Красимир Вълчев: Родители и учители имаме обща мисия - да направим децата добри хора (Обновена)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7342096 www.24chasa.bg
Красимир Вълчев откри общественото обсъждане на стратегия за възпитанието. СНИМКА: Йордан Симeонов

Родители и учители имаме обща мисия - да направим децата добри хора. Това каза образователният министър Красимир Вълчев на първото обществено обсъждане на стратегия за възпитателната работа в образователните институции (2019-2030 г.). Документът бе представен пред началниците на регионалните управления на образованието, учители, неправителствени и професионални организации, родители в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади.

Имаме нужда да говорим за възпитанието. Имаме нужда да говорим за бъдещето на нашите деца, каза на представянето Вълчев. Припомни, че в началото на годината проучване показва, че над 2/3 от българите очакват от училището, освен да образова, и да възпитава. "Имаме нужда между взаимодействието между семейството и образователните институции. Имаме нужда да водим този разговор с родителите, от взаимодействие между родители и учители, защото имаме общ цел - да възпитаме децата и да ги направим добри хора", каза още образователният министър. И бе категоричен, че няма кой да компенсира възпитаването на ценности и патриотизъм извън образователната система и семейството. Обясни, че вече има обществен консенсус за възпитанието на децата. И че целта е тази тема да се провокира за дискусия във всяко едно училище и населено място. 

В самата стратегия е заложено формиране на национална идентичност чрез патриотични нагласи и чувства и патриотично самосъзнание. Възпитание на толерантност и уважение към правата на хората с увреждания, както и на уважение към националните, европейските и световните културни ценности и традиции. 

Документът е първият, който структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции. 

Сред целите са още формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие на децата в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им. Учителите трябва да създадат още умения, свързани с просоциално активно поведение, насочено към готовност за включване в дейности, свързани с устойчиво развитие, екология, доброволчество, благотворителност., както и комуникативни умения и умения за работа в екип. Децата и учениците трябва да формират у себе си нагласи за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, както и качества, ценности и мотиви за развитие на култура на нетолерантност към корупцията в обществото.

Според авторите ключово условие за осъществяване на успешна работа в училище е ефективното взаимодействие със семейството. Проявяването на взаимно уважение и доверие между тях на базата на познаване спецификите на осъществяване на възпитателна дейност е предпоставка за ползотворно сътрудничество по посока развитието и благополучието на детето, пише още в документа.

Участниците в дискусията се обединиха, че стратегия е нужна. Откроиха и няколко ключови моменти - работа на учителите с родителите, участие на родителите в училищния живот, формиране на ценности и добродетели в децата. 

Повече от половината новородени са в семейства без брак. Това затруднява училището в компенсирането на възпитателните мерки, каза Радостина Новакова от МОН, която официално представи документа.

Синдикатът на българските учители ще е най-ревностен защитник на новия документ, каза лидерът на синдиката д-р Янка Такева.  Според нея добродетелта е по-важна от понякога излишните знания и възпитанието трябва да е на първо място. Ако един човек не може да пророни идна сълза, какво искаме от него?, попита Такева. И продължи, че най-важното нещо са душата и сърцето.

Темата е много важна. Ако нашите ученици знаят, че 2 плюс 2 е 4 и Еверест е най- високият връх на планетата, не е достатъчно, трябва да ги възпитаваме в общочовешки ценности, каза евродепутатът от ГЕРБ Асим Адемов. Самият той е инициатор на четири кампании, който имат цел да приобщят родителите към училището. Призна, че по-лесно това се случва в малките населени места.  

Директорката на училището в село Бохот Теменужка Христова пък сподели, че най-важното за нея е, че стратегията се основава на доверието, защото "за да има успех, трябва да има доверие и споделена отговорност".  

Стратегията е пътна карта, която да ние ориентира за потенциалните партньори, каза доц. Антоний Гълъбов от департамент "Политически науки" на НБУ, който бе и модератор на интересната дискусия, която продължи близо три часа. Според него доброволчеството е тема, която липсва в неправителствените организации в момента, а именно доброволчеството е среда за формиране на ценности. 

Наша грижа е да да мотивираме родителите да са част от училищния живот, каза Гроздан Колев от РУО-Кърджали.

Важна е личността и с общи усилия можем да постигнем общата цел- доброто възпитание на децата, обясни пък Галин Цоковски от Пловдивския университет.

Развлекателната индустрия създава различен тип образци- срещу това трябва да се постави друг авторитет. Тази дискусия показва, че си строяваме редиците, каза Харалан Александров.

Имаме нужда от стратегията, от различни теми и партньорство. Длъжни сме да положим усилия и да успеем, каза в края на дискусията образователният министър. Ако влезем в спиралата на конфронтация, никога няма да постигнем съгласие. Общественият разговор трябва да се води в училище, каза още Вълчев. И обясни, че трябва да се направят разговори за възпитанието във всяко училище, за обмен на практики и взаимни обучения. Как подобряваме доверието- ключовата дума е разговор, даде за пример образователният министър.