Юнкер: Източна Европа заслужава повече (Видео)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7052023 www.24chasa.bg
Жан-Клод Юнкер СНИМКА: Ройтерс

Кристина Кръстева, Страсбург

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе днес последното си годишно слово за състоянието на ЕС пред евродепутатите в Страсбург. То продължи 55 минути.

Юнкер започна с исторически преглед, като подчерта, че старите съюзи не са съюзите на утрешния ден.

И очерта приоритетите, които ЕК трябва да довърши до края на мандата през май догодина. 50% от предложенията на комисията са приети от ЕП и Съвета, 30 на сто са в процес на обработка и 20 процента остават спорни.

Председателят на ЕК предложи до 2020 г. ЕС да разполага с 10 000 служители за опазването на външните граници. Той призова за разкриването на пътища за законна миграция, като по този начин да бъдат привлечени квалифицирани чужденци. Юнкер призова отношенията с Африка да станат партньорски и съобщи, че ЕК ще предложи план за разкриването на 10 милиона работни места за африканци в техните страни в следващите пет години.

В оставащите няколко месеца от мандата ЕК ще предложи подход за укрепването на еврото на международната сцена. Юнкер отбеляза, че засега еврото е втората валута в света, и призова тази позиция да се подобри. По неговите думи е неприемливо ЕС да плаща за вноса на енергия в долари, след като едва два процента от внасяните енергоизточници идват от САЩ.

По повод напускането на Великобритания Юнкер заяви, че след март догодина британската страна няма да бъде просто външна за ЕС, а ще се превърне в много близък съсед и партньор. Той отбеляза, че въпреки това ще бъде невъзможно Великобритания да остане част от единния пазар на ЕС.

Бих искал занапред да полагаме допълнителни усилия за сближаване с Източна Европа, този регион заслужава повече, коментира Юнкер. Разширяването на ЕС е успех, довел до помирение. Трябва да определим ясно отношението си към приемането на държавите от Западните Балкани, иначе други ще се намесят в непосредственото ни съседство, призова той.

Европейската комисия предлага нови правила за премахване на терористично съдържание от интернет.

По повод на своята реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: "Европейците с основание очакват Съюзът да осигури тяхната безопасност. Ето защо Комисията предлага днес нови правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час - критичният период, през който се нанасят най-големите щети."

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер обяви новите правила за премахването на терористично съдържание от интернет в рамките на един час. Новите правила се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург, на която се очаква лидерите на ЕС да обсъдят сигурността. Всички интернет платформи, които желаят да предлагат услугите си в Европейския съюз, ще трябва да се съобразяват с ясни правила за предотвратяване на злоупотреби с техните услуги с цел разпространение на терористично съдържание. Освен това ще бъдат въведени надеждни предпазни механизми за закрила на свободата на словото в интернет, с които ще се гарантира, че се премахва единствено терористично съдържание.

"Терористичната пропаганда няма място в нашите общества нито в мрежата, нито извън нея. Вече постигнахме важен напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволното сътрудничество в рамките на интернет форума на ЕС. Трябва обаче да сме още по-бързи и ефективни, за да запазим преднината си навсякъде в ЕС. Много от неотдавнашните нападения в ЕС показаха как терористите злоупотребяват с интернет, за да разпространяват своите послания. Днес ние казваме "Стига!" на тези злоупотреби с интернет.", заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

"На никого не би се разминало безнаказано раздаването на брошури, които подбуждат към тероризъм, по улиците на нашите градове. Това не трябва да бъде възможно и по интернет. Макар че отбелязахме напредък в премахването на терористично съдържание онлайн чрез доброволни усилия, този напредък не е достатъчен. Трябва да възпрепятстваме самото му качване, а когато все пак такова съдържание се появи, да гарантираме, че то се премахва възможно най-бързо - преди да е нанесло тежки щети.", подчерта комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг.

"Настоящият регламент отговаря на тревогите на гражданите. Предлагаме специални правила за терористичното съдържание, което е особено вредно за нашата сигурност и за доверието в цифровите технологии. Това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. ЕС продължава да работи за изграждането на по-безопасна, ориентирана към хората интернет среда, основана на нашите ценности.", заяви комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Терористично съдържание продължава да се намира и да се разпространява онлайн, което представлява значителен риск за европейското общество. Само през януари 2018 г. в мрежата са били разпространени близо 700 нови пропагандни материала на Даеш.

Комисията вече работи на доброволни начала с редица ключови заинтересовани страни, включително онлайн платформи, държави членки и Европол, в рамките на интернет форума на ЕС с цел ограничаване на наличието на терористично съдържание онлайн. През март 2018 г. Комисията препоръча редица действия, които да бъдат предприети от дружествата и държавите членки за допълнително ускоряване на тази работа. Макар че тези усилия дадоха положителни резултати, цялостният напредък все още не е достатъчен.

Новите правила, предложени от Комисията, ще помогнат да се гарантира бързото премахване на терористично съдържание онлайн. Основните елементи на новите правила са:

- едночасовото правило: терористичното съдържание е най-вредно в първите часове след появяването си онлайн поради бързината, с която се разпространява. Ето защо Комисията предлага правно обвързващ едночасов срок за премахване на съдържанието, след като националните компетентни органи издадат заповед за премахване;

- ясно определение за терористичното съдържание като материал, който подбужда към или пропагандира извършването на терористични престъпления, популяризира дейностите на терористична група или предоставя инструкции относно техниките за извършване на терористични престъпления;

- въвеждане на задължение за всички платформи да гарантират, че не се извършват злоупотреби с тях с цел разпространение на терористично съдържание онлайн. В зависимост от риска от разпространение на терористично съдържание чрез техните платформи от доставчиците на услуги ще се изисква да предприемат проактивни мерки - като използването на нови инструменти - за по-добра защита на своите платформи и техните ползватели от терористични злоупотреби;

- засилено сътрудничество: с предложението се установява рамка за засилено сътрудничество между доставчиците на хостинг услуги, държавите членки и Европол. От доставчиците на услуги и държавите членки ще се изисква да определят звена за контакт, които да са на разположение денонощно, за да улесняват проследяването на заповедите за премахване и сигналите за незаконно съдържание в интернет.

- надеждни предпазни механизми: доставчиците на съдържание ще могат да разчитат на ефективни механизми за подаване на жалби, които всички доставчици на услуги ще трябва да въведат. Когато дадено съдържание е било премахнато неоснователно, доставчикът на услугата ще трябва да го възстанови възможно най-бързо. Освен това националните органи ще предоставят ефективни средства за правна защита, като платформите и доставчиците на съдържание ще имат правото да оспорват заповедите за премахване. За платформите, които използват автоматизирани инструменти за откриване на терористично съдържание, следва да има надзор и проверка от човек, за да се предотвратяват премахванията по погрешка;

- повишаване на прозрачността и отчетността: прозрачността и надзорът ще бъдат гарантирани с годишни доклади за прозрачността, които доставчиците на услуги и държавите членки ще трябва да представят, за да покажат как се справят с терористичното съдържание, както и с редовно докладване за проактивните мерки;

- строги и възпиращи финансови санкции: държавите членки ще трябва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазването на заповеди за премахване на терористично съдържание онлайн. В случай на системни пропуски в премахването на такова съдържание вследствие на заповед за премахване, на доставчика на услуги може да бъде наложена финансова санкция в размер до 4 % от неговия общ оборот за последната финансова година;

В своето съобщение от септември 2017 г. Европейската комисия се ангажира да следи напредъка в борбата с незаконното съдържание онлайн и да прецени дали са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира бързото откриване и премахване на незаконно съдържание онлайн, включително евентуални законодателни мерки за допълване на съществуващата нормативна уредба.

В резултат на това през март 2018 г. Комисията препоръча набор от оперативни мерки, които да бъдат предприети от дружествата и държавите членки за допълнително ускоряване на работата. Препоръките са насочени към всички форми на незаконно съдържание със специален акцент върху терористичната пропаганда.

За да се борят с други форми на незаконно съдържание, като например незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, основните ИТ дружества (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Google+, Snapchat, Instagram и Dailymotion) подписаха Кодекса за поведение. Дружествата поеха задължението да оценяват и, ако е необходимо, да премахват бързо незаконното ксенофобско и расистко съдържание (по-голямата част в рамките на 24 часа), да оказват помощ на потребителите да сигнализират за незаконни изказвания, подбуждащи към омраза, и да подобрят подкрепата си за гражданското общество и координацията с националните органи.

През юни 2018 г. лидерите на ЕС приветстваха в заключенията на Европейския съвет намерението на Комисията да представи законодателно предложение за подобряване на откриването и премахването на съдържание, което подбужда към омраза и към извършване на терористични актове.

Във връзка с речта си за състоянието на Съюза, председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Не можем да продължаваме да се караме, докато намерим решение, всеки път, когато пристигне нов кораб. Временната солидарност не е достатъчна. Нуждаем се от трайна солидарност - днес и завинаги.

В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер представи 3 нови и амбициозни предложения за гарантиране на пълната солидарност на ЕС в областта на миграцията и за осигуряване на по-добра защита на външните граници на Европа. Тези нови инициативи се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург и представляват конкретен принос към очакваните обсъждания между лидерите на ЕС по въпросите на миграцията. Те имат за цел да подпомогнат постигането на цялостен компромис по текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище. Днешните предложения са още по-амбициозни по отношение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището - и двете ще бъдат подсилени, за да може държавите от ЕС по всяко време да разчитат на пълна оперативна подкрепа от страна на Съюза. Днес Комисията предлага също така мерки за подобряване на ефективността на процедурите за връщане, като се актуализират съществуващите правила на ЕС за връщането, и посочва следващите стъпки относно законната миграция, която е съществен елемент на една балансирана миграционна политика.

Новото оперативно звено с персонал от 10 000 души на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и подсилената Агенция на ЕС в областта на убежището ще осигурят прилагането на солидарността на ЕС на място - където и когато е необходимо. Ние предоставяме на държавите членки необходимите инструменти за постигане на споразумение по цялостната реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище и за намиране на точния баланс между солидарност и отговорност. Сега е крайно време да изпълним този ангажимент, заяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс.

Днес предлагаме повече Европа, където това е необходимо, чрез максимално увеличаване на подкрепата на ЕС за управлението на границите и миграцията, каза комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Отсега нататък Европейската агенция за гранична и брегова охрана и бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще могат да осигуряват солидарност на място по всяко време, във всички ситуации, като зачитат напълно компетенциите на държавите от Съюза. Също така въвеждаме по- строги правила относно връщането, за да се гарантира наличието на по-хармонизирана и ефективна система за връщане в целия ЕС. И накрая, призоваваме държавите членки да работят убедително и амбициозно за осигуряване на законни възможности за миграция, както с хуманитарни, така и с икономически цели.

Вече е постигнат огромен напредък по цялостната работа за реформиране на общата европейска система за убежище. Благодарение на интензивните усилия през последните две години 5 от общо 7-те предложения, представени от Комисията през 2016 г., са почти финализирани. Представените днес допълнителни елементи имат за цел да помогнат за постигането на компромис по всички предложения, взети заедно. Комисията отговаря на призива на лидерите от заседанието на Европейския съвет през юни 2018 г. и подготвя почвата за бърз напредък по всички реформи в областта на убежището.

Напълно оборудвана европейска гранична и брегова охрана

Въз основа на двугодишната работа Комисията предлага да се укрепи още повече Европейската агенция за гранична и брегова охрана и да и се възложат задачи с подходящо равнище на амбиция в съответствие с общите предизвикателства, пред които е изправена Европа по отношение на управлението на миграцията и границите. Въпреки че мандатът на агенцията се разширява, това е в подкрепа на държавите членки и не замества техните отговорности за управление на външните граници и връщане. Днешното предложение включва:

- Постоянен корпус от 10 000 оперативни служители до 2020 г.: за да се осигурят предвидими и подходящи ресурси, агенцията ще може да разчита на свои служители и оборудване, като кораби, самолети и превозни средства.

- Изпълнителни правомощия: под ръководството и контрола на държавата от ЕС, в която са разположени, членовете на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще могат да изпълняват задачи, изискващи изпълнителни правомощия, като например проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границата. Така ще се осигури тяхната пълна оперативна ефективност.

- По-голяма подкрепа при връщането на мигранти: освен да организира и финансира съвместни операции по връщане, агенцията вече ще може да подпомага държавите членки във връзка с процедурите за връщане, например като идентифицира незаконно пребиваващи граждани на държави извън ЕС, набавя документи за пътуване и подготвя решения за връщане за националните органи, които ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

- Засилено сътрудничество с държавите извън ЕС: при наличие на предварително съгласие от съответната държава агенцията ще може да започва съвместни операции и да разполага служители извън ЕС, отвъд съседните на Съюза страни.

- Повече финансови средства: общите разходи за предложената модернизация на европейската гранична и брегова охрана възлизат на 1,2 млрд. евро за периода 2019 - 2020 г. За следващия бюджетен период на ЕС, 2021 - 2027 г., е предложено да се отпуснат 11,3 млрд. евро.

Укрепване на Агенцията на ЕС в областта на убежището

С днешното предложение бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще получи мандата, инструментите и финансовите средства, необходими за предоставяне на бързи и цялостни услуги на държавите членки на всички етапи от процедурата за убежище. Днешното предложение включва:

- Пълна оперативна подкрепа във връзка с процедурите за убежище: екипите на агенцията за подкрепа в областта на убежището ще предлагат пълен набор от дейности за подкрепа, включително като извършват всички действия на административния етап от процедурата за убежище.

- Съвместните екипи на ЕС за управление на миграцията ще подпомагат държавите членки при необходимост и искане от тяхна страна, включително в горещите точки и в контролираните центрове. Екипите ще се състоят от експерти от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на ЕС в областта на убежището и ще се координират от Комисията. Под ръководството на приемащата държава те ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на пристигащи лица, за разграничаване между тези, които се нуждаят, и тези, които не се нуждаят от закрила, и за извършване на процедурите за убежище и връщане.

- Повече финансови средства: за да може агенцията да изпълнява нарасналите си задачи, Комисията предлага бюджет от 321 млн. евро за периода 2019 - 2020 г. и 1,25 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г.

По-силна и по-ефективна европейска политика на връщане

Чрез целеви преглед на Директивата относно връщането ще се допринесе за ускоряване на процедурите за връщане, ще се предотвратяват по-добре укриването и незаконните вторични движения и ще се увеличи ефективността на връщанията при пълно зачитане на основните права.

- Нова процедура на границата: лицата, чиито молби за убежище са отхвърлени по време на процедури по границите, ще бъдат насочвани направо към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. Така на границата и в контролираните центрове ще могат бързо да се приемат и изцяло да се прилагат решения за връщане.

- Ясни процедури и правила за предотвратяване на злоупотреби: за да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване. В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от максимум 5 дни за обжалване на решението за връщане. Освен това ще бъде въведено задължение за съдействие за лицата, подлежащи на процедура за връщане, включително във връзка с проверката на самоличността и получаването на документи за пътуване.

- Ефективни доброволни връщания: с цел насърчаване на доброволните връщания и подобряване на финансовата и практическата подкрепа, държавите от ЕС ще трябва да въведат програми за доброволно връщане. В същото време държавите членки ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване.

- Ясни правила за задържане: наличието на общи критерии за определяне на риска от укриване, един от определящите фактори дали задържането е оправдано, ще помогне за по- ефективно използване на задържането по време на процедурите за връщане при пълно зачитане на основните права. С цел по-добро отразяване на времето, необходимо за успешното извършване на връщания, и при условие че условията за задържане са изпълнени, държавите от ЕС следва да предвидят първоначален срок на задържане от не по-малко от 3 месеца. Освен това държавите членки вече ще могат да задържат и подлежащи на връщане лица, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

Увеличаване на законните възможности за миграция в Европа

Развитието на организирани законни пътища за миграция на нуждаещите се от закрила лица и създаването на привлекателни канали за съобразена с потребностите трудова миграция е задължителен елемент на всяка балансирана и всеобхватна миграционна политика. Комисията вече представи редица инициативи и предложения за укрепване на безопасната и законна миграция, по които държавите членки следва бързо да предприемат действия.

- Нова синя карта на ЕС: Съветът трябва да одобри новата схема за синя карта на ЕС, предложена от Комисията още през 2016 г. с цел привличане на висококвалифицирана работна ръка в Съюза и подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика.

- Презаселване: държавите от ЕС трябва да ускорят изпълнението на ангажимента си за презаселване на 50 000 лица, които се нуждаят от международна закрила, до октомври 2019 г. За да се осигури цялостна координация на усилията в дългосрочен план, трябва да бъде постигнато споразумение по предложението на Комисията от 2016 г. за рамка на Съюза за презаселване.

- Засилване на сътрудничеството с държави извън ЕС, включително чрез стартиране на пилотни проекти за законна миграция заедно с ключови африкански страни до края на 2018 г., което може да помогне за подобряване на сътрудничеството в областта на управлението на миграцията като цяло.

Управлението на границите и миграцията са приоритет от самото начало на мандата на Комисията на Юнкер - от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до неговата последна реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

В рамките на европейската програма за миграцията от 2015 г. е постигнат значителен напредък в снабдяването на ЕС с необходимите инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

Днес Комисията приключва своята работа по програмата за миграцията с три нови предложения за осигуряване на изцяло европейски подход към управлението на миграцията в дух на солидарност и отговорност и въз основа на заключенията на Европейския съвет от юни.

Днес Европейската комисия предлага по-нататъшно засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС с цел по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки. Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предлага да бъде изменен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления.

"Европейският банков съюз трябва да бъде изграден въз основа на най-високите стандарти за почтеност. Надзорът в борбата с изпирането на пари в ЕС твърде често се оказваше неуспешен. Днес даваме възможност на Европейския банков орган да взема мерки, за да гарантира, че различните надзорни органи си сътрудничат и обменят помежду си информация и че правилата за борба с изпирането на пари се прилагат ефективно във всички държави от ЕС. На ЕБО ще бъде предоставено и правото да изисква разследване на предполагаеми нарушения на правилата и ще бъде европейският център за връзка по въпросите на сътрудничеството с международните партньори в областта на борбата с изпирането на пари във финансовия сектор.", заяви заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

"Правилата срещу изпирането на пари в ЕС са най-строгите в света. Неотдавнашни случаи в банковия сектор обаче показаха че тези правила невинаги се следят и прилагат при същите високи стандарти на цялата територия на ЕС. Здравината на нашата система като цяло зависи от нейното най-слабо звено. Днес, когато презграничното движение на пари се извършва само с едно щракване на мишката, ние трябва да осигурим проактивен и бърз надзор. Предложените днес промени ще гарантират, че правилата се прилагат по еднакъв начин на цялата територия на ЕС", заяви комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.

Засилване на ролята на Европейския банков орган

Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от страна на всички съответни органи по отношение на риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.

Измененият регламент:

- ще гарантира че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни органи за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и евентуално да предприемат целенасочени действия, като например санкции;

- ще предвижда, че националните надзорни органи за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с органите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните органи не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;

- ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;

- ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);

- ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;

- ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.

Пълноценно използване на съществуващите инструменти за надзор

Освен това Комисията представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни органи, и по-специално ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат органите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.

Комисията също така приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните органи за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация, както се изисква и от Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Следващи стъпки

Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на Европейския банков орган ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета. Тези целенасочени изменения ще бъдат включени в текущите обсъждания на предложението на Комисията за преглед на регламентите относно европейските надзорни органи (ЕНО), прието от Комисията през септември 2017 г. с цел укрепване на капацитета на ЕНО за гарантиране на съгласуван и ефективен финансов надзор. Комисията приканва Европейския парламент и Съвета възможно най-бързо да постигнат споразумение по тези предложения.

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията "Юнкер" и е неразделна част от програмата за намаляване на рисковете в рамките на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2017 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 г., предстоящо транспониране до януари 2020 г.) значително укрепи нормативната уредба на ЕС. С тези директиви в нея бяха включени правила за сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор. Комисията следи отблизо за правилното изпълнение на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез откриване на процедури при нарушение, когато това е необходимо.

Въпреки това укрепване на законодателната уредба, някои неотдавнашни случаи на изпиране на пари в европейски банки предизвикаха загриженост относно взаимодействието между пруденциалните изисквания и правилата за борба с изпирането на пари, които се прилагат по отношение на финансовите институции.

Тези опасения бяха потвърдени от Съвета, от министрите на финансите, а наскоро и от председателя на Еврогрупата Марио Сентену, в неговото писмо от 25 юни 2018 г. до председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Във френско-германската декларация и пътна карта от Мезеберг, издадени на 19 юни 2018 г., също се набляга на този въпрос.

През май 2018 г. година Европейската комисия създаде работна група, обединяваща европейските надзорни органи, Европейската централна банка и председателя на Комитета за борба с изпирането на пари, в рамките на която да бъдат обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Иван Бандаловски се прояви като прилежен гражданин, събирайки грижливо в найлоново пликче отпадъците си и изхвърляйки ги в контейнер, видя "България Днес". Облечен спортно и с повдигнат крачол, вероятно за да се вижда по-ясно една от татуировките на крака му, футболистът чинно отиде до кофата за смет.

Бившият нападател на "Барселона" и "Челси" Самуел Ето'О често попада в светлината на прожекторите. Не само с виртуозните си изпълнения на терена, но и с бурния си личен живот. Камерунецът, който в момента играе за "Катарски спортен клуб", ще се завърне в Испания днес. Причината не е никак приятна за него.

Все по-видимо побелява Трайчо Трайков, видя "България Днес". Както най-често може да бъде видян на улицата - забързан, с телефон на ухото и облечен в елегантен и марков костюм, бившият енергиен министър крачеше с мощна крачка към поредния ангажимент. Дали откакто антикорупционната комисия го погна с иск за конфискуване на имущество за 2,4 млн. лв.