Панов видял развитите болтове на колата като спрял да си купи гъби (Документ)

https://www.24chasa.bg/novini/article/6290252 www.24chasa.bg
Лозан Панов

Председателят на ВКС Лозан Панов забелязал, че са отвити болтовете на колело на колата му, когато спрял в малко село да си купи гъби. Това се разбира от постановлението, с което Военно-окръжната прокуратура отказва да образува наказателно производство за случая с развитите болтове на колата на НСО, която ползва председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. 

От държавното обвинение разясняват, че в хода на проверката са снети обяснения, изискана е документация и са изготвени експертни справки. В постановлението от днес е посочено, че „няма данни за умишлено увреждане на лекия автомобил от трети лица“.

В началото на този месец Панов е пътувал до Берковица. Докато пътували обаче Панов и шофьорът му са чули „странни шумове“. На връщане спрели в малко село и тогава шофьорът установил, че на задната лява гума липсват два болта, а други три са развити. Това се разбра миналата седмица

От постановлението на прокуратурата става ясно, че причината за спиране в района на село Бързия не била шум, а желанието на председателя на ВКС да си купи гъби от крайпътна сергия. Тогава случайно била забелязана повредата.

Вижте цялото постановление за отказа на прокуратурата да образува наказателно производство ТУК: 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

за отказ да се образува наказателно производство

гр. София, 19.06.2017 г.

Полковник Спас Илиев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, след като проучих и прецених материалите по преписка вх. № 926/2017г. по описа на прокуратурата,

У С Т А Н О В И Х:

Преписка вх.№ 926/2017г. е заведена във Военно-окръжна прокуратура - София на 07.06.2017г. след самосезиране във връзка с разпространена на 06.06.2017г. в средствата за масово осведомяване информация - публикация в сайта на „Правен свят“ ЕАД със заглавие „Колата на НСО, ползвана от Лозан Панов, с развити болтове“.

Към материалите по преписката на 07.06.2017г. е присъединен сигнал от В.В.З., в който е поискал от прокуратурата да бъде извършена проверка на фактите, свързани с твърдян инцидент с автомобил на НСО, ползван от председателя на ВКС Лозан Панов. Изложил е твърдения, че тази информация се разпространява лично от Лозан Панов след срещата му с Президента Румен Радев на 06.06.2017г. чрез публикации в „Правен свят“ и „Медиапул“. Посочил е, че от началото на месец май 2017г. самият Лозан Панов е започнал да предрича възможен инцидент, свързан с „физическото му отстраняване“ - например в интервю по Нова телевизия от 05.05.2017г., след което различни медии - „Дневник“, „Капитал“, „Медиапул“, „Клуб Зет“ и други са започнали да правят аналогия между действията на Панов, свързани със „съдебна реформа“, и атентата срещу прокурора Дж.Ф., включително, че е бил организиран протест, широко отразен от същите медии, на датата на този атентат - 23.05.2017г.

Проверката по преписката е извършена от прокурор при Военно-окръжна прокуратура - София, като е водена с оглед установяване фактите и обстоятелствата относно констатирана на 01.06.2017г., в района на с.Бързия, общ.Берковица техническа неизправност на автомобил на Национална служба за охрана при Президента на Република България /НСО/, осигуряващ специализиран транспорт на г-н Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд , и с оглед на нарушени служебни задължения от страна на служители от НСО.

От събраните по време на проверката материали се установяват следните фактически положения:

І. Със Заповед ………. на Началника на НСО сержант Я.Б.С е бил приет на кадрова военна служба и му е било присвоено звание „младши сержант“, като е бил назначен на длъжност „шофьор“.

Със заповед № ………. е бил определен да изпълнява задължения по осигуряване на специализиран транспорт на г-н Лозан Панов - председател на ВКС на Република България.

Неговите служебни задължения са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България, Правила за използване на автомобилите в НСО /Правилата/, утвърдени със Заповед № ……….. на Началника на НСО, съответни заповеди и длъжностна характеристика рег.№ …………….2017 година.

ІІ. От рапорти на серж. Я.С., се установява, че през периода на работа той трикратно е причинил щети на служебните автомобили, които е управлявал:

- рег.№ …………… /л.168/ се установява, че на 19.12.2011г. по негова вина е нанесъл щети по автомобил …………… – удар в оградата на автомивката на НСО с ожулена задна броня;

- рег.№ ……………/л.161/, Протокол за ПТП ………… /л.162/ и Акт за установяване на административно нарушение /л.163/ се установява, че по негова вина като водач на автомобил ……….., собственост на НСО на 03.04.2014г., е реализирал ПТП с лек автомобил ……….. в гр.София, на кръстовището между ул. „Иван Вазов“ и ул.“Шести септември“, при което е причинил щети по служебния автомобил – предна, броня, решетка и други, а по другия автомобил предна лява врата, праг, калник и други;

- рег.№ ………….. /л.160/ се установява, че на 25.06.2015г. по негова вина на автомивката на НСО е причинил щети по джип ………. с регистрационен № ……….., собственост на НСО - драскотини по преден капак, счупено челно стъкло, повредени чистачки, вдлъбнатина на тавана и повредена антена.

ІІІ. От обясненията на серж.С. от 07.06.2017г. /л.55/, г-н Лозан Панов /л.62-64/ и подп.М.В /л.59/ се установява, че в началото на 2015г. след като разбрал, че г-н Панов е избран за Председател на ВКС се е „чул с него по телефона и му предложил ако иска да работят заедно“. Г-н Панов му обещал. В обясненията си серж.С. съобщава, че познава г-н Панов от „детски години“. При проведена среща между подп. В. и г-н Панов, последният поискал за шофьор от НСО да му бъде назначен Я.С.. Подп.В. докладвал по установения ред на ръководството на НСО.

С т.8 на Заповед № ………. /л.84-85/ на началник на отдел „Автотранспорт“ - НСО относно осигуряване на специализиран транспорт и автомобил за лицата, посочени в Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България е било заповядано сержант Я.Б.С, на длъжност шофьор в група „Специализиран транспорт“ на отдел 03 „Народно събрание“ да изпълнява задълженията си по осигуряване на специализиран транспорт на г-н Лозан Панов - Председател на Върховния касационен съд, с автомобили ……… с регистрационен ……….. и Джип ………. с регистрационен № …………

С ежедневна Заповед № …………. /л.86/ на началник отдел 03 - НСО са били определени водачите на автомобили за специализиран транспорт на лицата, посочени в глава V, раздел ІІ от Закона за НСО за 01.06.2017 година. За водач на автомобил за специализиран транспорт на г-н Лозан Панов - Председател на Върховния касационен съд, е бил определен сержант Я.Б.С., тел…………, с автомобил марка ………., модел ………., с регистрационен № ………. и при необходимост с автомобил ………… с регистрационен № …………..

Ежедневната писмена заповед е издадена в съответствие с разпоредбите чл.6, ал.1 /л.19/ от Правила за използване на автомобилите в НСО /Правилата/, утвърдени със Заповед № 494/08.03.2017г. на Началника на НСО /л.16/.

ІV. По отношение на техническото състояние на автомобил марка …………., модел ……….., с рег. № ………. преди 01.06.2017г. следва да се отбележи следното:

За служебния автомобил определените длъжностни лица от НСО са съставили и водили досие, към което са били прилагани копия от документите за придобиване на автомобила; свидетелство за регистрация на автомобила и от документите свързани с експлоатацията на автомобила.

От досието на служебния автомобил се установява, че той е с първоначална регистрация от 2005 г., както и че:

- На 30.11.2016г. автомобилът е бил на годишен технически преглед, по време на които е било установено, че е технически изправен, което е било удостоверено със знак за годишен технически преглед № ………. /л.96/;

- На 29.03.2017г. /поръчка № ……………. /л.89/ е била извършена смяна на зимни гуми марка …………. с летни гуми марка ……….. От завереното копие на поръчката следва да се отбележи, че серж. С. собственоръчно е записал „Затегнал гумите С.“ и положил подписа си.

- На 02.05.2017г. /поръчка № …………… /л.90/ е била извършена проверка на охладителната система, тъй като е имало масло в антифриза и е подменена гарнитурата на охладителя, както и претапициране на волана. При тези манипулации не са били развивани болтовете на джантите.

- На 05.05.2017г. /поръчка № …………. /л.91/ е била извършена диагностика, проверка волан/копчета. Не са били извършвани манипулации, свързани с развиване на болтовете на джантите.

От заверено копие на „Наличности по складови адреси“ /л.88/ се установява, че лек автомобил ………. peг. № ……….. , зачислен на Я.Б.С. е бил оборудван с необходимия автомобилен инвентар, включително ключ за гуми, крик, теглич и други принадлежности.

От справка рег.№………. на Началник НСО /л.154/ се установява, че автомобила не е оборудван с GPS /система за географско позициониране/ и мобилен телефон.

От справка от Електронната диспечерска програма /л.92/ се установява, че автомобил ……….. peг. № ……….за времето от 08,34 часа до 19,29 часа на 30.05.2017г. е изминал 54 км., а на 31.05.2017г. за времето от 07,48 часа до 17,52 часа - 38 километра.

V. Задължения към техническата изправност на автомобила е имал водача на автомобила - серж.С., който съгласно разпоредбите на чл.10 и чл.11 /л.19-20/ от Правилата, при прибирането на автомобила от път в гаража на НСО на 31.05.2017г., в 17,52 часа е бил длъжен да го зареди с гориво, да го обслужи, да оформи пътната книжка и да го представи на дежурния диспечер и на началника на КТП, като ги уведоми за неизправностите по него, ако има такива, а преди да излезе на път в 08,47 часа на 01.06.2017г. от гаража на НСО е бил длъжен да провери наличието на технически течности и флуиди, оборудването и окомплектовката, външния вид и чистотата на купето, правилното функциониране на агрегатите и допълнителното оборудване, наличието на превозните документи и други.

VІ. От копие на записи /л.113-114/ от охранителни камери с номера 1, 3, 5 и 8 от обект „Склад съхранение автомобили се установява, че за времето от 17,52 часа на 31.05.2017г. до 08,40 часа на 01.06.2017г. автомобил ……… peг. № …………. е бил на видеонаблюдение и не е имало нерегламентиран достъп до него.

От обясненията на сержант С. /л.53-54/ се установява, че на 01.06.2017г. е отишъл на работа в НСО около 08,00 часа. Докладвал е на прекия си началник – полк. М.В., че през този ден ще се намира в командировка до гр. Берковица.

Със заповед № ………… /л.149/ на заместващият началник отдел 03 на НСО - полк. П.В. сержант С. на длъжност „шофьор“ в група „Охрана и специализиран транспорт“ в отдел 03 е бил командирован в гр. Берковица за изпълнение на служебна задача: специализиран транспорт. Пътуването е следвало да се извърши със служебен автомобил рег. № ……….

От заверено копие на приложение към командировъчната заповед /л.150/ се установява, че върху нея са положени два печата на РС - гр.Берковица. Прави впечатление, че графата „доклад за извършената работа от“ не е попълнена от служителя на НСО.

Съгласно график № ………… /л.87/ за дежурствата на служителите от сектор 01 в отдел 06 през месец юни, утвърден от началник на отдел 06, на работа като дежурен диспечер на 01.06.2017г. е бил назначен ст. лейт. И.С.Н, а като началник КТП – серж. А.С.А.

От обясненията на ст.лейт.Н. /л.66-67/ и докладна записка до Началника на НСО /л.65/ се установява, че серж.С. на 01.06.2017г. е отишъл на работа в гаража на НСО около 08,40 часа, като в качеството си на дежурен диспечер го е проверил, че е бил назначен на работа с автомобил …………, peг. № ………., извършил тест за алкохол, изготвил инструктаж на служителя и дал разрешение за достъп до автомобила. Тъй като е разбрал, че ще бъде в командировка в провинцията е въвел в Електронния диспечерски дневник, че служителят заминава командировка в провинцията.

От обясненията на серж.А. /л.68-л.69/ и докладна записка до Началника на НСО /л.70/ се установява, че серж.С. на 01.06.2017г. е отишъл на работа в гаража на НСО около 08,45 - 09,00 часа. В качеството си на началник КТП е провел разговор с него, по време на които го е попитал за нередности по автомобила и е получил отрицателен отговор; при огледа на автомобила не е установил липси по него, включително по гумите и джантите и е заверил пътната книжка.

От заверено копие на Протокол за проведен ежедневен инструктаж и извършена проверка с тестер за алкохол „Дрегер“ на 01.06.2017г. /л.81-83/, заведен с рег. № ………. по опис на НСО се установява, че сержант С. се е записал под № …, с № на тест ……… в 08,50 ч., с показания на пробата 0,00.

От заверено копие на протокол рег.№ …….. /л.98/ се установява, че на 01.06.2017г. за времето от 06,30 часа до 08,30 часа на основание чл.13 от Правилата и утвърден график № …….. /л.101/ от началник отдел 06 – НСО, полк. А.А. и майор В.Б. са извършили внезапна проверка на дейността на дежурните длъжностни лица в НСО /сред които дежурния диспечер и началник КТП/, като не са констатирали нередности в работата им. Наред с това са проверили и излизащите на работа през този период служители със служебни автомобили, като също не са констатирали нередности. Тъй като серж.С. е излязъл с автомобила си след определеното време, не е бил обект на извършената проверка.

VІІ. От заверено копие от рапорт …….. /л.80/ от сержант Я.С. до председателя на комисия по чл.37 от Правилата, утвърдени със заповед № ……….. на Началника на НСО - полк.З.Р се установява, че на 01.06.2017г. серж.С. е изпълнявал служебните си задължения с автомобил ……… peг. № …….. Тръгнал е в командировка за гр. Берковица. При преминаване през кръговото движение на бул. „Ломско шосе“ и бул. „Рожен“ чул тропане, което идвало отзад на поверения му автомобил. На едно от кръговите движения в гр. Костинброд, чул същия звук. Продължил движението и на местността „Бушин проход“ спрял да огледа автомобила, като видимо нямало нищо. Докато пристигнал в гр. Берковица не е чул повече шумове. При прибиране в за гр. София, спрял в село Бързия и там забелязал, че липсват два от болтовете на задната лява гума, а другите три били разхлабени. За случилото се уведомил подп. М.В. Според него щетите по поверения му автомобил са два липсващи болта от задната лява гума.

От обясненията на сержант С. и на г-н Панов се установява, че на 31.05.2017г. серж.С. е бил уведомен, че на 01.06.2017г. ще осигури специализиран транспорт на г-н Панов до гр.Берковица. През същия ден е напуснал територията на НСО в 08,47 часа. В 09,15 часа се намирал в гр.София, кв. „…..“, ул. „…….“, пред блок …... Около 09,30 часа в автомобила се е качил г-н Панов, след което е бил превозен до сградата на Висшия съдебен съвет, на ул. „Екзарх Йосиф“. След това серж.С. е прибрал автомобила във вътрешния двор на Съдебната палата, на определеното му място за паркиране. В обясненията си г-н Панов съобщава, че местата за паркиране са били определени с негова заповед, която е била изготвена от Главния секретар на ВКС и Администрацията. Според серж. С. определеното място за паркиране на автомобила, обслужващ Председателя на ВКС не е поставено под видеонаблюдение.

От рапорт от полк. И.Г.И /л.94/ - началник на отдел 03 в НСО до Началника на НСО се установява, че на 02.06.2017г. заедно с подп. М.В са осъществили контакт с главен инспектор Р.Д. - началник на охрана на съдебни сгради към Областна дирекция „Охрана на съдебни сгради“ - София. В негово присъствие са извършили преглед на материала от видеонаблюдение на 01.06.2017г. Установили са, че в 09,52 часа на същата дата автомобилът е влязъл във вътрешния двор, където е паркирал; в 12,25 часа е напуснал охраняваната зона, както и че за времето между 09,52 часа и 12,25 часа автомобила е бил извън зоната за видеонаблюдение.

В обясненията си серж.С. съобщава, че след като е паркирал автомобила се е качил в стая № 85, на четвъртия етаж, където е пребивавал до 13,00 -13,15 часа, когато по мобилния телефон му се е обадил г-н Панов и го е уведомил да отиде и да го вземе. Незабавно е отишъл пред сградата на ВСС, където го е изчакал около 15 минути. В обясненията си серж.С. и г-н Панов поясняват, че около 13,30 часа са потеглили за гр.Берковица, като са се придвижили през кръстовището между бул. „Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“, за кратко време г-н Панов е слязъл на ул. „Ангел Кънчев“, пред хлебарница „Йован“, после са продължили по бул. „Христо Ботев“ в посока надлез „Надежда“. Г-н Панов се е намирал на задната дясна седалка на автомобила. След като автомобилът е влязъл в кръговото движение серж.С. пояснява, че е чул шум от потропване, което е идвало някъде отзад, а г-н Панов, че е чул шум наподобяващ почукване, потропване, което е идвало от задната лява част на автомобила. По повод чутия шум двамата са разменили реплики, свързани с него в смисъл, че нещо потропва. Въпреки чутия шум серж. С. продължил движението на автомобила по бул. „Ломско шосе“ в посока гр.Костинброд. В автомобила, по време на пътуването г-н Панов се е запознавал и проучвал материали, касаещи предстоящото му посещение на Районен съд - Берковица по повод встъпването в длъжност „Административен ръководител“ на г-жа Ю.Г..

Според серж.С. в района на кръговото движение в гр.Костинброд, отново е чул това потропване. Не е споделил това с г-н Панов, които от своя страна не е възприел никакъв шум в този район. Според двамата, серж.С. е спрял в района на Бучин проход, на една отбивка, а според г-н Панов в района на кръстовище, където шофьора е слязъл от автомобила. Г-н Панов не може да определи за какъв период от време е било спирането, както и какво е правил серж.С.. Служителят на НСО обяснява, че е уведомил г-н Панов, че ще спре. Според него е искал да види откъде идва потропването и да провери дали не е направил балон на някоя от гумите. Извършил е оглед на всички гуми, като не е забелязал нищо нередно или съмнително. При прегледа на предните гуми е навил и волана в положение пълно наляво, а после пълно надясно. Според серж.С. е уведомил г-н Панов, че нищо нередно не е забелязал, поради което е продължил по пътя за гр.Берковица.

До пристигането си в гр.Берковица двамата не са чули никакъв шум и автомобилът не е спирал никъде. Според г-н Панов серж.С. е управлявал автомобила с умерена скорост, а пътя е бил с доста завой и не предполагал големи скорости. По негова преценка пътят не е бил в много добро състояние, като е имало доста дупки по него, но е имало и ремонтирани участъци. Според серж.С. пътя е бил нормален, като е имало и дупки. Около 14,30 - 15,00 часа са пристигнали в гр.Берковица, където паркирал в близост до сградата на полицията. Според г-н Панов са пристигнали точно навреме, като той е пресякъл площада и е стигнал до помещенията на РС-Берковица, които се намирали в сграда ползвана и от други институции. Серж. С. за около 15 минути е оставил автомобила без наблюдение, тъй като отишъл да си купи кока-кола. Според него г-н Панов му се е обадил по телефона около 16,00 -16,30 часа за да види къде е, след което е дошъл и се е качил в автомобила. Г-н Панов пояснява, че след около час се е върнал по обратния път и се е качил в автомобила, след което потеглили за гр.София.

Според двамата по пътя до с.Бързия, общ.Берковица не са чули почукване, потропване или някакъв съмнителен шум от автомобила. В района на с.Бързия серж.С. спрял автомобила, тъй като забелязали сергии - масички, на които били изложени за продан гъби-манатарки, ягоди и други. Според серж.С., след като пресякъл пътя, погледнал към автомобила и видял, че на джантата на задната лява гума липсват два болта, за което е уведомил г-н Панов. Г-н Панов пояснява, че е отишъл към сергиите, обърнал се е към колата и тогава е видял, че Я. е клекнал до задната лява гума. Тогава му е казал, че липсват два болта. След това е взел г-образен ключ от багажника и с него е започнал да затяга другите три болта, тъй като забелязал, че били разхлабени.

За установеното серж.С. обяснява, че е казал единствено на г-н Панов. Според обясненията му и двамата не са заснели констатираната от тях липса на болтове. После двамата се качили в автомобила и потеглили. По пътя до с. Гинци не са чули никакъв шум или потропване. Серж.С. спрял на отбивка на пътя в с.Гинци, погледнал какво е състоянието на болтовете и видял, че не са разхлабени. От това място е уведомил полк.В.. От обясненията на полк.М.В. /л.59/ се установява, че за инцидента е бил уведомен от серж.С. в 17.05 часа. От своя страна полк. В. е докладвал по установения ред на полк.П.В, заместващ през този дена началник отдел 03 и на полк. Р.Т. - ресорен заместник началник на НСО. Серж.С. продължил пътуването към гр.София, като в поясненията си г-н Панов твърди, че не е настоявал да продължат пътуването си, но е искал да се приберат.

От обясненията на ген.лейтенант А.А.А. /л.56/, полк. В., серж. С. и г-н Панов се установява, че по пътя ген.лейтенант А. след като му е било докладвано за инцидента се е опитал да се свърже по телефона с г-н Панов, но не е успял. След това полк.В. се е свързал по телефона със серж.С., и го е помолил да предаде на г-н Панов да вдигне телефона си, за да може двамата да проведат разговор. При проведения разговор според ген. лейтенант А. не е разбрал от г-н Панов какво точно се е случило. Според г-н Панов - подробно е разказал на генерал А. това което е възприел - шума, липсващите два болта и разхлабените три болта на задно ляво колело на автомобила, като му е казал, че шофьора ги е установил, както и че генерал А. споменал, че следи случващото се с него и го е помолил да се видят през следващата седмица в удобно за него време, като е възприел че е имал предвид събитията около него като Председател на ВКС.

Според серж.С. и г-н Панов по пътя към гр.София двамата са коментирали кога са сменяни гумите, технически възможно ли е изпадането на болтовете и други подобни неща. Серж.С. е казал на г-н Панов, че ще докладва в службата, но на другия ден, тъй като докато се прибере нямало да има никой в службата. Според поясненията си г-н Панов се е прибрал в дома си около 18,30 - 19,00 часа, а според обясненията на серж.С., след като е оставил г-н Панов пред жилището му е прибрал автомобила в НСО. От копие на справка от Електронната диспечерска програма се установява, че серж.С. е прибрал автомобила в 18,53 часа на 01.06.2017г. По данни от пътната книжка на автомобила и същата програма се установява, че през този ден с автомобила са били изминати 200,00 км., от които 50 км. при градски условия и 150 км. в извънградски условия.

От обясненията на дежурния диспечер ст.лейт. Н. се установява, че след завръщането на серж.С. около 18,50 - 19,00 часа, същият не му е докладвал за повреда по автомобила, както и за липсващи болтове. Той е въвел в електронния диспечерски дневник данните за изминатите километри и заредено гориво, прибрал е пътната книжка и ключовете от автомобила за съхранение.

На другия ден 02.06.2017г. сержант Я.С. подал рапорт …………. /л.80/ до председателя на комисия по чл.37 от Правилата - полковник З. Р., която започнала проверка на инцидента, тъй като бил свързан с щета по служебен автомобил. През същия ден друга комисия назначена със заповед №…….. на Началника на НСО съставена от полк. В.Т., полковник Г.Г. и мл. сержант И.Т. и Началника на КТП старшина Н.Д, констатирали повреди по автомобил ……… с ………….: липсващи закрепващи болтове - два броя на задно ляво колело; износени резби на главина на задно ляво колело и разбити гнезда на джантите.

Тази комисия е изготвила Акт за изменение на техническото състояние на автомобила от 02.06.2017г. утвърден от полк. З.Р. на 05.06.2017г. и заведен с рег. № ……. на 07.06.2017г. по опис на НСО /л.99-100/. От съдържанието на Акта се установява, че комисията е счела, че настъпилите повреди се дължат на механично износване на елементите на резбовото съединение в главината на колелото и деформация на гнездата на закрепващите болтове в джантата. Наред с това комисията е счела, че настъпилите повреди са в резултата на недостатъчно притягане на закрепващите болтове на задна ляво колело.Преценила е, че следва да бъдат сменени един брой джанти един брой главина на задно ляво колело и два броя закрепващи болтове. Повредите по автомобила са били констатирани в присъствието на серж. С., който е удостоверил това с полагане на подписа си в акта /л.100/.

От заверено копие на протокол рег. № …………/л.78-79/ от извършена служебна проверка от комисия по чл.37 от Правилата, обявени със заповед №………. относно нанесени щети по лек автомобил ……….. с ………….. се установява, че комисията е счела, че Я.С. не е положил достатъчно грижи за поверения му автомобил, тъй като е установил нередности по автомобила още при потегляне от град София, но не е докладвал по установения ред на прекия си началник незабавно, видно от рапорт № ………., не е подменил повредения автомобил, a e продължил изпълнението на задачата по специализиран транспорт на лице по чл. 21 от ЗНСО. Същият е нарушил чл. 34, точка ,,в“ и точка „г“ от Правилата за използване на автомобилите в Националната служба за охрана, обявени със Заповед 494/2017г.

Комисията е предложила на Началника на НСО щетите по автомобил …… peг. № ………. да бъдат приети за технически /по смисъла на Правилата/ и да бъдат отстранени чрез подмяна с фабрично нови части. Наред с това комисията е предложила да бъде назначена друга комисия за извършване на дисциплинарна проверка. Протоколът е бил утвърден от Началника на НСО - генерал - лейтенант д-р А.А..

От представените от НСО финансови документи /л.152 -153/ се установява, че причинените от серж.С. щети по автомобил …….. peг. № ………. са на стойност 721, 85 /седемстотин двадесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ лева.

VІІІ. По време на проверката с оглед обективното изясняване на всички факти и обстоятелства за случилото се на 01.06.2017г. както и дали с действията си серж. С. е изпълнил Заповед № ……... на началник отдел 03 - НСО за ползване на служебен телефон с номер ……., на 08.06.2017г. серж. С. доброволно предаде със съгласие за проверка на данните в тях мобилен телефон марка …….. /л.130/ и СИМ карта към него, както и личен мобилен апарат ……… /л.129/ и СИМ карта към него.

От справка № …….. за техническо изследване /л.133-140/ и Приложение № 1 и №2 към нея /л. 141/ се установява,че:

1. серж. С. не е използвал мобилен телефон марка …….. за заснемане на щетите по служебния автомобил;

2. не са налични данни за твърдените от серж. С. и полк. В. разговори проведени на 01.06.2017г. в 17,05 часа и втори разговор по-късно.

Налице е възможност серж. С. да е заличил от паметта на апарата данните за провеждането им, тъй като са налице данни за три осъществени комуникации на 01.06.2017г., от които 2 са съхранени в директория „Приети повиквания“ на мобилен телефон марка ………:

- в 12,34 часа на абонат обозначен като „……….“ , и

- в 19,48 часа на абонат обозначен като „………….“,

и данни за една комуникация, съхранена в директория „Набрани номера“

- в 19,04 часа набиране на абонатен номер ……….. /ползван от полк. П.В./.

3. серж. С. не е използвал възможностите на личен мобилен апарат ……. за заснемане на щетите по служебния автомобил.

Същият е могъл да направи това, тъй като е използвал възможностите на личен мобилен апарат ……. за да направи 2 снимки в 16,55 часа и 16,58 часа т.е по време, когато е следвало да се намира на пътя между с.Бързия и с.Гинци.

4. не са налични данни за твърдените от серж. С. и полк. В. разговори проведени на 01.06.2017г. в 17,05 часа и втори разговор по-късно.

5. налични са данни за проведени чрез възможностите на личен мобилен апарат ……… 20 разговора на 01.06.2017г. за периода от 08,51 часа до 18,14 часа.

6. налични са данни за разменени 9 вайбър съобщения чрез възможностите на личен мобилен апарат ……. с абонат обозначен от серж. С. като „Лозан Панов“ и абонатен номер ………. на 01.06.2017г. за периода от 07,33 часа до 11,35 часа.

ІХ. От експертни справки, изискани и изготвени от инж. Б.К.В. - ръководител на сервиз на официалния представител на ……. за България /л.144/ и от инж. И.Н.Н и инж.А.Б.Т. /л.147/ се установява, че:

1. С оглед техническите характеристики на лек автомобил марка ……… с рег. № ………, при констатираните по него повреди: силно повредени резби на два от петте отвора за болтове за захващане на задното ляво кoлeлo; елипсовидна форма на цилиндрични отвори на два от отворите на джантата и видима дeфopмaция на един от болтовете от наличните три, е било възможно да се измине разстоянието от с.Бързия, общ.Берковица до гр.София, но при пoвишeнo внимание на шофьора и ограничена скорост на движение на автомобила.

Според експертните мнения, водачът е следвало да потърси специализирана помощ за отстраняване на проблема.

2. При движение с липсващи болтове на едно от колелата, шофьора и пътника е следвало да чуват шум /чукане, тропане/ и усетят вибрации, вследствие намаления момент на захващане на колелото към главината и действащите натоварвания по време на движение.

3. Отраженията при такова движение на автомобила е следвало да бъдат като при констатираните при огледа повреди - силно повредени резби на два от отворите за болтовете за захващане на кoлeлoтo; елипсовидна форма на цилиндрични отвори на два от отворите на джантата и видима дeфopмaция на един от наличните три болта.

4. Шумът при движение с хлабави, развити или липсващи болтове е следвало с увеличаване на пробега и времето за шофиране да зачестява и нараства. С оглед характеристиките на пътя и динамичните натоварвания е било възможно, шумът да изчезне за определен период от време и после пак да се появи.

5. Констатираните по автомобила наранявания е възможно да се получат при разхлабени и впоследствие развити болтове по два механизма:

- при нормално управление на МПС при изминатото разстояние от София - Берковица – София, но c по-голям риск за водача, и

- при екстремно натоварване /на полигон, паркинг, затворен маршрут - извън пътната мрежа/ - шофиране с рязка смяна на посоките за движение, рязко ускоряване и спиране, с по-малък риск за водача.

6. Шумът от развити, разхлабени и липсващи болтове е с друга честота от този на балон на гума. Шумът от развити, разхлабени и липсващи болтове се различава от шум на дефектна гума, било тя крива, c балон или износена. При наличие на развити болтове ще се чува чукане и тракане. При дефектна гума ще се чува виене, вибрация.

7. Възможно е по време на движение по път с неравности и множество завои с малък радиус на завиване да се разхлабят закрепващите болтове на джантите и да причинят нарушаването на целостта на повредените елементи.

8. Възможно е по време на движение по път с неравности и множество остри завои и в резултат на нараняване целостта на главината от вибрациите болтовете да се разхлабят и саморазвият до изпадане.

При установените обстоятелства и фактически положения се налагат следните изводи:

1. Лекият автомобил е излязъл на 01.06.2017 г. сутринта от гаража на НСО в пълна техническа изправност и няма нито една обективна данна в обратната насока.

2. По време на движението на автомобила в гр. София /от дома на г-н Панов до ВСС, оттам до вътрешния двор на Съдебната палата, пак до ВСС и до кръговото движение на надлез „Надежда“ в гр. София/, въпросната повреда не е била настъпила, тъй като нито служителят на НСО, нито г-н Панов са чули шум или потропване.

3. Въпросният шум /потропване, почукване/ се е появило, според двамата, на надлез „Надежда“ в гр. София. Въпреки това, серж. С. не е спрял, а е продължил движението си.

4. Данни за второ появяване на шум – в района на кръговото движение в гр. Костинброд, съобщава само серж. С., като отново не е преустановил движението.

5. Извършен от служителя на НСО оглед на гумите /предни и задни/, в т.ч. и при навиване на волана надясно и наляво, е направен в района на „Бучин проход“. Констатацията му /съобщена и на г-н Панов/ била, че нищо нередно не е забелязал т.е. следва извод, че и към този момент въпросната повреда не е била настъпила.

6. След това, през целия период от пътуването до гр. Берковица, както и по пътя обратно до гр. София, въпросният шум не се е появявал.

7. От изключителна важност е фактът, че причината за спиране в района на с. Бързия, не е шум, а желанието на г-н Панов да си купи гъби от крайпътна сергия. Тогава именно, без да е предшествана от потропване или почукване, случайно е забелязана повредата.

8. Дадените по време на проверката обяснения от серж. Я. С. за евентуално възникналата техническа повреда на автомобила са непоследователни, нелогични и не се подкрепят от мнението на експертите, както по отношение на възникването им, така и по отношение на последиците от тях - шум, поведение на автомобила, поведение на водача.

Дадените по време на проверката обяснения от г-н Панов за поведението на водача и на автомобила, евентуалната поява на техническата неизправност на автомобила и последиците от нея не кореспондират с експертните мнения. Предположенията на г-н Панов за евентуално извършено престъпление срещу него не намират опора в предприетите от него действия за запазване на следите от произшествието и даване възможност на разследващите органи и прокурора за обективно и пълно изследване и оценка на събитието.

9. Направеният извод за нелогичност и непоследователност на посочените обяснения, се основава на експертните мнения. Според тях, обективно, при подобна повреда шумът би следвало прогресивно да се увеличава. Фактът, че не просто няма подобно увеличаване на шума, а че такъв изцяло липсва от момента на момента на движение на автомобила от Костинброд до Берковица и обратно, до гр. София, сериозно разколебава посочените твърдения.

Експертите са категорични, че констатираните на 02.06.2017г. повреди по автомобил ……… с peг. № ………, собственост на НСО /липсващи два съседни болта от задно ляво колело, повредени гнезда на главината, повредени отвори на джантата/ е било възможно да бъдат получени при по-висок риск за серж. С. и г-н Панов при движение по маршрута гр.София - гр.Берковица - гр.София и при по-малък риск за двамата или за водача, при екстремно шофиране на полигон, площад или друго място извън пътната мрежа.

10. Безспорно е, че с действията си на 01.06.2017 г. серж. Я.Б.С.:

а/ е нарушил изискванията на Правила за използване на автомобилите, обявени със Заповед № 494/08.03.2017г. на Началника на НСО, както следва:

- чл. 34, б. „б“ - да не оставя автомобила без надзор и да не паркира на охраняеми места - на два пъти е оставил автомобила без надзор и е паркирал на неохраняемо място;

- чл. 34, б. „в“ - да докладва незабавно при възникване на повреда по използвания автомобил - не е докладвал незабавно при съмнение за повреда още в гр. София, надлез „Надежда“;

- чл. 34, б. „г“ – преди потегляне да извърши външен оглед на автомобила за нанесени щети и повреди – преди потегляне от паркинга на Съдебната палата и от гр. Берковица не е извършил външен оглед за нанесени щети и повреди;

- чл. 31, ал.1, т. 6 - когато от събитието са настъпили само материални щети, водачът на служебен автомобил на НСО е длъжен да изчака пристигането на представители на органа по чл.125 от ЗДвП и да окаже съдействие за изясняване на причините и обстоятелствата за настъпване на произшествието. При наличие на техническа възможност …да заснеме щетите по превозните средства, тяхното разположение и следите от настъпилото ПТП, както и да получи протокол за ПТП…“ , и задълженията си на „шофьор на специализиран автомобил“, съгласно длъжностната си характеристика рег.№ …….., както следва: т.1 – отговаря за осъществяването на охрана и специализиран транспорт на лицата посочени в Закона за НСО, съхранението, техническото състояние, окомплектоването и отчетността на зачислените му автомобили; т.2 – да не оставя зачисления му автомобил без надзор; т.17, б. „д“ – при настъпило ПТП да докладва незабавно в звено „Дежурен център“ Дежурен диспечер“ и на непосредствения си началник, както и

б/е проявил бездействие, изразяващо се в:

- не уведомяване своевременно за евентуалната техническа неизправност на служебния автомобил ръководството на НСО /първи признак според тях се е проявил още в района на надлез „Надежда“/, и

- не уведомяване органите на МВР за техническа неизправност на автомобила или евентуално извършване на престъпление /г-н Панов допуска, че е възможно да е бил обект на атентат/.

11. Посоченото бездействие от страна на служителя на НСО има за пряка последица и неуведомяването на Прокуратурата за евентуално извършване на престъпление и незапазване на следите от същото. Държавното обвинение не е сезирано и от г-н Лозан Панов.

Така са осуетени/препятствани до голяма степен възможностите за разкриване на обективната истина, респ. силно е затруднена възможността на компетентния орган да даде категоричен и безспорен отговор на поставените от г-н Панов въпроси чрез средствата за масово осведомяване.

12. Допълнително се сочи, че макар назначаването на серж. С. като шофьор на специализиран автомобилен транспорт да е станало по изрично настояване на г-н Лозан Панов, длъжностните лица на ръководни постове в НСО не са нарушили Закона за НСО и Правилника за прилагане на Закона за НСО.

Действително, това назначение не осъществява състав на престъпление, но е укоримо, с оглед естеството на задачите, които служителят на НСО е следвало да изпълнява - предвид близките отношения между шофьор и охранявано лице са били създадени предпоставки за неизпълнение или немарливо изпълнение на служебните задължения от служителя на НСО /две допуснати ПТП по негова вина за периода, през които е осигурявал специализиран транспорт на председателя на ВКС, както и причинените щети по автомобил …….. peг. № ………, собственост на НСО в размер на 721, 85 лева/.

13. Предвид изложеното, следва извод, че няма никакви данни за умишлено повреждане на лекия автомобил от трети лица. Като се изключи тази възможност, остават две вероятности за получаване на повредата – предизвикано от неравностите по пътя саморазвиване на болтовете /с ниска степен на вероятност предвид експертното мнение, че шумът трябва да се засилва/ или нарочно развиване на болтовете от страна на самия служител при НСО /за което също няма достатъчно данни/.

При установената фактическа обстановка и направените изводи, намирам, че:

- не са налице достатъчно данни по смисъла на чл.211 от НПК, от които да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от серж.Я.Б.С.;

- длъжностните лица от НСО – дежурен диспечер, дежурен по КТП са изпълнили служебните си задължение по обслужване на автомобил ……. peг. № ………, собственост на НСО, и

- няма данни за умишлено повреждане на лекия автомобил от трети лица /изложено в т.13/.

Налице са предпоставките на чл. 24, ал.1, т.1, пр.2 от НПК, които изключват образуването на досъдебно производство, тъй като деянието не съставлява престъпление.

Предвид изложеното и на основание чл.199 и чл.213, ал.1 от НПК,

П О С Т А Н О В И Х:

ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по преписка вх. № 926/2017 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура - София, на основание чл.24, ал.1, т.1, пр. 2 от НПК, тъй като деянието не съставлява престъпление.

Препис от постановлението да се изпрати на Началник на Национална служба за охрана при Президента на Република България, за сведение.

Настоящото постановление подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал.1 от НПК.

Военно-окръжната прокуратура отказа да образува наказателно производство за случая с развитите болтове на колата на НСО, която ползва председателят на ВКС Лозан Панов. За инцидента стана ясно след като съдия номер 1 се срещна с президента Румен Радев. В началото на този месец Панов е пътувал до Берковица. Докато пътували обаче Панов и шофьорът му са чули „странни шумове“.

НСО проверява автомобила, с който се вози Лозан Панов

На връщане обаче спрели в малко село и тогава шофьорът установил, че на  задната лява гума липсват два болта, а други три са развити. Тогава прокуратурата се самосезира. От държавното обвинение разясняват, че в хода на проверката са снети обяснения, изискана е документация и са изготвени експертни справки. В постановлението от днес е посочено, че „няма данни за умишлено увреждане на лекия автомобил от трети лица“.

Няма данни за умишлено повреждане на автомобила на Лозан Панов

От прокуратурата допълват още, че причината за спиране в района на село Бързия, не била шум, а желанието на председателя на ВКС да си купи гъби от крайпътна сергия. Тогава случайно била забелязана повредата.