Национално ТОЛ управление в АПИ ще събира електронните пътни такси

https://www.24chasa.bg/novini/article/7039261 www.24chasa.bg
Снимка Архив

В Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъде създадено специализирано звено „Национално ТОЛ управление“, което ще се занимава със събирането на електронните пътни такси. Това предвиждат предложенията за изменения и допълнения в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ. Промените са свързани с предстоящото въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси, публикувани са за обществено обсъждане и заинтересованите страни могат да изпращат коментари и предложения до края на месец септември.

„Националното ТОЛ управление“ ще бъде специализирано звено в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“, каквито са в момента областните пътни управления и Институтът по пътища и мостове. За новото звено ще работят общо до 921 души, като 911 от тях ще са на щат в звеното, а останалите 10 - в общата администрация на АПИ. Около 600 от тях ще са ангажирани с контрола на терен по спазване на задължението за плащане на електронни винетки и тол такси от водачите на моторни превозни средства.

До края на годината планираните средства са в размер до 3,6 млн. лв. Те ще покрият разходите не само за персонал, но и текущи и капиталови разходи.

Предвижда се след приемането на промените в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ до края на 2018 г. в управлението да бъдат назначени максимум 393 служители. Поетапно през следващата година ще се назначат и останалите. Специализираното звено ще се управлява от директор, който ще се назначава от Управителния съвет на АПИ.

Специализираното звено ще поеме функциите по събиране на пътните такси от съществуващата в момента дирекция „Пътни такси и разрешителни“. Нейната работа в бъдеще ще е свързана с дейностите по подготовката за издаването на разрешителни, събирането на такси за движението на тежки и извънгабаритни превозни средства, събирането на такси при издаването на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, както и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и обслужващите зони.

С предложените изменения и допълнения в правилника общата численост на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ става 2432 щатни бройки.

Проектът на постановление на Министерски съвет за изменение на структурата и увеличаване числеността на Агенция „Пътна инфраструктура" - ТУК.