Как ще ги стигнем, или...

https://www.24chasa.bg/novini/article/5940754 www.24chasa.bg
"Докумастер" пред Националния архив на Норвегия

Стартъп компания с българи ще участва в разработването на нов държавен стандарт за дигитални архиви в Норвегия

Норвегия е една от държавите с най-демократично управление в света, най-вече благодарение на прозрачността и отчетността на държавната и общинската си администрация. Норвежките граждани имат възможност да получават лесен достъп до всички публични документи, свързани с работата на администрацията, и по този начин да контролират до известна степен управлението на страната. Постиженията на скандинавската държава в областта на публичния достъп до информация са резултат от ефективната комбинация от закони, технологии и стандарти за електронно деловодство и архивиране, както и от изграждането на подходяща инфраструктура за съхранение и дигитализиране на стари хартиени документи.

През лятото на 1984 г. Норвегия разработва държавен стандарт за електронно деловодство и архивиране, наречен Noark. Стандартът определя начина, по който институциите трябва да обработват и съхраняват документи, и да ги депозират в Националния архив на Норвегия за дългосрочно съхранение. Тъй като по закон повечето документи са публични, стандартът също така цели да улесни и достъпа на гражданите до тях.

Последната версия на стандарта, Noark 5, е публикувана през 2008 г., като той е задължителен за държавната администрация на Норвегия, но на практика се ползва също и от общините и от компании в частния сектор.

Една от фирмите, разработващи софтуер, поддържащ стандарта, е норвежкият стартъп “Докумастер” (Documaster). Целта на компанията е да помага на организациите в държавния и частния сектор да архивират важните си документи и да имат лесен достъп до тях, независимо от това дали са дигитални или хартиени. От своя страна клиентите, ползващи продуктите на „Докумастер“, могат да осигурят бърз и удобен достъп до избрани документи от своя архив на граждани и партньорски организации.

За трите години от създаването на компанията екипът ѝ се увеличава от трима на 20 души, като “Докумастер” вече разполага с три офиса – два в Норвегия – в Осло и Олесун, и един в София. Компанията води началото си от 2013 г. от пилотен проект, който цели създаване на система за дигитализация на част от архивите на Трондхайм - третата по големина община в Норвегия.

Архивът в Трондхайм е огромен и се помещава в здание, построено по време на Втората световна война, за да служи за база на немски подводници. В момента в тази сграда се пази внушително количество документи, измежду които исторически кадастрални карти, данни от преброявания на населението, планове за изграждане на пивоварни в района и др.

Фокусът на работата на “Докумастер” по този проект е главно върху дигитализирането на документи от последния един век, свързани с проектиране, строеж, реновиране и поддръжка на сгради.

Ключовото тук е, че за да може да се използва софтуерът, създаден от компанията, той първо трябва да получи официално одобрение от Националния архив на Норвегия, че спазва стандарта Noark. Одобрението идва малко преди влизането на софтуера в употреба в община Трондхайм. “Докумастер” е първата фирма, която представя продукта си пряко пред комисия от Националния архив на Норвегия, и която получава окончателно одобрение директно.

В момента “Докумастер” реализира проект за Националния архив на Норвегия, свързан с дигитализирането на част от наличните хартиени документи поради липса на площ за складирането им. В рамките на работата си по тази задача трима души от екипа - Димитър Узунов, Виктор Иванов и Ивайло Митрев, посещават Националния архив на Норвегия и се запознават отблизо с начина на съхранение на хартиени и електронни носители.

Сградата на Националния архив е забележителна с подземните си нива, построени в изкуствена пещера, и огромния брой зали, които са проектирани да издържат на изключително екстремни условия. В нея се съхраняват доста интересни материали, като например първия кадастър на Норвегия от края на 17 век.

В последните три години компанията изпраща на Националния архив множество предложения за подобрения в Noark стандарта. В резултат на това, както и на системната си работа в сферата, в началото на октомври тази година “Докумастер” получава покана от Националния архив да направи презентация на тема “Какво бихте направили, ако отговаряхте за Noark?”.

Презентацията е част от ежегодна конференция, посветена на управлението на дигитални архиви (Gathering of Digital Archivists 2016), организирана от Националния архив и KDRS (организация, обединяваща голяма част от междуобщинските архиви в Норвегия). Освен “Докумастер” на форума е поканена само още една фирма, която е сред най-големите в скандинавския ИТ сектор.

Презентацията на “Докумастер” е озаглавена “Разказ за Noark: 32 години по-късно” (The Noark Story: 32 Years Later; текст, видео) и е представена от Димитър Узунов, технически директор на компанията.

„Показахме какви са изискванията на държавния и частния сектор в Норвегия и мисля, че доказахме, че в резултат на технологичния напредък в последните 15-20 години Noark вече не е в унисон с тях. Посочихме конкретни проблеми с последната му версия и завършихме с това, че е нужна нова версия на Noark или напълно нов стандарт, който да посрещне нуждите както на държавния, така и на частния сектор”, разказва за презентацията си Димитър Узунов.

Двете презентации на тази конференция бележат, макар и неофициално, началото на работата по нова версия на Noark, като “Докумастер” е поканена да участва в разработването ѝ. Ето как фирма с офис в София, технически директор българин и отчасти български екип, не просто черпи опит за процесите в една добре организирана държавна администрация, като тази в Норвегия, но и дава тон за тяхната оптимизация.