Рекорден бюджет: 116,4 млрд. лв. БВП, 2,6% инфлация, 4,8% безработица, 0,5% дефицит, 10% ръст на доходи

https://www.24chasa.bg/novini/article/7114659 www.24chasa.bg
Владислав Горанов

Близо 200 млн. лв. повече за социална политика

Учителските заплати се вдигат с 20 на сто

215 млн. повече за пътищата, парите идват от толсистемата

Бюджет с рекордни показатели за 2019 г. предлага финансовият министър Владислав Горанов.

Рекордите са няколко - по ниска инфлация от поне три години насам, по очакван дефицит, по исторически ниска безработица, по ръст на доходите и по краен БВП.

Стоки и услуги за рекордните 116,4 млрд.лв. ще произведе догодина българската икономика.

Макрорамката е разчетена при ръст на икономиката от 3,7%.

Според доклада към бюджета този ръст ще бъде движен от увеличаването на публичните инвестиции и на публичното потребление.

Средногодишната инфлация догодина ще бъде около 3%, като в края на годината ще се забави до 2,5%. Посочено, че компенсацията за един работещ догодина ще нарасне с 8,4%. Това означава, че

вдигането на

доходите ще

е три пъти

по-голямо от

прогнозната

инфлация

Идващата 2019 г. хазната ще приключи с минимален дефицит от 0,5%, е записано в проекта. Планът е през 2020 г. да имаме бюджет с нулев дефицит.

Безработицата ще продължи да намалява и догодина ще падне до исторически ниски нива от 4,8%, сочи прогнозата, на която са основани разчетите за държавните финанси.

Догодина в хазната трябва да влязат 47,6 млрд. лв. приходи. Разходите също ще растат - от 44,4 млрд.лв. през тази година до 47,6 млрд. лв. догодина.

5,6 млрд.лв. е планираният номинален ръст на приходите, като от тях двете приходни агенции- НАП и митници, трябва

да съберат

3,4 млрд. лв.

повече

от тази година.

От корпоративен данък трябва да дойдат допълнителни 201 млн. лв., от данък върху личните доходи - 251 млн. лв., от ДДС - 730 млн. лв. повече, а от акцизи - 130 млн. лв.

Планира се увеличение и на неданъчните приходи. Заложено е те да са 1,9 млрд. лв., като този ресурс се очаква от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”, въвеждането на толтаксата, електронна винетка и концесията на летището в София.

Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се на 560 лв., и на максималния от сегашните 2600 лв. до 3000 лв. е записан в плана за държавните финанси.

И в бюджета за догодина, и в тригодишната прогноза до 2021 г., не е предвидено увеличаване на социалните и здравните вноски. За здраве ще продължим да внасяме 8% от доходите си.

Пенсиите ще се

вдигнат с 5,7%

от 1 юли 2019 г.

Таван за тях ще има и догодина, но в проекта за бюджет е предложено той да се вдигне от 910 лв. на 1200 лв. и да се отнася за всички, а не само за новоотпуснатите пенсии. В бюджета са планирани 1,5 млрд.лв. за тяхното изплащане.

Минималната заплата ще се увеличи от 510 до 560 лв. догодина. Планът е тя да се вдигне до 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 г.

Бюджетът е предвидил пари за 10% ръст на всички бюджетни заплати. Условието е половината да се получава като твърда сума към сегашната заплата, а другата половина да се дава след атестиране.

Ръстът на

учителските

заплати е 20%

Догодина финансовото министерство ще се приближи до изискването на НАТО България да отделя 2% от БВП за отбрана към 2024 г. За 2019 г. за сектора са предвидени 1, 58% от БВП или 1,839 млрд. лв.

За социални и здравно

осигурителни

плащания са

заложени

над 17 млрд. лв.

Хората с увреждания ще получат допълнително 150 млн. лв.

В сектор “Образование” ще се отделят допълнителни 25 млн. лв. за кръжоци и занимания по интереси на учениците, 8 млн. лв. - за диференцирани добавки за хранене на децата, 8 млн. лв. - по механизма за работа с деца и ученици от уязвими групи.

За дуалното обучение и професионални гимназии, профилирани в сфери с бъдещ недостиг на работници - 1,6 млн. лв. За първи път от 1 септември 2019 г., тоест от следващата учебна година, се предвижда допълнителните дейности в детските градини и училищата като спорт, часове по езици и изкуства, които сега се плащат от родителите, да минават през бюджетите на детските и учебните заведения. Целта е дейностите да се осчетоводяват официално и върху тях да се плащат данъци.

Трансферът за издръжка на студенти и докторанти е с 38 млн. лв. повече, като разпределението ще бъде на база на рейтинговата система. За първи път държавата поема изцяло или частично таксите за обучение на студенти по специалности с бъдещ недостиг на пазара на труда. 2 млн.лв. са отделени в бюджета за това.

Повече пари

и за общините,

но и промени

Изравнителна субсидия няма да получат 19 общини, сред които София, Пловдив,Варна, Бургас и някои по-малки курортни или индустриални общини.

По новия механизъм най-голям ръст на изравнителната субсидия ще получи Северозападният район (14,3%), а най- нисък – Югоизточният (7,1%).

Общо изравнителната субсидия за местната власт през 2019 г.се увеличава от 284 млн. лв. на 294 млн. лв., а общо субсидиите за общините се вдигат с близо 477 млн. лв. Догодина целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 10 млн. лв. Парите ще бъдат насочени към 131 малки общини, от 4-а и 5-а категория, всяка от които ще получи по 25 хил. лв. допълнително за капиталови разходи. Всяка от общините сама ще решава за какво ще похарчи средствата.

От догодина до 2021 г. правителството планира да пласира ДЦК между 800 млн. и 1,25 млрд. лв. Дългът ще продължи да намалява - от 22,5% през 2018 г. на 20,5% през 2019 г. и 17,7% през 2021 г.