Морските специалности в Техническия университет във Варна дават добри перспективи за работа

https://www.24chasa.bg/novini/article/6656407 www.24chasa.bg

Интересът е висок, защото студентите преминават необходимите курсове и практики и веднага след дипломирането се сертифицират за моряци, казва кап. Георги Генчев

Георги Генчев е роден е през 1960 г. във Варна. Завършил е „Корабоводене“ и „Педагогика“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Бил е директор „Човешки ресурси“ в „Параходство Български морски флот“, зам.-генерален и генерален директор на „Пристанищна инфраструктура“, управител на фирма за корабен мениджмънт. Офицер от военноморските сили.Той е експерт „Контрол и координация на морските дейности“ в Технически университет - Варна.

- Г-н Генчев, кои са актуалните морски специалности в Технически университет -Варна и какъв е интересът към тях?

- През 2018 г. ще честваме 55 години морско образование в нашето висше училище. През 1963 г. във Висшия машинно-електротехнически институт във Варна (днес ТУ – Варна) са приети първите студенти в специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Корабостроене“.

Днес Технически университет - Варна обучава студенти в шест морски специалности: „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабоводене”, „Корабостроене и морска техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Експлоатация на флота и пристанищата”. Първите три от тях са от регулираните професии. От 2015 г. те преминаха на двустепенно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и следващата - „магистър“. Завършилите тези специалности

се реализират изключително успешно

във всички сфери на морския бранш. През настоящата академична година – 2017/2018 държавният план-прием и по трите специалности от регулираните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, е изпълнен почти 100%. Това е индикатор за висока степен на интерес от страна на кандидат-студентите към професионалната област, отличен атестат за обучаващите катедри в Техническия университет във Варна, както и за очевидно много добрите перспективи за работа, които морският бизнес у нас създава.

В Технически университет - Варна обучението на студентите от тези специалности е подкрепено изключително силно от Морския квалификационен център, който е звено в структурата на университета и разполага с изключително модерна база. В него се провежда част от обучението по задължителните стандарти на Международната морска организация (IMO). Студентите имат възможност още по време на следването си да преминат необходимите курсове, да проведат учебно-производствените и плавателните практики и веднага след дипломирането си да се сертифицират съгласно Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Така в кратки срокове след завършването те могат да започнат работа на море. Всичко това, заедно с големия професионализъм на преподавателите в обучаващите катедри, осигурената практика и стипендии, възможността за мобилност по Еразъм+ и други придобивки за студентите, допринася за високия интерес към специалностите от регулираните професии.

- Какъв е капацитетът на трите регулирани специалности в Технически университет -Варна и каква оценка дават за тях акредитиращите институции?

- За университета е изключително важно да отговори на изискванията на акредитиращите органи, като съхрани най-добрите образователни традиции и осигури приемственост в обучението на специалисти от морските професии. 2017 г. се оказа като цяло изключително успешна за специалностите от регулираните професии. Може би

най-голяма реформа

претърпя специалност „Електрообзавеждане на кораба“. Тя е наследник на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, която е била с два модула – „Електроснабдяване на промишлените предприятия” и „Електрообзавеждане на водния транспорт“. Открита е през 1971 г. и е най-старата в страната за подготовка на инженерни специалисти и електромеханици за морския и речния флот. За тези 47 години са обучени повече от 1000 инженерни кадри с успешна реализация във флота и в морската индустрия. През 2012 г. е осъществен първият прием в специалност от регулираните професии - „Електрообзавеждане на кораба”, със срок на обучение 5 години в ОКС „магистър”. Първият випуск студенти се дипломира през 2017 година.

От 2014 г. бе преустановен приемът в профил „Воден транспорт” на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. По този начин успешно се постигна пълно съответствие с изискванията на правителтвеното постановление от 2015 г. за единни държавни изисквания за специалността от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба”. През 2018 г. се очаква да приключи и вторият етап от реформата – откриване на обучение в специалността „Електрообзавеждане на кораба” в магистърски курс.

В края на 2016 г. специалността получи първата си петгодишна акредитация като обучаваща специалност от регулирана професия, валидна до ноември 2021 г. С нея е утвърден капацитет от общо 450 студенти за двете образователно-квалификационни степени, редовно и задочно обучение. Специализираната комисия от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде много добра оценка – 8.69, при максимална 10.

В момента обучение в ОКС „магистър” се осъществява в нерегулираната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” в професионално направление „Енергетика”, за което университетът има отлична оценка от 9.03 със срок на валидност до 2021 г. Придобитата квалификация позволява успешна реализация на завършилите в секторите корабостроене и кораборемонт, както и като електромеханици на кораби, след допълнително обучение за придобиване на необходимите сертификати за морски лица и допълващо обучение по курс IMO 7.08. С успешното приключване на втория етап на реформата през 2018 г. магистърската специалност ще бъде трансформирана в традиционната нерегулирана специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, задоволяваща нуждите от инженерни кадри с морско образование на брега.

Увеличава се търсенето

на такива специалисти, тъй като тази индустрия е една от значимите за региона. Не на последно място, университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, възможности за преквалификация, образование за хора в неравностойно положение и други, което е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии.

Още по-висока оценка – 9.06, получи от НАОА също през 2017 г. и другата специалност от регулираните професии – „Корабни машини и механизми“ (КММ). В страната това е най-високата оценка за тази специалност и очевидно се доближава до максималната, което много ни радва. Акредитацията е валидна до юли 2023 г. и утвърждава капацитет от 600 студенти – 400 бакалаври и 200 магистри. Този брой студенти, доколкото получаваме обратна връзка от средите на морския бизнес, съответства на техните потребности в момента.

С най-висок капацитет за обучение е третата специалност от регулираните професии в Технически университет - Варна - „Корабоводене“, която навърши 25 години от създаването си. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 24.10.2013 г. (Протокол № 19) капацитетът е разширен до 650 студенти. Поредната акредитационна процедурата на „Корабоводене“ в момента е в ход. В началото на декември 2017 г. в университета заседава експертна група от НАОА. Колегите констатираха, че са изпълнени всички препоръки от предходната акредитация, отбелязаха, че има съществен напредък в развитието на материално-техническата ни база, че необходимият преподавателски състав е наличен, както и че учебната документация е надлежно утвърдена от ИА „Морска администрация“. Особено радващо е, че през последния акредитационен период в катедрата бяха привлечени като преподаватели

морски лица с голям плавателен стаж

и правоспособност „капитан далечно плаване”. Тези факти са предпоставка за успешна акредитация за следващия петгодишен период.

- Успява ли Технически университет - Варна да отговаря на нуждите на морския бизнес от специалисти с висше образование?

- Едно от постиженията, с които откровено можем да се похвалим, е постоянната ни връзка с потребителите на кадри. По инициатива на обучаващите катедри са създадени два обществени съвета по специалности. В тях участват представители на десетки фирми от морския бранш, провежда се съвместно обсъждане на учебните планове и програми и прякото им обвързване с практиката и със съвременните тенденции в морския бизнес.

Известен факт е, че през последните години в България се усеща сериозен недостиг от инженерни кадри, включително във водния транспорт. И ако в нещо не успяваме да отговорим на по-големите очаквания на бизнеса, то това е броят на новите дипломирани специалисти. В тази връзка бих искал да засегна и един друг аспект. Когато се говори за морски специалисти, обикновено представата е за бъдещи офицери, заети пряко в корабоплаването, и се пренебрегва големият процент на потребление и реализация на кадри в другите сфери на морския бизнес. Всъщност много важно значение имат и трите специалностите, извън групата на регулираните, които университетът продължава успешно да развива - „Корабостроене и морска техника” (Технически университет – Варна е единственият в България, който подготвя кадри за корабостроенето и кораборемонта), „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Мнозинството от феновете на "Левски" подкрепят сегашното ръководство на клуба начело с Васил Божков. Това стана ясно след срещата на техни представители с премиера Бойко Борисов и министрите Красен Кралев и Владислав Горанов. Привържениците не бранят корпоративни интереси. Тях ги интересува бъдещето на любимия отбор

Камери са заснели измамницата, представила се за имотната Люба Коева, за да изтегли над половин милион лева от сметката на мъртвата пенсионерка! Това разкриха разследващи пред "България Днес" по повод ареста на имотните измамници, женели се за мъртъвци. Авоарите на Люба включвали около един милион лева, апартамент на столичния бул

Ванга ще помага на играчите на "Левски" да счупят прокобата над тима. Вече 10 години "сините" не са спечелили нито един трофей. За да счупят каръка, играчите на Петър Хубчев решиха да потърсят помощ от пророчицата. Те посетиха храма на Ванга на Рупите в сряда следобед. Футболистите използваха почивния си полуден на лагера в Сандански