Столичният инспекторат: Зелени, строителни и опасни отпадъци да не се смесват с битовите

https://www.24chasa.bg/novini/article/6395553 www.24chasa.bg
Зелените и опасните отпадъци, както и тези от големи ремонти в бита да не се смесват с битовите отпадъци. СНИМКА: Pixabay

Зелените и опасните отпадъци, както и тези от големи ремонти в бита да не се смесват с битовите отпадъци, когато се изхвърлят в контейнерите за смет, апелира директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в интервю за БТА. Тя информира, че на територията на Столичната община се събират разделно няколко типа битови отпадъци от домакинствата.

Гражданите не трябва да изхвърлят в сивите контейнери хартия, картон, пластмаса, метал и опаковки; едрогабаритни отпадъци; строителни отпадъци от малки и частични ремонти; пепел и сгурия; зелени отпадъци от частни дворове и градини /зелени биоотпадъци/. Тези категории отпадъци не трябва да бъдат изхвърляни в контейнерите за отпадъци, а трябва да бъдат поставяни до съда, подчерта Георгиева. Тя обърна внимание, че разделното събиране, там където се генерират отпадъците - в домовете ни, трябва да бъде извършвано по различен начин, защото крайната точка, до която трябва да достигнат отпадъците не е еднаква. "Много често съм чела и слушала, че с един и същи камион се събират всички видове отпадъци. Това абсолютно не е вярно", посочи директорът на инспектората.

Едрогабаритните отпадъци

Едрогабаритните отпадъци, т.е. мебелите /столове, маси, легла, дивани и т.н./ се събират и транспортират по график, различен за 24-те административни райони на София, който е публикуван на интернет-страницата на Столичния инспекторат, както и на районните администрации, информира Георгиева. Информация за графиците може да бъде намерена и на телефонния номер на Оперативния център на Инспектората 02/987 5555.

Едрогабаритните отпадъци трябва да бъдат изхвърляни до съдовете за смет, но само на съответните дати, определени за съответния район. Това обаче масово не се спазва от гражданите, коментира Веска Георгиева. Тя уточни, че камионът, който събира едрогабаритните отпадъци е различен от този, който събира отпадъците от кофите. Мястото на едрогабаритните отпадъци не е в Завода за отпадъци, а на лицензираното депо "Враждебна", информира Георгиева.

Много хора си оставят едрогабаритния отпадък до контейнера и изобщо не се интересуват от графика за извозване, посочи Георгиева. Тя подчерта, че в София има над 21 000 контейнери за отпадъци и не може във всеки един момент да очакваме, че фирмите ще ги извозят в същия ден, когато сме изхвърлили отпадъка.

Директорът на Инспектората даде пример със Западна Европа, където гражданите са длъжни сами да закарат едрогабиритните си отпадъци на определени места, които доста често се намират извън града. Подобна организация един ден ще дойде и у нас, коментира Георгиева.

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и автомобилни гуми

Печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци. Те спадат към категорията "излязло от употреба електронно и електрическо оборудване", което не се оставя до контейнерите за смет, подчерта Веска Георгиева. Тя информира, че има създадена организация от специални фирми, които събират от домовете подобно оборудване.

Специални фирми събират и автомобилните гуми, които също не трябва да се изхвърлят в общия отпадък. Те се натрупват в дворовете на автомивки, автокъщи, автосервизи. Столичният инспекторат прави периодични проверки заедно с регионалните инспекции по труда и налага глоби. Много често автомобилните гуми се горят през зимата, което замърсява околната среда, посочи Георгиева.

Строителните отпадъци

Строителните отпадъци законодателно са разделени на две големи групи. Строителни отпадъци от строителство и разрушаване, в които спадат отпадъците от големите строителни и инфраструктурни обекти, от новото строителство, от разрушаването на сгради. Тези строителни отпадъци не са отговорност на кмета на общината. Тяхното управление се регламентира в Наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси, посочи Георгиева.

По думите й отговорност на кмета са строителните отпадъци от малките ремонти в бита, както е записано в Наредбата по чистотата. При по-големи ремонти трябва да се наеме контейнер. Има много фирми, които предлагат такава услуга, Столичната община няма задължение да осигурява събирането и транспортирането на тези отпадъци.

Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки ремонти от бита, които трябва да бъдат сложени в чували до съдовете за смет. Те обикновено се събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до депо "Враждебна". Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят. Когато работниците на фирмата видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на място, посочи Георгиева.

Зелени или биоразградими отпадъци

Зелените или биоразградими отпадъци се делят на две подгрупи - зелени /треви, храсти, клони, шума/ и хранителни. Зелените отпадъци се извозват в инсталацията за компостиране на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в крайградските райони на София, в които могат да се изхвърлят зелени отпадъци, припомни Георгиева.

Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски градини, ясли, детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да изхвърлят отпадъците от храни в кафяви кофи, които са им раздадени от Столичната община. За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те се изхвърлят в общите съдове. Хранителните отпадъци от заведенията отиват в инсталация за биологично третиране, отбеляза Георгиева.

Опасни отпадъци

Опасните отпадъци - от опаковки от битова химия, бои, лакове, кофи от латекс, лекарства, по никакъв начин не трябва да попадат в сивите кофи, нито в торбичка до кофите, а трябва да бъдат предадени на специализираната фирма, с която Столичната община има договор и която разполага своя мобилен пункт на различни места в столицата по график. Той може да бъде намерен на интернет страницата на Столичния инспекторат, информира Георгиева. Тя посочи, че все повече граждани предават организирано този тип отпадъци в съответните мобилни пунктове.

Екипът, който проследява графиците на сметосъбиращите фирми, следи дали фирмите си изпълняват графиците за сметосъбиране. По електронен път този график е въведен в общинската информационна система за управление на отпадъците. Дали се спазва като време и маршрут - в София това не е толкова лесно, няма отклонения от тези графици, но има предложения за някои времеви графици, отбеляза Георгиева.

Директорът на Столичния инспекторат съобщи, че както всяка година, така и тази, кметът на София чрез своя заповед е разпоредила проверка на изпълнението на времевите и маршрутни графици на седемте фирми, ангажирани с извозването на отпадъци в столицата. Настоящата проверка е в ход, тя започна на 17 юли и ще приключи на 18 август, информира Георгиева.

Проверяват се всички 24 административни райони на София като до 11 юли е установено, че в районите Витоша, Красно село, Искър, Слатина, Овча купел, Младост и Надежда има смесване на битовия отпадък със строителни материали общо в 11 контейнера за битови отпадъци. Тези контейнери не са извозени. Наложени са санкции на граждани за смесване на битови отпадъци с друг вид отпадъци в районите Нови Искър /четири домакинства по 10 лв. глоба с квитанция - общо 40 лв., Подуяне - 11 домакинства - общо 110 лв., Панчарево - пет домакинства - 50 лв. Общо до 11 юли са наложени санкции за смесване на битовия отпадък с друг вид отпадък в размер на 200 лв. на 20 домакинства, информира Веска Георгиева.

Тя каза още, че проверки се правят и на камионите, които извозват отпадъците, за което са ангажирани два стационарни екипа на Столичния инспекторат, които стоят по 12 часа на площадката на Инсталацията за механично и биологично третиране на отпадъци и проверяват на избирателен принцип съдържанието на отпадъците в камиона, който ги извозва, обясни Георгиева. Ако има недопустими по количество и състав отпадъци, например промишлени отпадъци, малък процент зелени отпадъци, строителни отпадъци, инертни материали, то фирмата се санкционира, не се заплаща за извозеното количество отпадък и е задължена за своя сметка да транспортира отпадъка от камиона на някоя от площадките по депониране, разясни директорът на инспектората.

Фирмите имат задължение да събират и транспортират отпадъците от контейнерите, но те трябва да създадат такава организация, че когато техните работници установят при вдигането на съда за отпадъци, че съдържа недопустими отпадъци - зелени отпадъци, хартия и картон, пръст, градинска почва, остатъци от кабели, гуми, те трябва да оставят кофата на място и да уведомят Столичния инспекторат за адреса, на който е оставен този контейнер. Те не трябва да вадят отпадъци от контейнера, защото не са сортираща организация, подчерта Георгиева.

До 11 юли в четири автомобила от район Нови Искър е установено завишено съдържание на зелени отпадъци - от 32 на сто до 52 на сто. Нарушение има и при един камион от район Кремиковци, в който е установено съдържание на едрогабаритни отпадъци 10 процента и зелени градински отпадъци - 28 процента, каза Георгиева.

Проверки на фирмите се извършват и с мобилни екипи, които се движат след сметосъбиращия автомобил на избирателен принцип. Акцентът пада на това да се направи мониторинг на съдържанието на контейнерите за отпадъци и да се обърне внимание на гражданите, че те са длъжни да изхвърлят в кофите битови отпадъци, а към тях не спадат пръст, градинска почва, зелени отпадъци, строителни отпадъци от малки ремонти в бита, хартия, картон, пластмаса, опасни отпадъци, като например, опаковки от бои, лакове и други отпадъци от домашните ремонти, лекарства, опаковки от битова химия, подчерта Георгиева.