Шефът на горското в Силистра признат за виновен за поискан и получен подкуп

https://www.24chasa.bg/novini/article/7458822 www.24chasa.bg

Окръжния съд в Силистра е признал за виновен Георги Митев и налага наказание две години и четири месеца лишаване от свобода, отлагайки изтърпяването му за срок от пет години.

Осъденият трябва да заплати глоба в размер на пет хиляди лева и е лишен от правото да заема ръководна длъжност в структурите на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово за срок от три години.

Присъдата на Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Варненски апелативен съд.

Припомняме, че миналата година, през ноември, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - директор, той е поискал дар - парична сума в размер на 4 500 лева и е приел такъв - парична сума в размер на 4 600 лв., който не му се следва, от лице, служител на търговско дружество от град Дулово.

Митев е поискал сумата за да не извърши действия по служба, а именно: да не осъществи контрол свързан с предмета на дейност на „Горско стопанство” - Силистра съгласно Закона за горите като разпореди на своите подчинени горски служители да не осъществяват контрол, да не извършват проверки, да не съставят Актове за установяване на административно нарушение и да не спират дейност по дърводобив в землищата на село Алеково и град Алфатар, област Силистра, по отношение на търговското дружество.

По искане на подсъдимия съдът е разгледал делото по реда на съкратено съдебно следствие. Георги Митев е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е признал за виновен.

Окръжна прокуратура-Силистра е поддържала обвинението съгласно внесения обвинителен акт и е пледирала налагане на наказание по вид „лишаване от свобода“ в размер над минималния, което да се намали с една трета, съобразно разпоредбите на съкратеното съдебно следствие и се отложи изтърпяването му за максимален изпитателен срок. Поискано е било и налагане на наказание по вид „глоба“, съответстващо както на размера на сумата предмет на престъплението, така и на средния размер определен от законодателя.

Допълнително прокуратурата пледира и за налагане на наказание „лишаване от права“. В същото време от Прокуратурата са посочили и че са на лице и смекчаващи отговорността обстоятелства-чистото съдебно минало и направените самопризнания на подсъдимия.