Правителството одобри бюджетната процедура за 2020 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7272346 www.24chasa.bg

Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Нов момент в бюджетната процедура за 2020 г. е разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет. Освен министерствата и държавните агенции, програмен формат на бюджет за 2020 г. ще прилагат и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на бюджетите на съдебната власт и на Сметната палата. Такива са например държавните комисии и другите контролни и регулаторни органи. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2019 г. с цел по-тясна координация и управление на икономическите политики в Европейския съюз, укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.

Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Още от решенията на Министерският съвет вижте ТУК.