Само една от 15 държави спазва изискванията на стандартите за качеството на въздуха

https://www.24chasa.bg/novini/article/7272710 www.24chasa.bg
Снимка: Pixabay

Изискванията на международните и европейски стандарти за качество на атмосферния въздух не успяват да постигнат 14 от проверените от Европейската сметна палата 15 държави, съобщават от българската сметна палата.

Много правителства не са предприели мерки за подобряване на качеството на въздуха и опазването на здравето на населението, пише в съвместния одит на 15 Върховни одитни институции, включително българската Сметна палата, и Европейската сметна палата. Качеството на атмосферния въздух е в съответствие с всички изисквания на европейските стандарти единствено в Естония, пише в съобщението.

Съвместният одит е разкрил големи несъответствия между събраните данни от 15 страни, включени в обхвата на одита. Освен България и Естония са проверени Унгария, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Албания, Македония, Грузия, Косово, Молдова, Швейцария и Израел.

Одитният доклад на българската Сметна палата е публикуван на нейната интернет страница (www.bulnao.government.bg). Основният извод на нашия доклад е, че държавната политика за опазване на качеството на атмосферния въздух е в съответствие с изискванията на законодателството и в изпълнение на изискванията към България, поставени с европейските директиви и международни споразумения. За периода 2009-2017 година в България няма приета национална стратегия за опазване на околната среда, която да включва основните цели и принципи от Закона за опазване на околната среда, се отчита още в доклада.

Причините за влошеното качество на въздуха в България са вследствие на енергийната бедност на населението, а основен източник на замърсяването е битовото отопление. Предвидени са помощи за отопление на хора с ниски доходи, но не се предвижда осигуряването на екологични горива и подобряване на качеството на атмосферния въздух в големите градове, отчита Сметната палата. Мерките на национално и местно ниво не са насочени към основния източник на замърсяване - битовото отопление с твърдо гориво, остарелия автомобилен парк и инфраструктурата, което представлява предизвикателство за ефективността и ефикасността на предприетите мерки за борба със замърсяването на въздуха, пише в одита.