Гешев пред “24 часа”: Ако отпадне провокацията към подкуп, ще намалее корупцията по ниските и средните етажи

https://www.24chasa.bg/novini/article/7604991 www.24chasa.bg
Ако наследи Сотир Цацаров, Иван Гешев обещава да надгражда и променя прокуратурата. СНИМКА: Йордан Симeонов

Ще създаде “гореща” телефонна линия за сигнали за подкупи, няма да се подминават и съобщенията в социалните мрежи

Ще полага усилия за отпадане на мониторинга на ЕК и за по-голяма публичност

Ще продължи реформата на съдебната карта за окрупняване на прокуратури, започната от Сотир Цацаров и настоящия състав на ВСС

“При законодателна промяна, която да декриминализира провокацията към подкуп, в срок до 1 година ще се намали чувствително корупцията по ниските и средните етажи на държавната администрация. Такава промяна обаче е само и единствено в компетентността на законодателната власт”.

Това коментира по телефона пред “24 часа” кандидатът за главен прокурор Иван Гешев за една от идеите, залегнали в концепцията му, ако застане начело на прокуратурата през следващите 7 г.

Стратегическият документ, който се състои от 32 страници, бе публикуван във вторник на сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС) и ще остане там до 24 октомври. За тогава е насрочен избор за нов главен прокурор.

“Няма как да бъде обяснено на българските граждани,

че например

магистрат, взел

пари, може да

продължи да

работи като

такъв,

ако се приеме по сегашната редакция на Наказателния кодекс (НК), че е невинен, тъй като е провокиран да вземе тези пари”, разясни Гешев защо иска отпадане на текста от НК. - Вземането на пари по служба е най-малко поне морално укоримо и несъвместимо с магистратската професия”.

Друго законодателно предложение на Гешев е прокуратурата да може да сключва споразумения при обвинение за подкуп. Само обаче когато рушветът е равен на минимална работна заплата. “Това ще съдейства за своевременно наказание на извършителите и намаляване на времето за приключване на съдебната фаза на процеса”, обяснява Гешев.

Според кандидата за главен прокурор

човек, който е

дал подкуп,

може да бъде

освободен от

наказателна

отговорност

и да му бъде наложена глоба, но ако доброволно е съобщил за престъплението.

Гешев обещава, че ако бъде избран за следващ обвинител №1, ще положи всички необходими мерки за окончателното отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка. “Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да

се ползва като

инструмент за

политическо

противопоставяне”,

коментира Гешев. И допълва: “Не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост”.

Според него прокуратурата се реформира и той ще финализира този процес. Казва и нещо друго - че ще положи усилия за премахване на усещането, че “главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата”. Посочва, че на практика и по закон това е невъзможно.

От концепцията на зам. главния прокурор става яно, че той е застъпник за окрупняването на районните прокуратури. Реформата е дело на Сотир Цацаров и настоящия състав на ВСС. От 1 януари т.г. бяха закрити 11 районни прокуратури. На тяхно място се откриха териториални отделения. От догодина ще има оптимизация и за още 28 районни прокуратури.

“Ще работя за завършване на този процес съвместно и със съдийската колегия (при пълно зачитане на самостоятелната ѝ компетентност) с оглед осигуряване на необходимата предвидимост за функциониране на териториалните отделения”, заявява Гешев.

Любопитно е, че Гешев предлага да създаде организация за подаване на сигнали за корупция и за престъпления по чл. 108 от НК (свързани с антисемитизма, фашизма и други форми на антидемократични идеологии). Това ще става в реално време чрез въвеждане на “гореща” телефонна линия и имейл.

Нещо повече -

готов е да

осъвремени

каналите за

комуникация с

гражданите

и на практика прокуратурата да може да получава сигнали за престъпления и през социалните мрежи.

В концепцията си Гешев очертава и някои проблеми пред разследващите. Един от тях е ненавременното изготвяне на веществени доказателства за резултатите от прилагани СРС. “Това се дължи на недостатъчна ресурсна обезпеченост както материално-техническа, така и кадрова на ДАТО и ДАНС”, казва Гешев. И обяснява, че това забавя разследванията и приключването им с прокурорски акт по същество.

Кандидатът за главен прокурор не подминава и проблемите в Главна дирекция “Охрана” към Министерството на правосъдието. “Заради недостатъчния кадрови състав има пряко отражение върху ефективността на контрола на свободно внасяните забранени за държане и притежание вещи и предмети в местата за лишаване от свобода (наркотични вещества и техни аналози, мобилни апарати, алкохол и др.)”, подчертава Гешев.

Той обещава, че ако стане новият главен прокурор, ще положи усилия за “изграждане на хармонични отношения както със съда, така и с всички разследващи органи, в името на общата цел – успешното противодействие на престъпността”.

Какво още предлага Гешев:

Утвърждаване на екипите за разследване по дела с обществен интерес и най-вече за корупция по високите етажи на властта.

Утвърждаване на приоритетната роля на прокуратурата в разследването на трансгранични престъпления и тероризъм.

Създаване на стандарти за определяне на оптимални срокове за приключване на разследвания за конкретен вид престъпления

Оптимизиране на кадровия ресурс на следствените отдели и Националната следствена служба чрез организационно преструктуриране и преразпределяне, което да доведе до възстановяване на престижа на професията следовател.

Преодоляване на наследените принципи на формиране на трудовото възнаграждение еднакво за съответната длъжност на съответното ниво, без да се отчита обемът и качеството на свършената работа.

Лична мотивация: цената за т. нар. криминален преход не може да бъде плащана само от обикновените български граждани

“На първо място е доверието, гласувано ми с номинирането ми от 11 членове на прокурорската колегия на ВСС. Това за мен е оценка не толкова и само за моята професионална дейност до момента, колкото за тази на колегите от ПРБ, с които работим съвместно след 2016 г. (в качеството ми на административен ръководител на Специализираната прокуратура и заместник на главния прокурор при ВКП). Смятам, че с тях започнахме заедно да променяме ефективността и ефикасността на ПРБ в посоката, очаквана от българските граждани. Резултатите са видими за всеки непредубеден и добросъвестен зрител.

Вследствие на тях доверие започва да се формира и в обществото и всичко това е отговорност, която съм длъжен да оправдая”, казва Иван Гешев за личната му мотивация да приеме номинацията.

И добавя: “Вярвам, че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да му дадем “продукта”, който те очакват от нас. Този продукт се нарича “справедливост”.

Липсата ѝ няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона. Съдебната власт, и в частност прокуратурата, е длъжник на българското общество и може, и трябва да направи още много, за да компенсира липсата на достатъчно справедливост. Цената за т.нар. криминален преход не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български граждани и данъкоплатци”.