Основен ремонт на Националната библиотека не е правен откакто е открита

https://www.24chasa.bg/novini/article/6472876 www.24chasa.bg
Доц; Красимира Александрова спечели конкурс и зае поста директор на НБКМ 4 дни преди крайния срок на одита.

Сметната палата: Книги загиват в Националната библиотека

Във връзка с постъпилите запитвания от различни медии по повод интервюто, дадено от председателя на Сметната палата, г-н Цветан Цветков, в предаването “Тази сутрин” по Би Ти Ви по повод Одитния доклад за дейността на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (той засяга тревожното състояние на хранилищата на библиотеката и опасността да се унищожат ценни книги и архиви - б.р.), ръководството на културния институт се чувства задължено да направи следното изявление:

Коментираният Одитен доклад №0300101716 за одит на изпълнението на дейността на НБКМ обхваща периода 01.01.2014 – 30.06.2016 г. Настоящият директор доц. д-р Красимира Александрова и нейният екип поеха ръководството на Националната библиотека на 26.05.2016 г. с ясното съзнание, че трябва да се справят с проблеми, трупани още от построяването на сградата през 1953 г. Недостигът на хранилища датира оттогава поради неизпълнение на първоначалния архитектурен проект в неговата цялост. През изминалите десетилетия досега основен ремонт на сградата не е правен, от което следват и голяма част от констатациите в Одитния доклад.

Ръководството на НБКМ се отнася отговорно към направените препоръки от Сметната палата. След писмо на министър Боил Банов от 2 август 2017 г. с искане на информация за предприетите мерки по препоръките в Отидния доклад от страна на Националната библиотека, на 14 август 2017 г. сме уведомили принципала за всички предприети и предстоящи действия, както и за сроковете за тяхното изпълнение.

За малко повече от година с финансова подкрепа от МК и със собствени средства в НБКМ е направено следното:

Текущи ремонти по сградата: на компрометирани части от покрива, хранилища, реставрационен център, работни помещения и други вътрешни пространства. Поставени са снегозадържащи скоби на покрива, укрепени са оберлихти, поетапно се подменят дограми, инсталират се климатици, монитрана е система за мълниезащита.
На базата на проектна дейност е одобрено финансиране за монтиране на асансьор за хора със специфични потребностни и за осигуряване на подходящи условия на труд за служители на библиотеката с различен процент на трудоустрояване.

В процес е процедура за изграждане на пожароизвестителна инсталация.
До средата на октомври 2017 г. ще приключи съставянето на технически паспорт на сградата и обследване за енегрийна ефективност.

По отношение на изводите в Одитния доклад, отнасящи се до ниските трудови възнаграждения в НБКМ на базата на брой служители, трябва да уточним, че институцията изпълнява действащото законодателство (Единен разходен стандарт, приет през ноември 2016 г.). Затова сравняването с чуждестранни библиотеки (в случая с такива в САЩ и Германия) може да бъде добра база за предложения за бъдещи законодателни промени.

Добре е също да уточним, че с възможностите на делегирания бюджет новото ръководство успя два пъти да коригира заплатите на различни категории служители в НБКМ. Възнагражденията продължават да са ниски на фона на жизнения стандарт в страната, от една страна, и от друга – на натовареността на библиотечните професионалисти при извършване на дейности с национална отговорност.

Приемаме констатациите на Сметната палата, както и интереса на медиите и на цялата българска общественост като загриженост за опазването на книжовното и документалното наследство, съхранявано в най-голямата библиотека на България.

От ръководството на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Бележка на редакцията

 Преди половин година в голямо интервю новата директорка на НБКМ доц. Красимира Александрова сподели всички тези проблеми пред в. "24 часа". Тогава тя спомена, че сградата всъщност не е довържена и точно в частта, предвидена за хранилища. инистърът на културата Боил Банов нареди подобряването на състоянието на библиотеката сред основните приоритети в управленческата си програма. НБКМ се превърна в център на тържествата по случай 180-годишнината на Васил Левски, показвайки неговото тефтерче, притежание на библиотеката. То се пази в трезор на БНБ.