САЩ са инвестирали 4,5 млрд. лв. за 26 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7100742 www.24chasa.bg
За Гълъбово американските инвестиции в енергетиката са структуроопределящи, защото тук се намират централите на AES (на снимката) и на Contour Global, които произвеждат приблизително 12% от тока в България. СНИМКА: Ваньо Стоилов

56 от общо 70 американски фирми в България се намират в София. За Разград, Габрово и Стара Загора щатските компании са структуроопределящи

4,5 млрд. лв. са американските инвестиции в България от 1990 до 2016 г. Тази сума е над 2 пъти по-голяма от официалните данни, разпространявани от БНБ, показва доклад, представен от Американската търговска камара.

Анализът е изготвен съвместно с американското посолство, фондация “Америка за България” и Института за пазарна икономика.

В него са използвани данни от Българската народна банка (БНБ), Националния статистически институт (НСИ), Българската агенция за инвестиции (БАИ), публикуваните годишни финансови отчети на компаниите в Търговския регистър, както и информация за членовете на Американската търговска камара в България (AmCham) и класацията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за топ 550 компании в България според нетните им приходи за 2016 г.

Докладът отчита, че според официалната статистика на НСИ 2,5% от всички чуждестранни инвестиции у нас за последните 20 г. са от американски компании. В действителност обаче процентът е

около 2,3 пъти

по-голям - 5,7%

По данни на БНБ за 2018 г. САЩ заема 13-а позиция сред страните с най-големи преки чуждестранни инвестиции у нас. След изследването на AmCham обаче САЩ се изкачват до шестото място.

Разминаването се получава, тъй като статистическият подход за идентифициране и измерване на преките чужди инвестиции както в България, така и по света, отчита произхода на преките чуждестранни собственици. Ако например този собственик е компания, регистрирана в Люксембург, се приема, че инвестицията е с произход Люксембург.

Люксембургската компания обаче може да е дъщерна на краен собственик от трета страна, например САЩ, което означава, че в крайна сметка инвестицията е американска.

Този начин на отчитане на инвестициите може да доведе и до ситуация, в която български инвеститор регистрира компания в друга страна, която след това инвестира в България. Вложението обаче ще се отчете като чуждо.

Методът на класиране на AmCham според крайния, а не директния собственик не размества другите държави в таблицата на БНБ. Делът от общите преки чужди инвестиции на Холандия обаче, която е водещата държава, намалява от 17 на 14,7%. Това е индикатор, че

предпочитаната база

за американските

инвестиции в

България е

именно Холандия

Оттам идват 38,8% от американските капиталовложения у нас.

Другите междинни страни бази са Британските Вирджински острови, Люксембург, Белгия и Швейцария.

Около 50% от американските преки чуждестранни инвестиции са концентрирани в преработващата промишленост, а близо 40% - в производството на електрическа енергия, сочи още анализът. Тези сектори разчитат на големи вложения в земя, машини, сгради, съоръжения и оборудване и точно заради това там са и около 94% от всички дълготрайни материални активи на компании в България с краен американски собственик.

Другите два основни сектора за американските инвестиции у нас са търговията и създаването и разпространението на информация и творчески продукти. Те заемат 10% от всички инвестиции от САЩ. Разликата при тези сфери е, че те не са капиталоемки, но пък

ангажират голям

брой заети лица

Те са отговорни и за 22% от генерираните приходи от американските компании в България.

Докладът обръща внимание и на два интересни сектора. Първият е административните и спомагатални дейности, в които активни са най-вече т.нар. колцентрове. Американските инвестиции в тях са едва 0,3% от всичките американски активи в България, но през 2016 г. те осигуряват заетост на над 20% от всички заети в американски компании заради високата трудоемкост на този отрасъл.

Инвестициите в селското, горско и рибното стопанство също не са високи, но пък формират 12% от оборотите на американските фирми у нас. Същевременно обаче вложенията на САЩ в този сектор са 23,6% от всички чужди инвестиции в него. Общо инвестициите от САЩ за петте сектора се равняват на 11,17% от чуждите вложения.

Фирмите с американско участие са притежавали малко над 3,3% от дълготрайните активи през 2016 г., или малко над 4 млрд. лв., и са генерирали 2,4% от нетните приходи от продажби в българската икономика, което се равнява на почти 7 млрд. лв. Наетите в тях са били 1,1% от общата заетост в страната, или 28,6 хил. души.

Къде отиват

американските

компании в

България

В Разград, Габрово и Стара Загора американските фирми са от структуроопределящо значение за региона.

В Габрово това се дължи на “Идеал Стандарт Видима”, която е единствената американска компания там, но пък осигурява 8% от работните места в региона. Още по-голямо е влиянието ѝ в община Севлиево, където е разположен заводът.

В Разград, от друга страна, няма почти никакви други инвестиции, освен американските в хранителните фирми “Пилко” и “Амилум”.

В Стара Загора вложенията са съсредоточени в един отрасъл - енергетиката.

В тецовете на AES и на Contour Global работят над 1% от заетите в областта, но тези фирми притежават почти 10% от материалните активи и са 12% от чуждестранните инвестиции. Двете централи са и с определящо значение за енергийния сектор у нас – по данни на КЕВР те отговарят за приблизително 12% от общите електропроизводствени мощности и 23% от мощността конкретно на топлоелектрически централи.

Влиянието им се усеща най-вече в община Гълъбово, където към 2015 г. в тях работят 1/3 от всички заети в тази община, a средната брутна месечна заплата надхвърля 2 хиляди лева.

56 от общо 70-те американски фирми в България са регистрирани в София, но тъй като икономиката в столицата е много развита, те формират тук само 5% от дълготрайните материални активи и 12% от преките чуждестранни инвестиции, което е 2,4 млрд. лв., и осигуряват под 2% от заетостта.