Морските специалности в Техническия университет във Варна дават добри перспективи за работа

https://www.24chasa.bg/novini/article/6656407 www.24chasa.bg

Интересът е висок, защото студентите преминават необходимите курсове и практики и веднага след дипломирането се сертифицират за моряци, казва кап. Георги Генчев

Георги Генчев е роден е през 1960 г. във Варна. Завършил е „Корабоводене“ и „Педагогика“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Бил е директор „Човешки ресурси“ в „Параходство Български морски флот“, зам.-генерален и генерален директор на „Пристанищна инфраструктура“, управител на фирма за корабен мениджмънт. Офицер от военноморските сили.Той е експерт „Контрол и координация на морските дейности“ в Технически университет - Варна.

- Г-н Генчев, кои са актуалните морски специалности в Технически университет -Варна и какъв е интересът към тях?

- През 2018 г. ще честваме 55 години морско образование в нашето висше училище. През 1963 г. във Висшия машинно-електротехнически институт във Варна (днес ТУ – Варна) са приети първите студенти в специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Корабостроене“.

Днес Технически университет - Варна обучава студенти в шест морски специалности: „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабоводене”, „Корабостроене и морска техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Експлоатация на флота и пристанищата”. Първите три от тях са от регулираните професии. От 2015 г. те преминаха на двустепенно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и следващата - „магистър“. Завършилите тези специалности

се реализират изключително успешно

във всички сфери на морския бранш. През настоящата академична година – 2017/2018 държавният план-прием и по трите специалности от регулираните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, е изпълнен почти 100%. Това е индикатор за висока степен на интерес от страна на кандидат-студентите към професионалната област, отличен атестат за обучаващите катедри в Техническия университет във Варна, както и за очевидно много добрите перспективи за работа, които морският бизнес у нас създава.

В Технически университет - Варна обучението на студентите от тези специалности е подкрепено изключително силно от Морския квалификационен център, който е звено в структурата на университета и разполага с изключително модерна база. В него се провежда част от обучението по задължителните стандарти на Международната морска организация (IMO). Студентите имат възможност още по време на следването си да преминат необходимите курсове, да проведат учебно-производствените и плавателните практики и веднага след дипломирането си да се сертифицират съгласно Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Така в кратки срокове след завършването те могат да започнат работа на море. Всичко това, заедно с големия професионализъм на преподавателите в обучаващите катедри, осигурената практика и стипендии, възможността за мобилност по Еразъм+ и други придобивки за студентите, допринася за високия интерес към специалностите от регулираните професии.

- Какъв е капацитетът на трите регулирани специалности в Технически университет -Варна и каква оценка дават за тях акредитиращите институции?

- За университета е изключително важно да отговори на изискванията на акредитиращите органи, като съхрани най-добрите образователни традиции и осигури приемственост в обучението на специалисти от морските професии. 2017 г. се оказа като цяло изключително успешна за специалностите от регулираните професии. Може би

най-голяма реформа

претърпя специалност „Електрообзавеждане на кораба“. Тя е наследник на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, която е била с два модула – „Електроснабдяване на промишлените предприятия” и „Електрообзавеждане на водния транспорт“. Открита е през 1971 г. и е най-старата в страната за подготовка на инженерни специалисти и електромеханици за морския и речния флот. За тези 47 години са обучени повече от 1000 инженерни кадри с успешна реализация във флота и в морската индустрия. През 2012 г. е осъществен първият прием в специалност от регулираните професии - „Електрообзавеждане на кораба”, със срок на обучение 5 години в ОКС „магистър”. Първият випуск студенти се дипломира през 2017 година.

От 2014 г. бе преустановен приемът в профил „Воден транспорт” на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. По този начин успешно се постигна пълно съответствие с изискванията на правителтвеното постановление от 2015 г. за единни държавни изисквания за специалността от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба”. През 2018 г. се очаква да приключи и вторият етап от реформата – откриване на обучение в специалността „Електрообзавеждане на кораба” в магистърски курс.

В края на 2016 г. специалността получи първата си петгодишна акредитация като обучаваща специалност от регулирана професия, валидна до ноември 2021 г. С нея е утвърден капацитет от общо 450 студенти за двете образователно-квалификационни степени, редовно и задочно обучение. Специализираната комисия от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде много добра оценка – 8.69, при максимална 10.

В момента обучение в ОКС „магистър” се осъществява в нерегулираната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” в професионално направление „Енергетика”, за което университетът има отлична оценка от 9.03 със срок на валидност до 2021 г. Придобитата квалификация позволява успешна реализация на завършилите в секторите корабостроене и кораборемонт, както и като електромеханици на кораби, след допълнително обучение за придобиване на необходимите сертификати за морски лица и допълващо обучение по курс IMO 7.08. С успешното приключване на втория етап на реформата през 2018 г. магистърската специалност ще бъде трансформирана в традиционната нерегулирана специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, задоволяваща нуждите от инженерни кадри с морско образование на брега.

Увеличава се търсенето

на такива специалисти, тъй като тази индустрия е една от значимите за региона. Не на последно място, университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, възможности за преквалификация, образование за хора в неравностойно положение и други, което е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии.

Още по-висока оценка – 9.06, получи от НАОА също през 2017 г. и другата специалност от регулираните професии – „Корабни машини и механизми“ (КММ). В страната това е най-високата оценка за тази специалност и очевидно се доближава до максималната, което много ни радва. Акредитацията е валидна до юли 2023 г. и утвърждава капацитет от 600 студенти – 400 бакалаври и 200 магистри. Този брой студенти, доколкото получаваме обратна връзка от средите на морския бизнес, съответства на техните потребности в момента.

С най-висок капацитет за обучение е третата специалност от регулираните професии в Технически университет - Варна - „Корабоводене“, която навърши 25 години от създаването си. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 24.10.2013 г. (Протокол № 19) капацитетът е разширен до 650 студенти. Поредната акредитационна процедурата на „Корабоводене“ в момента е в ход. В началото на декември 2017 г. в университета заседава експертна група от НАОА. Колегите констатираха, че са изпълнени всички препоръки от предходната акредитация, отбелязаха, че има съществен напредък в развитието на материално-техническата ни база, че необходимият преподавателски състав е наличен, както и че учебната документация е надлежно утвърдена от ИА „Морска администрация“. Особено радващо е, че през последния акредитационен период в катедрата бяха привлечени като преподаватели

морски лица с голям плавателен стаж

и правоспособност „капитан далечно плаване”. Тези факти са предпоставка за успешна акредитация за следващия петгодишен период.

- Успява ли Технически университет - Варна да отговаря на нуждите на морския бизнес от специалисти с висше образование?

- Едно от постиженията, с които откровено можем да се похвалим, е постоянната ни връзка с потребителите на кадри. По инициатива на обучаващите катедри са създадени два обществени съвета по специалности. В тях участват представители на десетки фирми от морския бранш, провежда се съвместно обсъждане на учебните планове и програми и прякото им обвързване с практиката и със съвременните тенденции в морския бизнес.

Известен факт е, че през последните години в България се усеща сериозен недостиг от инженерни кадри, включително във водния транспорт. И ако в нещо не успяваме да отговорим на по-големите очаквания на бизнеса, то това е броят на новите дипломирани специалисти. В тази връзка бих искал да засегна и един друг аспект. Когато се говори за морски специалисти, обикновено представата е за бъдещи офицери, заети пряко в корабоплаването, и се пренебрегва големият процент на потребление и реализация на кадри в другите сфери на морския бизнес. Всъщност много важно значение имат и трите специалностите, извън групата на регулираните, които университетът продължава успешно да развива - „Корабостроене и морска техника” (Технически университет – Варна е единственият в България, който подготвя кадри за корабостроенето и кораборемонта), „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Не са много хората, които могат да познаят Васил Иванов-Лучано. Небезизвестният бивш министър на спорта видимо се е посъстарил и прегърбил, видя "България Днес". Макар и елегантно облечен и с кърпичка в джоба на сакото, някогашният министър не прилича на себе си. На 8 юни Лучано чукна 55 години.

Нова двойка футболист-манекенка се вля в редиците на българския хайлайф. Младежкият национал и футболист на "Болоня" Калоян Кръстев отскоро гушка едно от новите водещи лица на модна агенция "Визаж". Бившият играч на "Славия" е гадже с красивата Мария Димитрова. Тя е сред новите лица в агенцията на Жени Калканджиева.

Заместник-председателят на Народното събрание Нигяр Джафер влиза във форма за лятото, видяха папараците на "България Днес". Депутатката тича усилено в столичен парк, за да поддържа форма. Макар да спря поглед на чипса и царевицата на пара, Джафер не се изкуши и продължи с тренировката