НСИ отчита солидно подобрение на стопанската конюнктура в България

https://www.24chasa.bg/novini/article/5540528 www.24chasa.bg

Общият показател на бизнес климата в България нараства през май с 5,0 пункта, достигайки едногодишен връх в резултат на по-благоприятен бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повиши с 4,1 пункта спрямо април, когато се срина с 8,1 пункта, като това негово подобрение се дължи на по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия, предава БНР.

Относно настоящата производствена активност анкетата на НСИ отчита слабо понижение, но при по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

През май показателят "бизнес климат в строителството" също отбелязва солидно повишение с 6,7 пункта спрямо април, когато индексът остана без съществена промяна, като това се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По-оптимистични са и техните прогнози по отношение на строителната активност през следващите три месеца, но в същото време анкетата на НСИ отчита увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължават да бъде свързан с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 63,7 и 40,1 на сто от строителните предприемачи.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месец.

Националната статистика отчита рязко повишение със 7,3 пункта в сравнение с предходния месец и на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчици през следващите три месец.

Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като проучването на НСИ за май отчита засилване на тяхното негативно влияние.

По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава с 2,4 пункта след подобрение с 0,7 през април главно поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите в отрасъла за бизнес състоянието на техните предприятия. Подобрение има и в очакванията им за следващите три месеца, докато мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-неблагоприятни.

И тук несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл, въпреки че през последния месец се наблюдава известно намаление на отрицателното им влияние, посочва НСИ.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Резултатите от последното проучване на НСИ показват рязко подобрение на общия бизнес климат през май след неговото по-колебливо представяне в края на миналата и началото на настоящата година. Трябва да се има предвид, че през настоящия месец индексът, измерващ общия бизнес климат, нарасна обратно над неговото дългосрочно осреднено ниво, достигайки до едногодишен връх - малко под неговия връх от май 2015-а година, когато индексът достигна най-високото си ниво от последните шест години (най-добро ниво от края на 2008 година насам).