17 вида змии в България, само 5 са отровни

https://www.24chasa.bg/novini/article/5555765 www.24chasa.bg
Сива водна змия. Дълга е до 120 см. Храни се основно с дребни рибки и по-рядко жаби. Среща се в цялата страна, но избягва планинските райони. Навлиза в черноморските води.

Най-опасни за човека са пепелянката и усойницата

В България се срещат 17 вида змии от 6 семейства, което нарежда страната сред челните места по брой видове на континента, твърди доц. Николай Цанков, зоолог в Националния природонаучен музей към БАН. 

За един вид - каменарката, няма потвърждение, че се среща у нас. Често този вид е споменаван и бъркан с пепелянката. Каменарките се срещат в Югозападна Европа на изток до Словения.

От змиите по нашите земи 5 вида имат способността да произвеждат токсини, като само на 2 от тях отровата е относително опасна за човека - пепелянката и усойницата. Всички видове, срещащи се у нас, са защитени и включени в различни приложения на Закона за биологичното разнообразие, казва доц. Цанков, който проучва земноводните и влечугите, има над 60 публикации по темата и работи активно за популяризиране и опазване на тези групи животни.