Всеки апартамент в страната ще си има уникален номер

https://www.24chasa.bg/novini/article/6373916 www.24chasa.bg
Жена чака на гише в имотния регистър. В момента всеки регистър има собствен формат за адресиране на имотите.

Така ще спрат изборния туризъм и измамите със записване в детска градина и първи клас

Правят общ регистър на ЕГН-тата, брачните свидетелства и актовете за смърт

Всеки имот в България да има свой уникален номер, подобен на ЕГН-то при гражданите. При въвеждането на този номер в държавните регистри да излиза цялата информация за имота, включително и за собственици и ползватели.

Това предвижда проект за създаването на чисто нов адресен регистър, по който работят регионалното министерство и Държавната агенция “Електронно управление”. Стойността му е за

над 2 млн.

лева и се

финансира от

еврофондовете

Освен създаването на адресен регистър се предвижда и обединяването на всички бази данни за гражданите на България в нов регистър.

До момента България няма адресен регистър, а множество различни регистри - имотен, на вписванията, кадастрален и пр. Във всеки от тях пък имотите фигурират с адрес в различен формат и всъщност информацията между регистрите не може да се обменя, обясниха експерти от агенцията за електронно управление пред “24 часа”.

Новият адресен регистър няма да закрива досегашните, но под уникален идентификационен номер от цифри ще обедини адресите на имотите - пощенски, кадастрален номер и пр. Така при нужда с търсене само по т.нар. ЕГН на имота ще излиза пълната информация за него.

Плановете са в адресния регистър имотите да бъдат описани с уникални номера до ниво отделен апартамент или конкретен офис в бизнессграда, става ясно от проекта на регионалното министерство и Държавната агенция “Електронно управление”. От това ниво

ще се направи

връзка както с

информация за

собствениците на

всеки отделен

апартамент,

така и с хората, които реално го ползват.

В момента в различните регистри на адресите в България информацията стига до различно ниво, често пъти пък липсва тази кой точно живее в конкретния имот. Така се стига и до ситуации, които позволяват изборния туризъм - регистрации на множество хора на един адрес в месеците преди вода в общини, които са от специален интерес за една или друга партия, обясняват експертите от агенцията. Друг казус е регистирането на десетки, понякога стотици бежанци или кандидати за българско гражданство на един и същи адрес. Това представлява незаконна търговия с адресна регистрация.

Адресният регистър ще позволява на службите, включително и тези на МВР, да получават реална и навременна информация както за имотите, така и за собствениците им.

Допълнително в новия регистър се предвижда и изчистване на част от грешните адреси. В момента например има сгради, които са с по два адреса, защото са на ъгъла на две улици. И дори изпращането на писмо до човек в тях се превръща в проблем. Проблемни били и

адресите, при

които се дублира

номер на блок и

номер на улица,

сграда обхващаща повече от един номериран имот, и пр. Допълнително в регистъра трябва да бъде въведена и история на адресирането на всеки имот. Така ще се избегнат проблеми при намирането им, ако се търси по старо име на улица.

Полза от създаването на адресния регистър трябвало да бъде и спирането с измамите с адресни регистрации с цел записване на децата в по-добра детска градина или училище. След поредните скандали тази година от следващата се въвежда уседналост на родителите за записване на първокласниците. В момента е много трудно да се контролира адресната регистрация и се разчита на бележки, които родителите вадят от общината и носят в училище. Адресният регистър би направил възможно тази проверка да се извършва автоматично от директорите на училищата или кметовете.

Администрациите са тези, които ще ползват адресния регистър при предоставянето на услуги. Бизнесът обаче също ще може да има достъп до него. Ще има и сайт в интернет, в който

и граждани ще

могат да правят

справки

Очакванията на държавната агенция са, че практическата полза за хората ще е много голяма - пестене на време и пари, след като предоставянето на услуги стане по-бързо, и появата на приложения за смартфони, чрез които да се набавя информация.

Възможно било адресният регистър

да има връзка

и към регистрите

на НАП

Така на база адресните регистрации ще могат да се откриват апартаменти, които се дават под наем, но не са декларирани и върху дохода от тях собственикът не плаща данък. Това обаче зависи от законови промени, които тепърва ще се мислят.

Адресният регистър е и базов за въвеждането на електронно управление и повече електронни услуги, твърдят експертите от ДА “Електронно управление”. След създаването му за всяка услуга, при която се изисква въвеждането на адрес, ще се вписва само уникалният идентификационен номер на имота, а регистърът ще вади нужната за съответната услуга информация.

Така би трябвало да отпадне голяма част от писането на постоянен и настоящ адрес при попълването на документи от страна на гражданите. В момента дори при подаване на документ в банка човек трябва да си напише адреса 10-ина пъти. При наличието на адресен регистър това би трябвало да отпадне.

Успоредно с това ще бъде направен и регистър “Гражданска регистрация”. В него ще бъдат обединени сегашните регистри на населението, на ЕГН-та и този за гражданското състояние, предвижда проектът.

Реално по този начин новият регистър

ще обединява

цялата

информация за

всеки един човек

в страната, която може да се окаже нужна на електронното правителство и за която в момента се носят удостоверения на хартия.

С новата гражданска регистрация би трябвало да отпадне изискването хората да предоставят свидетелства за брак, за раждане или акт за смърт при всяко искане да им се окаже административна услуга. Освен това с въвеждането на регистъра ще отпадне и нуждата от вадене на дубликат при изгубване на оригиналния документ.

В момента голяма част от регистрите на населението се водят децентрализирано и са на хартия. Именно затова в повечето случаи се изисква и копие от оригиналния документ, а често пъти за изваждането му се налага и пътуване до населеното място, в което човек е роден.

Тъй като и двата нови регистъра ще съхраняват чувствителни данни, е предвидено достъпът до тях да не е напълно свободен за чиновниците. А всеки да може да вижда само информацията, която насистина му е нужна, за да си свърши работата. Регистърът ще пази справка кой и кога е ползвал информацията, свързана с конкретен човек, и за какво му е била нужна.

Електронното гласуване щяло да хваща купените гласове

Пускането на е-бюлетина трябва да става за 5 минути

Системата за електронно гласуване, която изграждат Държавна агенция “Електронно управление” и ЦИК, трябва да хваща изборните злоупотреби като купуване на гласове.

Това е записано в техническото описание на проекта за софтуера, който ще бъде закупен за въвеждането на електронното гласуване в България. Първото гласуване по интернет трябва да бъде за изборите за Европейски парламент през 2019 г., а през следващата година ЦИК и агенцията ще организират две пробни гласувания.

Гласуването трябва да може да става от всяко едно устройство с интернет, всяка една операционна система и отвсякъде в света, предвиждат още техническите изисквания. Освен това трябва да може да се гласува както от екран, който реагира на допир, така и на устройства, при които се работи с мишка. Бюлетината ще дублира хартиената като модел.

Въпреки че ще е достъпна отвсякъде, системата трябва да ограничава правото на гласуване само до определени хора. Тоест на европейски избори да могат да гласуват само живеещите в ЕС, на местни само жителите на конкретна община и пр.

Самото гласуване пък трябва да става за не повече от 5 минути, предвижда проектът на ЦИК и държавната агенция. Освен това не трябва да изисква специални умения от избирателя извън базовите за работа с компютър.

След приключване на гласуването софтуерът трябва сам да преброи гласовете, да ги разпредели по райони и мандати и да изпрати доклада на ЦИК.

Гласуването по интернет ще става чрез предварителна регистрация за него. Освен това обаче софтуерът ще разполага и с целите избирателни списъци.

Основна характеристика на системата ще бъде възможността за повторно гласуване, което заменя предходния глас, подаден по електронен път (без това да разкрива тайната на вота). Един гласоподавател ще може да гласува неограничен брой пъти в рамките на периода за предварително гласуване, предвижда проектът на ЦИК и Държавната агенция “Електронно управление”

Въвеждането на електронно дистанционно гласуване ще струва 1,5 млн. лв. Финансирането е от еврофондовете като безвъзмездна финансова помощ.

Самият софтуер за гласуването ще бъде направен от частна компания, като предстои Централната избирателна комисия да обяви обществена поръчка за него. Задължително, преди да започне работа по системата, фирмата трябва да проучи електронното гласуване в Естония, кантон Женева в Швейцария, Франция, Норвегия, индийския щат Гуджарат и австралийския Нов Южен Уелс. Това са местата с най-широко използване на електронно дистанционно гласуване.