Н.Пр. Джан Хайджоу: Високият ръст е акцентът в китайското икономическо развитие през 2017 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/6716713 www.24chasa.bg

- Ваше Превъзходителство, какви бяха темповете на растеж на китайската икономика през 2017 г.? 

-           Използвам случая да поздравя всички читатели на "24 часа" с настъпването на Китайската Нова година, да им пожелая много здраве и успехи. През 2017 г. китайската национална икономика се развива по-добре от предвиденото и продължително върви според тенденцията на постоянен напредък и подобрение. Структурата на икономиката е оптимизирана, качеството е повишено и се движи с по-висока предавка, икономическата динамика и потенциал непрекъснато се освобождават, стабилността, хармонията и устойчивостта значително са нараснали, китайската икономика е осъществила устойчиво и здраво развитие. На годишно ниво брутният вътрешен продукт на Китай възлиза на 82.7122 трилиона китайски юана с ръст 6.9% спрямо предходната 2016 година. По тримесечие, БВП расте съответно с ръст 6.9%, 6.9%, 6.8% и 6.8%. По сектор, първичният сектор е нараснал с 3.9%, вторичният сектор -6.1%, третичният сектор–8.0%. 

-          Бихте ли ни казали повече подробности – как точно се проявява този ръст?

 -          Както казах, през 2017 г. китайската икономика върви според тенденцията на постоянен напредък и подобрение. Тя има следните основни проявления:

Първо, икономинката се движи в рационален интервал. Икономическият растеж, заетостта, цените, международният платежен баланс - тези 4 основни макроикономически параметъра са по-добри от предвидените. Коефициентът на икономическия растеж през 2017 г. е 6.9%, икономическият обем възлиза на повече от 80 трилиона китайски юана и заема 15% от световния икономически обем.

Новосъздадените работни места през 2017 г. в градовете надскача 13 млн. Коефициентът на безработицата в градските райони до края на декември миналата година е 4.98%. Индексът на потребителските цени на годишно ниво е 1.6%, с 0.4 процентни пункта по-малко от предходната 2016 г. До края на годината, държавният валутен резерв на Китай възлиза на 3.14 трилиона щатски долара.

 -          Как протича структурната реформа на икономиката?

 -     От страна на предлагането структурната реформа постигна важен напредък. Усилията оказани върху намаляването на свръхпроизводителния капацитет, намаляването на инвентара, намаляването на задлъжнялостта, намаляването на разходите и укрепването на слабите места активно се стимулират. Задачите за намаляването на свръхкапацитета на производството на стомана и въглища са успешно завършени. Утилизацията на индустриалния производен капацитет е 77.0%, който е на върха от 5 години насам.

Инвентарът на недвижими имоти стабилно се намалява - до края на годината общата площ на имотите, чакащи за продажба е намаляла с 106.16 млн. кв. м. спрямо 2016 г. Задлъжнялостта на индустриалните предприятия устойчиво пада до края на ноември миналата година, задлъжнялостта на обемните предприятия е 55.8%, пада с 0.5 процентни пункта спрямо същия период на предходната 2016 г.

Разходите на предприятията непрекъснато се понижават, в периода януари до ноември миналата година, разходите на обемните предприятия за всеки 100 юана приходи са 85.26 юана с 0.28 юана намаление в сравнение с 2016 г. Инвестициите за сферите на укрепване на слабите места се ускоряват. На годишно ниво инвестициите за защита на околната среда и свързаните с нея сектори, за управлението на водите, както и за земеделието се повишават съответно с 23.9%, 16.4% и 16.4%, които са повече от средните инвестиционни темпове с 16.7, 9.2 и 9.2 процентни пункта.

-          Не е тайна, че иновациите са важен фактор за развитието на китайската икономика. Какви са новините там?

-          Трансформацията на стар с нов икономически двигател се ускорява. Новите технологии, новите продукти, нов тип бизнес, нови индустриални модели се развиват с бързи темпове. Появяват се редица важни научно-технически постижения в областа на космическата навигация, изкуствения интелект, проучването на дълбоките води, биофармацевтичната индустрия и др. Производството на инду-роботи, автомобили с нови енергийни източници се повишава с над 50% в сравнение с предходната година. Добавените стойности на нововъзникващите индустрии от стратегическо значение, високотехническите индустрии, и на производителната индустрия на оборудване се повишава над 10% спрямо 2016 г.

Онлайн продажбите на дребно на физически стоки нараства с 28%, а растежът на онлайн продажбите на дребно на нефизически стоки е още по-бързо, растежът на обема на куриерски услуги нараства около 30%. Новите стопански модели като споделената икономика, дигиталната икономика, платформената икономика и др. се развиват с бързи темпове. През 2017г. броят на новорегистрираните предприятия е 6.074 млн. тоест, средно по 16.6 хил. на ден, с ръст 9.9% в сравнение с 2016 г.

-          Кои са другите двигатели за растежа на икономиката?

-          Качеството и ефективността на икономическия растеж се покачва. Печалбата на предприятията расте сравнително бързо. От януари до ноември миналата година осъществената печалба на свръхмащабните индустриални предприятия расте с 21.9%, а тази на свръхмащабните обслужващи предприятия - 30.4% на годишно ниво. Растежът на бюджетните приходи е около 8%, който е в по-добро състояние, отколкото през 2016 г. и надскача предварителните изчисления за нарастване, направени от началото на годината. Екологическото състояние се е подобрило. През 2017 г. в 338 големи града из цялата страна вредната емисия на ПМ2.5 се е намалила, особено в Пекин. Спестяването на енергията е постигнало добри резултати. Енергийната консулмация на единица на БВП на цялата страна е намаляла 3.7%, надскачайки предвидените 3.4%.

-          Как се отразяват тези мащабни икономически реформи върху благосъстоянието на китайските граждани?

-          Жизненото осигуряване на хората продължава да се подобрява. През 2017 г. усвояемите приходи на градските жители се повишава със 7.3%, надскачайки растежа на БВП на глава от населението. Консумативната структура се е подобрила, коефициетът на Енгел от 30.1% през 2016г. е намален до 29.3% през 2017 г. В сферата на туризма, броят на китайските туристи, пътуващи извън граница възлиза на 129 млн., в областта на културата ръстът на приходите на културните и свързаните с тях предприятия е повече от 10%, приходите на билетни гишета в кината възлизат на 50 млрд. китайски юана, в областта на образованието, през 2017 г. броят на завършилите ВУЗ студенти е повече от 7.95 млн. С други думи, над 20% от завърилите ВУЗ студенти в целия свят са в Китай. Що се касае до здравеопазването, в Китай се намира най-голямата здравеопазваща мрежа в целия свят.

-          Кой сектор е основната движеща сила на икономиката?

-          Икономическата структурна трансформация и ъпгрейдване дават видими резултати. От гледна точка на индустриалната структура, обслужващият сектор вече се е превърнал в основната движеща сила на икономиката, добавената стойност на обслужващия сектор заема 51.5% от БВП, а коефициентът на приноса на обслужващия сектор към растежа на икономиката е 58.8%. От гледна точка на структурата на търсенето, коефициентът на приноса на разходите на крайното потребление към икономическия растеж достига 58.8%, който е с 26.7 процентни пункта по-висок от бруто-капиталообразуването. От гледна точка на външната търговия, годишният стокообмен на Китай през 2017 г. възлиза на 27.7921 трилиона китайски юана, с ръст 14.2%, окончателно обръща низходящата тенденция през последните 2 години. Износът на Китай възлиза на 15.3318 трилиона юана с ръст 10.8%, а вносът- 12.4603 юана, съответно растеж-18.7%. Основната движеща сила на икономиката вече не е само индустрията, а са съвместно индустрията и услугите, не са само инвестициите, а са съвместно инвестициите и потреблението, не е само износът, а са съвместно износът и вносът.

-          Как се отразява на световната икономика стремителният икономически ръст на Китай?

-          Непрекъснато се повишава приносът на Китай към световния икономически растеж. През 2017 г. БВП на Китай възлиза на 82.7 трилиона юана, това се равнява на около 12 трилиона щатски долара, обемът на икономически растеж на Китай горе-долу се равнява на обема на БВП на 14-тата по големина икономика в света през 2016 г..

Виж още по темата: Н.Пр. Джан Хайджоу: Китай и България имат три сфери със сериозен потенциал - земеделие, инфраструктура и туризъм