2017 г.: 460 лв. минимална заплата, 2 месеца повече работа до пенсия

https://www.24chasa.bg/novini/article/5970769 www.24chasa.bg
От тази година мъжете ще работят 2 месеца повече в сравнение с миналата за да получат право на пенсия.

Промени в закони, наредби и правилници, решения на държавни институции и на регулатори влязоха в сила от 1 януари 2017 г. Кои са по-важните от тях?

Минималната работна заплата се увеличава с 40 лв. и от 420 лв., колкото бе през миналата година и вече ще е 460 лв.

Най-ниската работна часова ставка вече ще бъде 2,77 лв.

Линията на бедност, която се използва като критерий при формирането на социалната политика по доходите, също

се повишава с

14 лв. до 314 лв.

За да се пенсионираме тази година ще ни трябват с 2 месеца повече възраст и осигурителен стаж, които ще продължават да растат и през следващите години.

Жените ще придобиват право на пенсия на 61 години и при осигурителен стаж от 35 г. и 4 месеца, а мъжете - на 64 години и при 38 г. и 4 м стаж.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” с един процентен пункт. Размерът на пенсиите ще бъде индексиран с 2,4% от 1 юли 2017 г.

Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” се увеличава от 1 януари с 1% от 17,8% до 18,8%.

По-висок е диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се. Той зависи от облагаемия им доход и се определя по следната скала: при доход до 5400 лв. - 460 лв., от 5400 лв. до 6500 лв. - 500 лв., от 6500 лв. до 7500 лв. - 550 лв., и над 7500 - 600 лв.

И тази година земеделски стопани и тютюнопроизводители ще се осигуряват върху 300 лв., колкото и през 2016 г.

Максималният

осигурителен

доход е 2600 лв.

колкото и през 2016 г.

Размерът на получаваните една и повече пенсии - т.нар. таван също се запазва - 910 лв.

Брутният коефициент на заместване на дохода за 2017 г. (каква част от последната заплата ще бъде изчислена пенсията-бел.ред.) вече ще е 42,2%, а нетният - 53,9%.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се вдига от 1,1 на 1,126.

7,20 лв. на ден ще бъде най-ниското обезщетение при безработица.

Краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност ще се изчисляват върху 18 календарни месеца при безработица и

24 календарни месеца при бременност

и раждане.

Линията на бедност се повишава с 14 лв. до 314 лв.

Обезщетението за бременност и раждане остава 410 дни, а месечната помощ за отглеждане на малко дете ще е 340 лв.

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице остава 540 лв.

НОИ вече ще уведомява хората, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и тези, които навършват възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през следващата година.

Преизчисляване на пенсиите за стаж и възраст, както и на инвалидните пенсии заради придобит след пенсионирането осигурителен

стаж и доход вече ще се прави веднъж годишно

Обезщетението при връщане на работа на майката, преди детето да навърши 2 години, става 50% от трудовото възнаграждение, което тя е получавала преди раждането му.

Осиновителите вече имат право на отпуск и на същият размер обезщетение като биологичните родители.

Месечният размер на помощите за деца с увреждания над 90% ще е 930 лв.

450 лв. ще е помощта на месец, ако детето е с от 70 до 90% увреждане.

За тези с увреждане между 50 - 70% 350 лв.

Цигари и газ поскъпват, парното - не

Цигарите ще поскъпват с около 10- 15 стотинки, заради нови акцизни ставки, които влизат в сила от 1 януари. Пропорционалният акциз става 27% от продажната им цена. Това означава, че скъпите цигари ще поскъпнат с по-малко, а по-евтините - с повече.

Още няколко месеца кутиите може да са на старите си цени, в зависимост от количествата, с които дистрибутори и търговци са се запасили. Обичайно, в края на януари финансовият министър издава заповед докога могат да се продават едновременно цигари със стари и с нови бандероли.

В последният ден на 2016 г. КЕВР реши, че природният газ поскъпва с 4,65%. Така цената на синьото гориво вече е 280,21 лева за 1000 кубични метра, без акциз и ДДС.

Тъй като повишението в цените на газа не е над 5%, цените на парното и топлата вода ще останат на същите цени поне до 1 април, когато енергийният регулатор трябва да определи нивата им за следващото тримесечие. Няма промени и в цените на тока от когенерации. 

Данъците остават 10%, плащанията в брой до 10 000 лв.

Данъкът върху доходите и налогът за фирмите и през 2017 г. се запазват в размер на 10%. ДДС остава 20%, а освободени от косвения данък от тази година ще са дарените храни.

Позволените плащания в брой и тази година остават до 10 000 лв., въпреки че на първо четене парламентът бе одобрил предложение на финансовото министерство прагът да падне до 5000 лв.

За първи път от тази година ще има данъчно облекчение за хората, които получават доходите си и плащат разходите си само по банков път. Условието е поне 80% от получаването на доходите и извършването на разходите да е станало по картов път. Облекчението ще е 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. от дължимата сума.

И тази година данъчните декларации за облагане на доходите ще се подават и на хартиен носител. От догодина декларирането на доходите ще става само онлайн. Който обяви и плати по електронен път налозите си до 31 март, получава 5% отстъпка. Размерът ѝ обаче за първи път е ограничен - не повече от 1000 лв. от дължимия налог.

Родителите, които са избрали да ползват облекчение за децар сами ще подават отделна данъчна декларация за облагане на доходите си, която трябва да бъде придружена от писмен отказ на единия родител от това право.

Наследниците на починал близък не са задължени да декларират неговите доходи. Те няма да бъдат глобяванир ако не го направят, но НАП може да назначи ревизия, за да установи дали дълговете на починалия са погасени.

Всеки автомобил и имот на фирмите вече трябва да има свое досие, в което да се доказват с документи - пътни листове, бележки за зареждане, паркиране и др., съотношението, в което те се използват за лични и за служебни цели.