600 000 инвалиди на точкова оценка, за да вземат помощи

https://www.24chasa.bg/novini/article/7314829 www.24chasa.bg
Новите правила бяха приети след протестите от миналата година на майките на деца с увреждания.

Важи дори при подкрепа с пари, която не зависи от нуждите, а от телка

Над 600 хил. инвалиди ще трябва да минат през индивидуална оценка на потребностите, за да получат пари, асистент или помощни средства от държавата. От 1 април трябва да започне да се прилага правилникът за прилагане на Закона за хората с увреждания, който предвижда това.

Новите парични помощи от 24 до 198 лв., които бяха въведени през тази година ще останат обвързани с процента увреждане от ТЕЛК, но за да продължат да ги получават, инвалидите трябва да преминат през нова оценка от социални служители. Това трябва да стане веднага след като изтече старата им социална оценка. Тя е с 5 г. валидност за хората с пожизнен ТЕЛК, а за останалите срокът е по-кратък. Така само два месеца след като част от хората се редяха, за да получат новата финансова помощ, те отново ще трябва да стигнат до бюрата на Агенцията за социално подпомагане.

След изготвянето на индивидуалната оценка шефът на социалното подпомагане по адрес ще издава заповед за отпускане на помощ според заключенията в оценката. Месечната парична помощ ще се отпуска от 1-о число на месеца, в който е изготвена оценката, и ще се плаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, предвижда новият правилник.

Новата оценка ще е базирана на точкова система и ще включва три компонента - самооценка на инвалида, констатации на социалния работник и заключения за нуждите му - финансова помощ, социални услуги, асистент, медицински изделия, насочване към образование и заетост. Формулярът за оценка ще съдържа 10 категории с въпроси, на които ще се дават оценки от 0 до 4. Общият брой точки, които може да събере един инвалид, е 204. Въпросите включват от това дали инвалидите могат да се обслужват сами - да се къпят, да готвят или да ползват техника, до това от какви помощни средства имат нужда.

Оценката ще се прави от служители на Агенцията за социално подпомагане. Те ще посещават по домовете инвалидите, приковани на легло.

739 219 души са с увреждане над 50% според издадените им телкове в момента, като от тях 27 хил. са деца. За да имат личен асистент, инвалидите трябва да получат най-малко от 11 до 49 точки. Тогава те ще могат да го ползват до 15 ч на месец, за да им помага вкъщи или да ги води на лекар. Тези с между 50 и 100 точки ще имат право на 42 часа, а с от 101 до 186 - до 84 ч. Максималният брой часове - 168, ще е за хората с оценка между 187 и 204 точки.

Когато даден човек заяви в самооценката си, че има нужда от медицинско изделие - протеза, количка или друго средство, или има нужда от рехабилитация, това ще е базата, на която заедно с нужните документи и спазване на изисквания ще се отпуска финансова помощ.

Агенцията за хората с увреждания пък ще трябва да направи профил на всеки човек с увреждане. В него ще се попълни пълната му здравна картина, както и образователната степен и квалификации.

Фирмите с пари от ЕС да наемат работници с увреждания

Близо 19 млн. лв. са предвидени за работодатeлите, за да наемат хора с увреждания. Държавата ще поеме минималното възнаграждение за длъжността и осигуровките на работниците за 2 г. Има и допълнителен бонус - 6 минимални за фирмите, които след този период оставят за поне още 6 месеца човека с увреждане. Парите се отпускат по европейски програми.

Очакванията са, че поне 1000 инвалиди ще могат да започнат работа, като ще имат възможност и да преминат различни обучения, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

От тази година е в сила и Законът за хората с увреждания, който въвежда и квоти за предприятия с над 50 човека персонал. До април трябва да е готов правилникът за прилагането му, в който ясно ще се регламентират случаите, в които работодателите ще бъдат освободени от това задължение. Дотогава те няма да бъдат санкционирани.