Проучване: Недостигът на квалифициран персонал е сред големите пречки за бизнеса

https://www.24chasa.bg/novini/article/6212302 www.24chasa.bg
Снимка: Pixabay

Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите. Това показват резултатите от анкетата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ сред членовете на Палатата. Целта на проучването са оценките на фирмите за условията за бизнес и инвестиране в България. Анкетата е направена по електронен път в периода 24-28 април.

Над 90 на сто от работодателите, участвали в анкетата, изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80 на сто от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронните, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК-мрежата, също са отбелязани като проблемни области от компаниите.

Повече от 80 на сто от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходния данък, както и за финансовата стабилност на страната - условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции в страната. От друга страна, множество негативни оценки има за образованието и за съдебната система.

За сравнение спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 година най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата /2017-а: позитивни оценки от 83 на сто, при 35 на сто през 2015 г./, а влошаване проличава най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията /2017-а: позитивни оценки 48 на сто, при 64 на сто през 2015 г./.

През 2017 година намеренията на фирмите предимно се отнасят до търсенето на нови пазари - при 86 на сто и инвестиции в обучението на служители - за над 2/3 от анкетираните.

Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни: осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на адекватна инфраструктурата /пътища, ж. п.-инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и др./, улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавните органи, както и данъчни преференции.

Анкетираните смятат, че повече инвестиции в България ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока към привличане на повече инвестиции са и мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите, фирмите смятат, че има необходимост от подобряване на конкуренция, в т. ч. по-сериозна работа на държавните контролни органи: КФН, КЗК, КЗП.