Каша в нормите блокира поскъпване на крадения ток

https://www.24chasa.bg/novini/article/5792561 www.24chasa.bg
Техник на енергото проверява дали има манипулиране на електромера.

След 2 дни е делото във ВАС законно ли е КЕВР да определя колко ще струват незаконните киловатчаса

На 6 октомври петчленен състав на Върховния административен съд ще гледа дело дали Комисията за енергийно и водно регулиране има право да определя начина и цените, по които се плаща откраднатият ток, както и периодът назад, за който се дължат пари.

Казано по друг начин, върховните съдии ще трябва да решат на последна инстанция дали да отпаднат членове от 48 до 51 от Правилата за измерване на количествата електрическа енергия, които уреждат това.

Комисията за енергийно и водно регулиране е готова да направи промени в правилата, ако съдът се произнесе, че има право на това.
Комисията за енергийно и водно регулиране е готова да направи промени в правилата, ако съдът се произнесе, че има право на това.

На кръглата маса на в. “24 часа” “Да спрем кражбите на ток и съоръжения” на 27 септември бе дискутирано, че крадците на ток, дори да бъдат хванати,

плащат двойно

по-ниска цена

на крадената енергия, отколкото, ако са били редовни клиенти на енергото. Освен това сумите се дължат 3 месеца назад, а в повечето страни от ЕС срокът е 6 месеца назад.

Така че в момента тези правила за измерване по-скоро стимулират краденето на ток. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че работна група ще набележи мерки срещу кражбите.

Оказва се обаче, че най-лесният начин за изправяне на тази несправедливост - да се променят правилата, е невъзможен в момента. Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни защо, въпреки намерението кражбите да се таксуват по цена за недостиг, която е най-високата и стига 20 ст. на квтч.

Не може тъкмо заради делото на 6 октомври и очакваното решение. Иванов заяви, че ако комисията промени правилата, а съдът реши, че ѝ липсват законови правомощия, промените ще паднат. (Виж какво казва председателят на КЕВР в карето.)

Какъв е казусът?

Всъщност става въпрос за една бъркотия,

която в крайна

сметка

облагодетелства

тези, които точат

незаконно ток

Правилата за измерване са приети от ДКЕВР (сега е КЕВР ) от един предишен състав на 14 октомври 2013 г. Точно в тях е записано, че коригираните количества електроенергия (откраднатата – б.р.) се плащат на цена, по която операторът на разпределителната мрежа (енергото) купува от обществения доставчик (НЕК) електрическа енергия за покриване на технологичните разходи плюс мрежови цени. За да е разбираемо за човека, който си плаща тока, ще кажем, че до 1 юли електроразпределителните компании плащаха тока за технологичните си разходи по цена от 3 ст., колкото е токът на АЕЦ “Козлодуй” за регулирания пазар. След тази дата КЕВР постанови по-висока цена, но тя пак е по-ниска от тази, която плащаме всички битови потребители.

В този запис се крие ниската цена, по която се плаща краденият ток.

Малко сред приемането на правилата “ЕВН България Електроразпределение” подава жалба във ВАС. С нея дружеството не само иска отмяна на тези членове (от 48 до 51), които разписват цената и времето за начисляване на откраднат ток, но и обявяване на самите правила за нищожни.

По-късно към тази жалба се присъединява физическото лице Таню Чилингиров и две фирми от Варна - “Май Маркет” и “Мартилекс 2”, съобщи председателят на КЕВР.

На 1 декември 2012 г. тричленен състав на ВАС се произнасят с Решение №12897. То отхвърля иска за обявяване на целите правила за нищожни, алтернативно - за незаконосъобразни (изразът е от делото).

Намира обаче, че

“КЕВР няма

законова

делегация за

членове от 48 до

51” и ги отменя

И се мотивират с чл. 83, ал. 1, т. 6 на Закона за енергетиката. Той гласи:

“Чл. 83. (1) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в:

6. правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.”

Позовавайки се на този текст от закона, съдиите решават: “Не е допустимо в подзаконовия нормативен акт да бъдат предвидени разпоредби, с които да се допълват или изменят законовите разпоредби, за прилагането на които е издаден подзаконовият нормативен акт. Тези текстове, издадени без право на делегация, са незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени”.

От това решение излиза, че КЕВР може да определя само как се установяват случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Тоест как да се напише констативен протокол, че някой краде, и дотук. Но няма право да казва по какви цени ще се плаща.

Комисията обжалва, делото е след два дни. Във времето между двете дела “ЕВН България Електроразпределение” оттегля частично жалбата си за незаконосъобразността на четирите члена (48-и до 51-и).

Това е ситуацията досега. Тричленният състав постановява, че не е спазена буквата на закона. Допускаме, че законодателят е пропуснал една думичка в тази точка 6 на ал. 1 от член 83 и тя може да е “санкция” в случаите на неизмерена, неправилно и/ или неточно измерена електрическа енергия. Но пък смисълът на енергийния закон в частта му за КЕВР е, че комисията определя цените и регулира естествените монополи, каквито са електроразпределителните дружества. Кой да каже каква да бъде цената на откраднатия ток? Агенция “Митници”?

Две са възможните решения на последната инстанция и те бяха съобщени от председателя на КЕВР Иван Иванов.

Едното е да се постановят тези текстове от правилата, които са за кражбите на ток за незаконни. Тогава КЕВР не може да направи така исканите промени, за да не плащат хванатите крадци по-малко от редовните клиенти.

Тогава се налага спешна промяна в Закона за енергетиката. Имаме примери, когато това е ставало и за дни, и то точно в този закон.

Вторият вариант е да се приемат тези текстове за законни. КЕВР заяви, че са готови веднага да направят промените и токът на крадците да стане скъп.

От цялата тази ситуация, от цялата тази бъркотия печелят единствено тези, които неправомерно ползват електроенергия. И не става въпрос за дядо на село, а за големи консуматори на ток, които може би в бизнесплана си предвиждат по-малки плащания.

 КЕВР: Готови сме да направим промените

Кражбите на ток са една от язвите в енергетиката. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на дискусията на “24 часа”. Най-често това, което се отправя като искане към КЕВР, е промяна на Правилата за измерване на количествата електрическа енергия, заяви той и обясни и как комисията е блокирана със съдебната сага и не може да направи промени.

“Тричленният състав на ВАС се произнесе с решение на 1 декември 2015 г. И забележете, съдът постановява, че КЕВР няма делегация относно тези членове – от 48 до 51, защото в закона е записано единствено, че трябва да се разработят правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия. Повтарям – установяване с констативен протокол. Казват, че комисията е превишила своите дадени от закона правомощия и е определила начин за изчисляване на стойността на количествата електрическа енергия при установената неточност. В момента се намираме точно в тази ситуация.

Комисията за енергийно и водно регулиране не може в период между решение на тричленния и на петчленния състав да извърши промени в правилата, които могат да паднат буквално след месец.

Има две хипотези:

Едната е петчленният състав да потвърди решението на тричленния и да отмени тези членове. При тази ситуация КЕВР няма законовите инструменти да въведе промени в изчисляване на електроенергията, която е била обект на кражба, или срока, в който да тече наказателна санкция за предшестващи месеци.

Ако ВАС постанови, че тези членове са законосъобразни, тогава сме готови да направим промени в правилата. Още повече че тук се е стигнало до консенсус за създаване на работна група, в която КЕВР ще участва и ще даде своя принос за решаване на този проблем”, каза Иван Иванов.