Съветници от Чепеларе сигнализират ОЛАФ за измама по социален проект

https://www.24chasa.bg/novini/article/7235533 www.24chasa.bg
Общината в Чепеларе Снимка: Фейсбук страницата на общината

Председателят на Общинския съвет – Чепеларе Росица Черпокова е подала сигнал до Европейската комисия за борба с измамите /ОЛАФ/ с искане за незабавна проверка по изпълнение на социален проект в община Чепеларе. Зад нейното искане стои решение на 9 от 13 общински съветници в различни партии от местния парламент.

Сигналът е изпратен и до ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, до Министерството на финансите, до Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО /АФКОС/.

Общинските съветници искат незабавна и компетентна проверка по изпълнението на социалния проект „Шанс за по-добър живот в община Чепеларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, започнал от средата на миналата година.

Те се натъкнали на фрапиращи нередности по изпълнението на проекта, след като кметът Славка Чакърова внесла искане да й се гласуват 90 хил. лева заем, с който да плаща заплати на наетите по проекта хора, защото общината нямала средства.

За да се информират нужен ли е в действителност този заем, за да не останат „милите хора“ без заплати, както се аргументирала кметицата, те поискали допълнително справка от нея за същността на проекта и завършените по него дейности.

Съветниците не получили информация, подкрепена с документи от кмета на общината какво точно се прави по проекта, а им било отговорено, че общината имала пари да плати на 32-мата наети по проекта, но заемът трябвал просто така – „общината да се подсигури“.

В търсене на информация от други източници съветниците разбрали, че проектът е стартирал от 1 юни 2018 г. със срок на изпълнение 17 месеца на стойност 390 506,48 лева. Обучението на избраните лица вече е приключило и работниците са започнали работа през месец септември.

Основните дейности, заложени в проекта са: създаване на социално предприятие с администрация от четири щатни бройки; организиране и провеждане на мотивационно обучение и психологическо подпомагане; организиране и провеждане на две професионални обучения за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нови професии „Работник в озеленяването“ и „Помощник в строителството“ на 32-ма социално уязвими жители от община Чепеларе, които представлявали целевата група по проекта.

Станало ясно още, че всяко едно от обученията, които трябвало да се проведат по проекта, е с продължителност 300 учебни часа за два месеца, но никой от тях не бил чувал общината да прави такива обучения, нито пък да се наемат зали или други помещения, където да се извършват тези професионални обучения.

За „свършената обучителна работа“ вече била платена сумата от 74 380 лв. на две фирми – сдружение „ИНСАЙТ“ от гр. Смолян и „ЕЙТПЛАНЕТС“ ЕООД от гр. Рудозем, които са на едно и също лице – Елеонора Желева. Според съветниците този факт е доста смущаващ. Нещо повече – договорите с двете фирми са сключени без да се проведе задължителната процедура по Закона за обществените поръчки. На практика са сключени два договора, единият от които за 21 200 лв., а другият за 62 780 лв., изискващи не пряко договаряне, а провеждане на процедура по ЗОП.

Идеологията на проекта изисквала тези „обучени“ лица да работят към общината срещу заплащане. Именно за това кметицата Славка Чакърова искала да тегли заем, за да им плаща заплати за „свършената работа“, при положение, че в проекта са заложени суми за целта.

Народните избраници в местния парламент не дали разрешение за този заем, а вместо това настояват разследващите органи да проверят работата по проекта. В Чепеларе се говори, че обученията са напълно фиктивни. Те били проведени на хартия срещу подпис в присъствен списък без дейността да е извършена реално. Иначе за два месеца все някой щеше да забележи, че някъде в Чепеларе се водят обучителни курсове с лектори – специалисти по озеленяване и строителство, казват хората. Самите наети хора, в това число и от селата, разказвали, че са ги викали 2-3 пъти в града, за да се подпишат на присъствени списъци и толкоз!

В отправения сигнал от председателят на ОбС Росица Черпокова се иска разследване на фиктивните обучения и на наетите от Славка Чакърова фирми за целта.

Виж сигнала тук