И 7-и, и 8-и клас догодина с диплома за основно

https://www.24chasa.bg/novini/article/5615408 www.24chasa.bg
. Учениците и учителите очакват промените, които предстоят заради влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Следващата година ще има и седмокласници, и осмокласници, които завършват основно образование. И двата випуска всъщност ще получат свидетелство за тази степен на образование.

Причината е влизането в сила от 1 август на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Това обясни Лазар Додев, който е шеф на дирекцията по организация, контрол и инспектиране в министерството на образованието. Началното училище си остава начално.

Основното вече ще е от 1-и до 7-и клас, а не както досега от 1-и до 8-и. Появява се новото училище - обединено (от 1-и до 10-и клас). СОУ става СУ още от този 15 септември.

Гимназиите са профилирани или професионални. 

До 15 септември директорите на училищата, в които има промяна на наименованието или са преобразувани, трябва да сменят печата и булстат.

Обединеното

училище няма

аналог досега

Предвидено е да се разкрива в по-малките населени места, които са отдалечени от големите градове и където в близост има профилирана или професионална гимназия. “Прави се, за да не се налага децата да пътуват, защото е висок процентът на отпадащите след основно образование. Даваме им възможност да продължат поне до 10-и клас, да усвоят професия,

да изкарат

шофьорска

книжка,

обясни Лазар Додев.

Обединени училища ще има от 2017/2018 г. За преобразуването им кметовете трябва да кандидатстват, след като предложението бъде обсъдено на местно ниво и се вземе решение. Ще се поощрява партньорството на обединените училища с професионалните гимназии в по-големите населени места, така че децата безпрепятствено да продължат обучението си там в 11-и и 12-и клас.

Обединени училища ще могат да станат

основните, прогимназиите и СОУ

и училищното образование през 2016/2017 г.

Учители от професионалната гимназия ще могат да преподават по професия и практика и в обединеното училище.

Да бъдат преобразувани в обединено училище, могат да кандидатстват основните училища, прогимназиите (5-и/8-и клас) и средните училища.

Предложения за преобразуване на училища ще се приемат догодина. Предстои министерството на образованието да направи проучване какви са намеренията за откриване на обединени училища.

Много директори на основно училище в момента желаят то да стане обединено, но не при всички ще е възможно заради малкото деца, липсата на материална база, кадри и др.

Основните

са 1253

65% от училищата обаче са с до 300 ученици. Прогимназиите са 5. В професионалните гимназии предвиждаме при необходимост да се създадат допълнителни паралелки, за да има място за учениците, които ще продължат в тях след завършването на обединено училище, обясни пред “24 часа” Додев.

До 10-и клас в общообразователната подготовка всички ученици ще учат едно и също. Сериозната подготовка - професионална и профилирана, е в 11-и и 12-и клас.

В закона е предвиден

безплатен

транспорт

за всички

ученици

от 1-и до 12-и клас. Където не може да бъде организиран превоз с автобус, ще има възможност да се ползва междуселищният транспорт безплатно.

Детските градини вече ще могат да разкриват яслена група, както и да извършват допълнителни услуги като почасово гледане на деца от 3 часа на ден. Може да има и организирани съботно-неделни групи.

Експерти от министерството на образованието обикалят страната, за да обяснят всеки детайл от промените заради влизането в сила на закона. Учителите били много активни с въпроси.

Лазар Додев:

Ще осигурим целия

спектър от професии

- Г-н Додев, как обединеното училище ще дава първа степен на професионална квалификация?

- Първата степен е най-ниската. Това са работниците в кухня, помощник-строителите, пиколото. Това са най-лесните като учебен план и учебни програми. Новият закон позволява професионална подготовка да има и в средните училища, и в гимназиите. Законът допуска професионална подготовка да има в профилираните гимназии. Така децата ще имат достъп до всички възможности. Ще се осигури целия спектър от професии и профили, където има възможност

- Така ще се подпомага професионалното образование.

- Да, и дуалното обучение. Както и бизнесът. Ще се подпомага общинската, регионалната политика, бизнесът и икономиката.

- Обединените училища не ограничават ли образованието на децата до 10-и клас?

- След 10-и клас те имат право да продължат. Дали е в професионална гимназия, или в обединено училище, ако детето не желае да продължи след 10-и клас, няма кой да го застави да продължи обучението си. Дава се възможност училището да е по-близо до дома на детето и то да не пътува. Това е реална възможност да ги задържим повече в училище. Няма пречка след националното външно оценяване след 10-и клас с резултатите от него учениците да кандидатстват за прием в прафесионални гимназии и да продължат по същата специалност, ако има места.

- Ще има ли съкратени учители?

- Притесненията на учителите са, че ще им е трудно да направят норматив. В училище, в което пада 8-ият клас, децата ще понамалеят. Учебната година се увеличава с 2 седмици. Учителите ще могат да допълват часове и с ангажираност в следобедните занятия при целодневна организация на учебния ден. Ще допълват и с предмети в началния курс. Имат възможност да формират щат и в няколко училища. Ще има малки сътресения в системата, няма как да не се случи това.

Училища ще стават

иновативни с нови

методи на преподаване

Иновативни могат да станат училищата, които постигат подобряване на качеството на образованието, като разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Те използват нови методи на преподаване, прилагат нов или усъвършенстват начина на управление, обучение и образователна среда.

За да станат иновативни, училищата трябва да разработят до 4-годишни програми за прилагане на иновативни дейности в практиката. Програмата се внася в министерството на образованието и ще се разглежда от комисия. В нея ще участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност.

Трябва да има подкрепата на педагогическия, на обществения съвет (също нова структура, в която влизат представители на родителите, на финансиращия орган и на работодателите) и становище на регионалния инспекторат. Ако всички са “за”, те ще придобият този допълнителен статут и ще могат да променят плановете и организацията си на работа. За статута иновативни училища ще може да се кандидатства от 2017/2018 г. Идеята е те да бъдат допълнително финансирани след първата година. Иновативно може да не е цялото училище, а отделни паралелки, обясниха експерти от МОН. (24часа)

В националните

трябва да има деца

от няколко области

Неспециализираните училища може да бъдат обявени за училища с национално значение.

Училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед от министъра на образованието и науката.

Национална задача пък е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет.

Вторият важен критерий е в училищата да се обучават най-малко 20 ученици от други области на страната, несъседни на областта, в която се намира училището. Такава може да бъде например Професионалната гимназия по фина механика и оптика, защото е единствена в България и има ученици почти от цялата страна, уточниха експерти пред “24 часа”.

Статутът “национално” ще се дава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието. Училищата се обявяват за национални за срок от 4 години въз основа на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование към 1 януари на годината на обявяването. (24часа)