Президент и министри в цирк заради трима бежанци, единият от които избягал

https://www.24chasa.bg/novini/article/6151046 www.24chasa.bg
Огнян Герджиков е свикал извънредното заседание за отмяна на постановлението по настояване на президента Румен Радев. Сега за една седмица спешно трябва да бъде приета нова наредба. Снимка: Десислава Кулелиева

За изключително краткия срок от

само 5

работни дни

трябва да бъде написана нова наредба за интеграция на бежанците, след като по настояване на президента Румен Радев в петък късно вечер служебното правителство отмени приетата през 2016 г. от кабинета “Борисов”.

Почти веднага лидерът на европейската десница Жозеф Дол написа в туитър, че това е разочароващо и може да има санкции към България. За същото се е притеснявала на правителственото заседание и вицепремиерът по еврофондовете Малина Крумова.

Според фактор в БСП отмяната на наредбата било част от предизборните обещания на социалистите и затова държавният глава Румен Радев е настоял от служебното правителство да го направи.

Двама български евродепутати, независимо един от друг, изразиха мнение, че документът е трябвало просто да бъде променен, но не и да бъде отменян. Те недоумяват какво е наложило тази спешност, след като в момента няма миграционен натиск на българските граници.

Единият евродепутат дори заподозря, че най-вероятно служебното правителство е имало намерение да промени наредбата, но не е стигнало времето, и затова е взето решение тя да бъде отменена.

За какво обаче

става дума?

Постановление №208, прието на 12 август 2016 г. от правителството на Бойко Борисов, на практика преповтаря Закона за убежището и бежанците от 2002 г. Той бе “ремонтиран” през 2015 г. в парламента с участието на всички политически сили, включително БСП. В неговия член 39 е записано според европейските директиви, че чужденците, които се ползват от временна закрила, имат право, освен да останат на територията на България, на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване или на средства за това, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и свободно да се връщат в своята родина.

Отменяйки постановлението, което засяга само финансовата помощ, която идва от Европейския съюз, България нарушава 19 регулации на ЕС. (Виж по-долу.)

Досега по това постановление не се е възползвала нито една община и нито един бежанец. В три района имаше дебати на тази тема заради появата на един-двама бежанци в Елин Пелин, Широка лъка и Белене. То засяга само получилите убежище у нас, а общините могат да ги приемат доброволно на своя територия, за което ще получат пари от еврофондовете за интеграция.

Затова и промяната в петъчната вечер бе странна, безсмилена и неясна.

Да има нова наредба, било решено на ад хок работни консултации в петък по обед, малко преди Огнян Герджиков да свика извънредното заседание на министрите си. Това става ясно от разменени имейли между шефовете на политическите кабинети, с които “24 часа” разполага.

Допреди това решението е било постановление 208 от 2016 г. да не бъде отменяно, а само да се нанесат поправки в него. За новите текстове отговорник бе съветникът на премиера Тоньо Железчев, както “24 часа” вече писа.

Този петък - 7 април, е крайният срок, в който служебните министри трябва да представят новата наредба за интеграцията на бежанците. Това бе обявено от министрите на вътрешните работи Пламен Узунов и на социалната политика Гълъб Донев след извънредното правителствено заседание. Изцяло новата наредба се наложила заради изричното настояване на президента Румен Радев за отмяна на старото постановление. Той обеща това още в предизобрната си кампания.

Липсата на наредба обаче може да донесе наказания за България от страна на ЕК и дори

спиране на част

от кохезионните

фондове, предупредила на извънредното заседание на МС миналия петък вицепремиерката Малина Крумова.

На сбирката на министрите от 31 март искането на президента било защитавано от военния министър Стефан Янев и вътрешния Пламен Узунов. Външният Ради Найденов пък предупредил, че с отменянето на постановлението правителството ще разколебае европейските партньори на страната, че следваме общата посока на ЕС.

Новата наредба няма да бъде приета, преди да бъде одобрена от президента Румен Радев, пише в електронните писма от 31 март. Текстовете ѝ трябва

да му бъдат

представени на

7 април

заедно със специален доклад към нея, пише в писмата.

Според заявленията на Донев и Узунов от петък новата наредба трябва да включва наказания за бежанци и лишаване от социални помощи, ако не се интегрират. Такива обаче са придвидени и в момента през Закона за социалните помощи и важат както за мигрантите, така и за български граждани, които злоупотребяват с помощите.

Постановление 208 от 2016 г. въвеждаше ред за доброволна интеграция на бежанците. Според него общините

сами

кандидатстват

да заселят на

своя територия

мигранти,

които също доброволно са сключили договор за интеграция. Срещу това на общините се отпускат средства от европейските фондове до 6000 евро. С тях те трябва до осигурят жилище, социални и здравни помощи и внасяне на осигуровки на мигрантите, ако чужденците не могат да си намерят работа. От същите пари бе предвидено да се финансира и обхващане в детски градини на децата бежанци, както и образователни и квалификационни програми за възрастните.

Бежанците трябваше да подпишат договори за интеграция, с които се съгласяваха да се заселят в конкретна община.

Отмяната на постановлението бе сред основните ангажименти в предизборната кампания и на Румен Радев за президентския вот. И в нея, и по-късно и в тази на БСП за предсрочните парламентарни избори се твърдеше, че българските общини са задължени да приемат на тяхна територия бежанци. В много малки населени места възникна напрежение заради страховете на хората, че насила ще им “разселят” чужденци. Според чл. 2 на отменената вече наредба обаче кметът на общината сам трябва да заяви желание за интеграция на бежанци на негова територия. Това, че от приемането на постановлението до отмяната му нито една община не бе заявила пред Държавната агенция за бежанците желание да приема доброволно на своя територия мигранти, за да ги интегрира, послужи като довод ва служебния кабинет да обяви постановлението за неработещо.

Еврокомисията обаче се е противопоставила на намеренията на президента Радев и премиера Герджиков. Още на другия ден след извънредното правителствено заседание шефът на ЕНП Жозеф Дол коментира, че България се отклонява от европейските практики.

Отмяната постановление противоречи на европейски регулации

Отмяната на постановление 208 е в пълно противоречие с европейските регулации. България не може да подменя законодателството на ЕС, а да синхронизира своето. Ето на кои 15 европейски актове противоречи отмяната. Както и на още 4, които са били отменени, но разпоредбите им са транспонирани в други директиви.

1. ДИРЕКТИВА 2013/32/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст)

2. ДИРЕКТИВА 2011/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (преработен текст)

3. ДИРЕКТИВА 2004/83/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (отм.)

4. ДИРЕКТИВА № 2003/86/ЕО НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството

5. ДИРЕКТИВА 2003/9/ЕО НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно минималните норми за приемане в държавите членки на лица, търсещи убежище (отм.)

6. ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 година относно определянето на минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов наплив на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия от тяхна страна за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием

7. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 118/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне на условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна

9. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

10. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година за създаване на система “Евродак” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, и за искане на сравнения с данните в “Евродак” от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст)

11. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560/2003 НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2003 година относно определяне на условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава

12. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА СЪВЕТА от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава (отм.)

14. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 407/2002 НА СЪВЕТА от 28 февруари 2002 година относно определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата “Евродак” за сравняване на дактилоскопичните отпечатъци с цел на ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (отм.)

15. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2725/2000 НА СЪВЕТА от 11 декември 2000 година относно създаването на система “Евродак” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (отм.)

16. РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юни 1997 година относно наблюдение на прилагането на актовете, приети в областта на убежището

17. РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 4 март 1996 година относно процедура за предупреждаване и неотложност при разпределяне на тежестта при временно приемане и пребиваване на разселени лица

19. ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 4 март 1996 година, определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз относно хармонизираното приложение на определението на термина “бежанец” по смисъла на член 1 на Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 година