Еволюция в софтуера за организационно управление

https://www.24chasa.bg/novini/article/7124651 www.24chasa.bg
Димитър Начков, изпълнителен директор на “Прайм Холдинг”

Системата улеснява и редица други процеси

Софтуерната компания “Прайм Холдинг” е създала софтуер за управление на човешките ресурси и процесите във всяка компания, който освен всички други функционалности може да оценява напредъка на екипите, които работят в нея. Той отчита как и за колко време определен служител се справя със задание, което е получил. Така мениджърите лесно се ориентират кой заслужава повишение и кой от екипа ще трябва да поработи по-усилено, за да го получи.

Компанията имала нужда от финансиране, но основният и? актив не е материален, а са хората.
Компанията имала нужда от финансиране, но основният и? актив не е материален, а са хората.

“Тази система за управление улеснява и редица други процеси. Интересно е, че започна като задание, което поставихме на участниците в нашата стажантска програма”, разказва Димитър Начков – изпълнителен директор на “Прайм Холдинг”.

Днес софтуерът е вече многомодулен, като улеснява комуникацията между служителите в големи компании, обработването на молби за отпуски и болнични листове и редица други ежедневни задачи.

“Практичен е и за фирми, чиито служители са разпръснати в различни краища на света.

Позволява да се прегледа кой работи в момента, какво е разпределението на персонала в отделните градове, къде има недостиг на служители и с какъв профил. Проследява се и развитието на компанията, интересно и иновативно е. В нашата компания основният актив са хората и се грижим за тяхното развитие”, обяснява Начков.

Подборът на функционалности на софтуера е направен въз основа на

нуждите на

различните

служители и

мениджъри

в организацията. В този смисъл можем да твърдим, че продуктът е еволюционен – разработването му отразява и отчита необходимите процеси, възникнали по време на развитието на организацията.

В компанията работят старши програмисти с опит и знаят пътя, през който трябва да премине всеки служител. Така изработват система за оценка, чрез която всеки ръководител може да следи напредъка на хората си. Възлагат им се задания и срокове, а дали се справят с тях, показва софтуерът.

Програмира се на почти всички най-разпространени програмни езици (Java, .NET, Php), както и на много екзотични и рядко използвани, а има и мултитек хора, които владеят няколко технологични езика. “С тях е като с езиците, които използваме в речта си. Ако човек знае няколко, научаването на нов не отнема много време”, казва Начков.

Холдингът обхваща няколко софтуерни компании, най-старата от които е създадена преди 18 години. Холдинговата структура възниква през 2015 г., а целта е по-добра оперативност и управление на ресурсите.

Днес компанията има

осем офиса

в седем града

- два в Пловдив и по един в София, Велико Търново, Варна, Свищов и сръбския град Ниш. В тях работят около 300 души, от които 250 са програмистите.

Фирмите се занимават с развойна дейност и предоставяне на консултантски услуги в областта на изграждането на софтуерни приложения и поддръжката им за високотехнологични бизнеси. “Можем да ги наречем аутсорсинг дейност, но не е само това”, казва Начков.

“Имаме няколко големи клиента, които се занимават с изработване на системи, мониториране и поддържане на много големи компютърни мрежи. Ние развиваме и поддържаме тези софтуерни продукти”, обяснява той.

Друг техен клиент в момента внедрява софтуер за видеокомуникация между много точки. Той е високоспециализиран и може да работи едновременно на много места и да свързва стотици локации. “Създадохме този продукт преди 10 г., използва се на корпоративно ниво, например от световна верига хотели. Чрез него се комуникира и се обучават служителите”, казва изпълнителният директор.

Случвало се клиенти на холдинга да изпитват затруднения и да съкращават екипи. Тогава от “Прайм Холдинг”

поемали издръжката

на тези хора, за да

запазят кадрите с

висока

квалификация,

които пренасочвали към други клиенти.

Но заради тази практика компанията поема финансов удар и има нужда от банково финансиране. Тогава обаче проблем се оказва обезпечението, тъй като нейният актив са хората.

Редица банки отказват финансиране въпреки добрите финансови показатели. Тогава се свързват с ББР и получават най-добрата оферта за нуждите на холдинга. “Знаехме, че банката финансира компании, дори да нямат като актив недвижимо имущество. Отидохме, направихме среща, представихме си нуждите от финансиране и те ни разбраха, видяха потенциала ни”, каза Начков.

Изпълнителният директор на холдинга посочва, че основното, което ги отличава, са висококвалифицираните софтуерни специалисти, които могат да работят на най-високите етажи в гиганти като “Гугъл”, “Фейсбук”, “Майкрософт” и други. Процесът, през който минават служителите в компанията, е сложен, за да е сигурно, че може да се отговори на търсенето на високотехнологични услуги.

Системата по привличане на хора подбира най-добрите – с познания в програмирането, умения за общуване. Около

10% от хората имат

магистърска или

докторска степен

и преподават във висши училища – в Пловдив, София, Велико Търново.

“Така ние даваме и практическа перспектива на студентите. Говори се, че трябва реформа в образованието – да се свърже бизнесът с висшите учебни заведения. Това може да стане, ако има желание от страна на фирмите”, добавя той.

“Нуждата от програмиране е толкова голяма, че навсякъде, по целия свят се изпитва недостиг. Само в Европа има нужда от няколкостотин хиляди програмисти”, казва Начков.

Според него в България има много добри програмисти, а причината е, че още от училищна възраст се поставя фокус върху преподаването на математика и информатика.