ТЕЦ "Варна" се нареди сред световните замърсители със серен двуокис

https://www.24chasa.bg/novini/article/7612809 www.24chasa.bg
Снимка Цанко Цанев

За година от възстановяването на дейността на електроцентралата край Варна тя се е наредила сред най-замърсяващите в света със серен двуокис (SO2). Комплексът "Марица Изток" с най-големите въглищни централи и ТЕЦ "Бобов дол" също попадат в класация на точките, изхвърлящи най-много серен двуокис във въздуха, съставена от екоорганизацията "Грийнпийс" на база на данни от сателитни снимки на НАСА.

България заема 19-о място в Топ 20 на държавите най-големи замърсители със серен двуокис в света и е единствената членка на Европейския съюз в класацията. Лидер в нея е Индия с изхвърлени 4586 килотона през 2018 г., следвана от Русия с 3683 килотона. Топ 3 се затваря от Китай с годишни емисии от 2578. САЩ са на девето място, изпреварвани от Украйна и следвани от Турция.

Нашата държава е допринесла със значително по-малко количество – 350 килотона, за замърсяването на околната среда и климатичните промени, но е единствената от ЕС в срамната класация. Другите две европейски държави в нея са Украйна и Сърбия, но те не са част от ЕС. "Без изключения и в трите държави източниците на високи нива на серен двуокис са въглищните електроцентрали", посочва се в доклада на "Грийнпийс". В него се отбелязва още, че макар през 2017 г. Европейският съюз да прие нови лимити за изхвърляне на SO2 емисии от въглищните електроцентрали, България не спазва тези изисквания и продължава да разрешава на тези мощности да изпускат повече от позволеното и търси изключение от правилата, вместо да предприеме стъпки за затварянето им.

В доклада се посочва още, че в света 51 на сто от емисиите на серния двуокис се дължат на регионите, където се употребяват въглища.

Според класацията на засечените със сателит най-замърсяващи точки в света, 33-а позиция се пада на енергийния комплекс "Марица Изток", част от който са държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", ТЕЦ "Брикел" на енергийния бос Христо Ковачки, но и двете т.нар. американски централи Ей И Ес "Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", които разполагат с най-съвременни сероочистващи инсталации. Общо Маришкият комплекс е изхвърлил 250 килотона SO2 през 2018 г.

98-ото място в нея е дадено еднолично на ТЕЦ "Бобов дол", като на нея се падат 85 килотона за миналата година.

На 140-а позиция са ТЕЦ "Варна" и химическите заводи в региона с емисии от 60 килотона.