Пенсионният фонд длъжен да каже доходността

https://www.24chasa.bg/novini/article/7158441 www.24chasa.bg
Всички рекламни и информационни материали на пенсионните фондове трябва да са на ясен и разбираем език.

Обмислят размерът да не пада под 20% от основната пенсия

Всеки доброволен пенсионен фонд вече е длъжен да информира хората, които се осигуряват в него, за постигнатата доходност. Това предвиждат разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2017 г., които вече са в сила.

Преди две седмици кабинетът прие предложения на МФ, които предвиждат нова серия поправки в кодекса.

Освен това в ремонтирания кодекс са записани ограничения в инвестициите на фондовете, за да се елиминира рискът, затегнат е контролът от Комисията за финансов надзор (КФН) и са повишени изискванията към тези, които управляват парите на осигурените.

КФН вече е разработила повечето наредби, които конкретизират промените, а голяма част от правилата влизат в сила от януари 2019 г. Изключение са няколко поправки, засягащи предимно управлението на фондовете, както и техния контрол, за които те имат 6-месечен подготвителен срок.

Поправките засягат

4,6 милиона

осигурени българи и

над 1,2 млн.

пенсионери,

както и 9 пенсионноосигурителни дружества, 8 доброволни пенсионни фонда, 9 професионални пенсионни фонда и два доброволни фонда, които работят по т.нар. професионални схеми.

Какво ще ни казват пенсионните компании? Освен актуални данни за това колко пари има в индивидуалната ни партида информацията трябва да показва номиналната доходност, както и да съдържа детайлна информация за това в какво са инвестирани средствата. При поискване от титуляря на партидата фондът ще бъде задължен да представи и данни за постигнатата реална доходност, т.е. номинална доходност минус инфлацията. Например - реална доходност 5,2%, коригирана с 3% инфлация, означава реална доходност от 2,2% на инвестираните в съответния фонд пари.

Всеки фонд ще бъде задължен да казва на осигурения каква е постигнатата доходност, както и какъв е инвестиционният риск при управлението на активите на фонда.

За да бъдат данните разбираеми, информацията трябва да съдържа кратко пояснение за значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск. Компаниите ще са задължени да предупреждават писмено клиентите си, че

не се гарантира

положителна

доходност

и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

В информацията те трябва да посочат още каква е използваната методика за изчисляване на доходността и инвестиционният риск, а за тези, които имат нужда от допълнителни обяснения, трябва да укажат място и начин да се запознаят с нея.

Инвестиционната политика на всеки фонд трябва да бъде обявена и на сайтовете им. Там има информация и за всички такси и удръжки, които са по правилника на фонда и които се събират от осигурените. След като през 2015 г. законодателят намали таксите и удръжките и сложи “тавани” за тях, сега фондовете ще ги предоставят и в справките, които дават на лицата.

Пенсионноосигурителното дружество може да съпоставя предлаганите условия за допълнително пенсионно осигуряване и постигнатите резултати от дейността си с тези на други пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, но само ако представя съответните условия и данни за целия пазар на допълнително пенсионно осигуряване за същия период. Ако фондът е част от финансова група, дейността на дружеството трябва да бъде ясно разделена от тази на групата, а постигнатите от финансовата група резултати не могат да бъдат представяни като такива на фонда или дружеството.

Работна група, в която влизат експерти от КФН, финансовото и социалното министерство обсъжда, и вариант, в който на осигурените да се съобщава размерът на прогнозната пенсия, а размерът ѝ да бъде обвързан с основната. Засега споменаваният такъв размер е допълнителните пари за старост да бъдат минимум 20% от основната пенсия. Ако вариантът бъде приет, фондовете ще бъдат задължени, ако размерът на средствата по индивидуалната партида в момента на пенсиониране е по-малък от три минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, лицето да може да ги получи еднократно или разсрочено, но в рамките на една година. Предвижда се във всяко пенсионно дружество да се създаде

специален резерв за

гарантирано

изплащане

на допълнителните пенсии. Тази група още обсъжда и откога да започне изплащането на пенсиите.

Още при обсъждането на тези промени браншът изрази съмнение, че данните за прогнозната пенсия могат да бъдат приложими и коректни. Прогнозен размер на пенсията се използва при осигуряването с дефинирани пенсии, каквото е то в повечето държави от Западна Европа. Те посочиха, че в директивата, по силата на която това е вписано и в кодекса, изрично е записано, че тя не се отнася до задължителните фондове.

Въведени са и нови изисквания пред инвестиционната дейност на дружествата. Те могат да инвестират до 5% от средствата на фонд за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми в корпоративни облигации, които са приети за многостранна система за търговия или организирана система за търговия, и то в страна от ЕС. За да се ограничи ликвидният риск, се въвеждат конкретни изисквания и количествени ограничения за експозицията към инструменти. Отменени са изискванията към инвестиционната дейност на чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване, които управляват професионални схеми на български предприятия.

Поправките въвеждат и нови задължения в контролните функции на банките попечители - те ще трябва да следят при сделки с активи на пенсионния фонд дали всички плащания по тях се превеждат в обичайните срокове.

Рекламите - без "най"

При рекламирането на пенсионните фондове има редица ограничения и забрани. На тях им е забранено рекламните или информационните материали да съдържат самооценка като например “най-голям”, “най-добър”, “лидер” и др. подобни. Могат да използват цитати или да се позовават на публикации единствено ако е проверена тяхната достоверност. При рекламирането се въвежда и пълна забрана да се обещава постигането на бъдеща доходност от инвестиции.

Рекламните и писмените информационни материали задължително трябва да са на български език, да са написани разбираемо и да не съдържат текстове, които противоречат на закони и наредби. Информацията в тях трябва да е точна и актуална.

Рекламните текстове и информационните материали трябва да не са двусмислени, да не съдържат преувеличена информация, която създава невярна представа. Задължително в информационните материали ще се записва текст, който да предупреждава, че посочените резултати нямат връзка с бъдещи резултати, когато се визират данни за доходност и риск. Ако са представени числови данни, е задължително посочване на източника, от който информацията може да се получи в пълен обем.

Внимателно с имотите

Една година срок отпусна КСО на пенсионните компании да преоценят инвестициите си и да излязат от тези, които са в свързани лица. Такава забрана вече действаше, сега просто кръгът на свързаните лица се разширява.

Според кодекса свързани лица са компаниите, за които е изпълнено поне едно от условията - да са предприятие майка или дъщерни дружества от една група, едното от тях да има участие или да е съвместно дружество на друго дружество, двете дружества са съвместни на едно и също трето лице, едното дружество е контролирано съвместно от физическо лице, което има отношения с другата компания.

Друга разпоредба въвежда по-строг контрол над инвестициите в имоти. Тя предвижда пенсионните фондове в края на всяко тримесечие да съпоставят постигнатата доходност от всеки имот с общата доходност от управлението на фонда за същия период. Ако е по-ниска от 50% от общата, компанията е длъжна в 2-годишен срок да се освободи от имота на пазарна цена. За придобитите имоти сравнението на доходността ще се прави след изтичане на 5 години от тяхното закупуване. Промените в КСО не забраняват на фондовете да придобиват имоти, но за всеки нов също има 5-годишен срок за оценка.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

70% от плодовете, зеленчуците и семената, от които ядем, са благодарение на тях Иво АНГЕЛОВ "Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора". Предупреждението е на великия учен Алберт Айнщайн

В цяла Европа са безплатни, а у нас!? Борислав РАДОСЛАВОВ Платено вече е едно от най-жизненоважните и поддържащи живота на трансплантираните у нас. Това разкри пред "България Днес" Евгени Георгиев, председател на Алианса на трансплантираните и оперираните "Бъдеще за всички". "Става дума за медикамента "Майфортик"

Българският дизайнер Живомир Домусчиев е обличал Ел Фанинг и Дженифър Лопес Виктория СТОЯНОВА С уникално българско творение, поп величието Лейди Гага се появи в клипа към последната си песен, разбра "България днес". Парчето в колаборация с поп идолът Ариана Гранде излезе преди дни, а модни критици не пропуснаха да отбележат ексцентричното