Не са издавани строителни разрешения за нова сграда на територията на хотел „Маринела”

https://www.24chasa.bg/novini/article/5700469 www.24chasa.bg

Твърдението, че започва 10-етажен строеж на територията на столичния хотел „Маринела”, е абсолютна неистина. Към момента няма строителни книжа или действия по изпълнение на такъв обект и това е единственият сигурен факт по въпроса, съобщават от хотел „Маринела”.

В Министерство на културата бе извършена проверка дали хотел „Маринела” е обект, годен да бъде деклариран като паметник на културата. Тази процедура включва задълбочен анализ в две последователи фази, където участват и се произнасят уважавани експерти от НИНКН и специализиран съвет към самото министерство, чиито членове са опитни архитекти и инженери. Тези професионалисти преценят дали сградата е обект – част от недвижимото културно наследство, излизат с доклад, в който предлагат на министъра да обяви или не паметник на културата.

От медиите научаваме за резултата на тази процедура, тъй като все още не сме уведомени по официалния ред от държавните органи, съобщават от дружеството. Институциите са преценили, че хотел „Маринела” не представлява културна ценност и, предполагаме, са се обосновали затова. Отново от медийни публикации разбираме, че издаденият краен акт на министъра на културата вече е станал достояние и дори е обжалван от друга институция. Никой не е намерил за нужно да ни уведоми като собственици на обекта и единствени заинтересовани лица за резултата и хода на тези процедури. В крайна сметка две институции извършват процедури, обжалват се административни актове, в които процеси е потърпевш само един - инвеститорът в този обект, но инвеститорът няма достъп до тази информация, въпреки че постоянно е обект на внимание от всички медии и институции.

В допълнение, в медийното пространство е разгласена информация и се коментира, че започваме строителство на нов 10-етажен обект в хотела ни. Не са издавани строителни визи и разрешения за строителство на нова 10-етажна сграда на територията на хотела и молим да се спре спекулирането, декларират от дружеството. Извършвани са само проучвания още по време на покупката на обекта какви са възможностите за неговото развитие, които са представени от предходния собственик и са били част от анализа на покупката. На този етап инвеститора не е извършвал действия за реализация на такова строителство.

Тези спекулации показват, че е налице продължителен натиск и уронване на престижа на инвеститора и обекта като цяло, коментират от хотел „Маринела”. Налице са безпочвени нападки, базирани на хаотично подбрана информация с неюридически характер и последователност.

Ние вярваме в българските институции и ги молим да си свършат работата, а дейността ни да остане необезпокоявана. Смятаме, че ако продължава този натиск, изявления на архитекти и специалисти, които не участват в тези процедури, но се изказват в медийното пространство като последна инстанция, ще бъдем принудени да предприемем мерки и съдебни процедури, за да защитим името на хотела и репутацията на инвеститорите в него, за да се сложи веднъж за винаги точка на тази безконечна пропаганда, декларират от хотел „Маринела”.

В заключение по темата със строителството на казиното, искаме отново да подчертаем един важен факт, който някак упорито се неглижира - за обекта има влязло в сила разрешение за строеж, издадено по надлежния ред от съответния компетентен орган. В хода на издаването му ДНСК са имали възможност да упражнят своя контрол в предвидения за това срок. Далеч след влизането в сила на разрешението за строеж институциите застъпват твърдение, че строежът е различна категория. Редът в една правова държава изисква да се съблюдават издадените и влезли в сила актове. Именно това е ефектът на техния стабилитет, който позволява на всеки инвеститор да разчита, че като ги получи, може да започне да ги изпълнява и да реализира своите цели и инвестиции. В момента обектът и неговият инвеститор са подложени на невиждана атака във връзка със законово приключили процедури с ясен резултат - законово започнато строителство.