един добър и пълноценен живот.

golden pages