Данаил Кирилов поиска Лозан Панов да си редактира годишния доклад на съдилищата

https://www.24chasa.bg/novini/article/7480046 www.24chasa.bg
Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд

ВСС: Няма такава законова възможност

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов призова Висшия съдебен съвет (ВСС) да не подкрепи части от годишния доклад за дейността на съдилищата и ВКС за 2018 г., за да може те да бъдат редактирани.

Кирилов посочи, че не е съгласен с две части на доклада на съдилищата. В първата е констатацията, че забраната на съдилищата да публикуват осъдителни присъди преди осъдените да са вкарани в затворите води до ограничаване само на публичността на процеса, а не на случаите на бягства или укриване от правосъдието. Този извод за промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) прави председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов в годишния доклад.

„Няма как да не подчертая промените в НПК и Закона за съдебната власт от 2017 г., заради които се наложи през 2018 г. пленумът на ВСС да вземе решение да иска автентично тълкуване от законодателя за публикуването на окончателните съдебни решения по наказателни дела. В момента прокурорите дават интервюта по тях, коментират ги, а на съда е забранено да съобщи решението си. Това ограничава публичността в правораздаването. В същото време съдът не може да откаже препис от решението на осъдения и на неговия адвокат, така че те така или иначе научават каква е присъдата“, отговори му Панов.

Вторият момент от доклада, с който правосъдният министър не е съгласен, е констатацията за притеснителна за върховенството на правото тенденция за множество коментари и реакции на изпълнителната и законодателната власт след две негови тълкувателни решения, постановени през миналата година.

Членът на ВСС Цветинка Пашкунова разясни каква е процедурата по закон и отговори на Кирилов: „Докладът на ВКС инкорпорира доклада, приет от пленума на ВКС и обобщен доклад на всички съдилища. В него има извадки и констатации на председателите на апелативните съдилища в частта, в която министърът на правосъдието има възражение. Когато има възражение по докладите, ние представяме протокола от заседанието си заедно с доклада на правната комисия в Народното събрание, където председателите на върховните съдилища и главният прокурор се изслушват. Там правомощие на правната комисия или на Народното събрание е да приеме или не приеме частично представения доклад“, обясни тя.

Подкрепи я председателят на ВАС Георги Чолаков, който обяви, че ВСС приема доклада, а когато има възражения по него, изпраща на Народното събрание и протокола от заседанието си. Той уточни, че съветът няма правомощия да редактира и да отхвърля годишните доклади.

Със 17 гласа "за" и нито един против ВСС прие доклада на ВКС и заедно с протокола от заседанието ще го изпрати на парламента.