НАП затваря търговци с нарушения дори да продадат фирмата си

https://www.24chasa.bg/novini/article/6641974 www.24chasa.bg
Дори и при продажба на фирмата обектът пак може да бъде запечатван, ако има нарушения.

Националната агенция за приходите вече може да затваря търговски обекти с данъчни нарушения, дори и те да бъдат препродадени. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, които бяха приети в края на миналата година.

Причина за поправката в закона е, че през миналата година били регистрирани множество опити на търговци да заобикалят затварянето на обект като административна мярка.

Това ставаше основно чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден-два на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици.

Условието, поставено от закона, е купувачът да знае, че обектът подлежи на затваряне за 30 дни. За да го спазят, още в първите дни на тази година

от НАП обявиха на

сайта си списък с

обекти с установени

данъчни нарушения,

които подлежат на затваряне.

Съобщение за предстоящото затваряне се поставя и на търговския обект, подлежащ на запечатване.

Обявяването на имената на нарушителите е в специално създадена рубрика, а в черния списък влизат само такива обекти, в които органите по приходи на НАП са установили данъчни нарушения, за които по закон се полага принудителната административна мярка “Запечатване на обект.”

Тази мярка може да бъде наложена за срок до 30 дни и независимо от предвидените в закона други наказания като глоби или имуществени санкции.

За първи път в края на миналата година данъчните санкционираха и неиздаването на касова бележка със запечатване на обект освен обичайната глоба за това нарушение.

Основните причини за временното затваряне на обекти остават укриването на обороти и установяването при внезапна проверка на касови липси или на неустановени по произход касови наличности.

От няколко години данъчните организират открити и скрити наблюдения над различни обекти - от борси до заведения и бензиностанции. Схемата е следната - чрез скрито наблюдение инспекторите

събират данни за

реалния оборот

на съответното заведение или обект по брой посетители и средна консумация.

Тази информация се съпоставя с данните на други, сходни обекти от същия бранш, в същото населено място на съседна локация и по същото време.

При съпоставка на данните за съответния обект със средните за определен тип обекти, много често се установяват драстични различия в оборота. Данъчните са съобщавали за обекти, показали 1000 пъти отклонения от средните за бранша обороти.

За да бъде доказано подозрението, че се укриват обороти, скритото наблюдение се заменя с открито - в заведението отсядат двама данъчни инспектори, които записват всяка покупка или поръчка. В близо 90% от случаите първоначалните подозрения за укриване на обороти се потвърждават.

Едва когато данните от откритото наблюдение бъдат съпоставени с оборота преди поставянето на обекта под наблюдение, може да се състави акт за нарушение, обясняват експерти на НАП.

Втората причина за затваряне на обект е установяване на налични пари в касата, за произхода на които няма данни на касовия апарат. Или обратното - данните от фискалното устройство показват, че на каса трябва да има определена сума в брой, но тя не е заприходена.

Установяваването на тези два типа нарушения

води до пълна

данъчна проверка,

тъй като опитът на инспекторите показва, че нарушителите най-често не спазват повече от едно данъчно правило. Така в масовия случай се установява и неплащане на осигуровки за персонала, и неизрядни договори с доставчици.

Затворените от данъчните обекти обикновено остават затворени в продължение на 2 седмици след запечатването. През това време някои от собствениците обжалват решението на данъчните пред съда или препродават обекта.

През миналата година данъчните са запечатали над 15 хил. обекта. Освен хотели, ресторанти, барове, магазини, паркинги и други търговски обекти на наблюдение вече са подложени борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки.