Цацаров нареди проверки какво горят в 4 теца (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7638905 www.24chasa.bg
И жандармерията подпомагаше екипите на МОСВ, дошли на проверка в “Брикел”.

Централите се свързват с бизнесмена Христо Ковачки. Още в първия ден спряха два парогенератора в “Топлофикация-Перник”

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на министъра на околната среда и водите Нено Димов да започне незабавна проверка в четири теца - “Топлофикация - Перник”, “Бобов дол”, “Топлофикация – Сливен” и “Брикел”, съобщиха от прокуратурата.

Повод е постъпил сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни дружества.

Цацаров иска да се установи дали са издадени разрешителни за съхранение и горене и всички други необходими документи за осъществяване на производствената дейност. Ще се проверяват видът и количеството на отпадъците

Главният прокурор е разпоредил да се провери и дали има замърсяване на околната среда и дали е настъпила опасност за здравето на хората. Цацаров иска от министъра на вътрешните работи да окаже съдействие на МОСВ при проверката, като е дал срок от 1 месец.

От министерството съобщиха, че ще спазят срока за проверките, а разултат имаше още в първия ден. РИОСВ в Перник спря в сряда два парогенератора - 4 и 5, в пернишката топлофикация заради използване на биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството.

Във вторник

граждани на

Перник се

оплакаха от

задушлив дим,

който според тях идвал от топлофикацията. От дпужеството заявиха, че не изгарят отпадъци и твърденията не са верни. (Становището на топлофикацията виж вляво).

Във вторник министърът на околната среда Нено Димов съобщи, че са постъпили близо 700 възражения срещу инвестиционното намерение на ТЕЦ “Република” за горене на отпадъци.

Преди сигнала на ДАНС до прокуратурата от екоорганизацията “Грийнпийс-България” заявиха, че вече има няколко централи, за които се смята, че са свързани една с друга, за изявени желания и дори получени разрешения за изгряне на отпадъци вместо въглища.

От екоорганизацията посочват, че в социалните медии излязла информация за споразумение между община Гълъбово и “Брикел”, според което тецът ще изгаря до 500 000 тона отпадъци годишно. За това обаче трябвало оценка върху околната среда.

Според екозащитниците

тези централи не

били предвидени

за горене на

отпадъци,

а имало риск във въздуха да се отделят различни замърсители, защото нямали подходящите филтри за пречистване. От “Грийнпийс” били притеснени, че при горенето на смесени отпадъци в атмосферата можело да отиват диоксини и флорани, които са опасни.

И четирите теца, които ще бъдат проверявани, се свързват с бизнесмена Христо Ковачки.

ТЕЦ “Бобов дол” може да изгаря отпадъци от април. Първоначално получихме временно разрешение за пробно изгаряне на точно определен вид отпадъци, но към момента притежаваме комплексно разрешително, според което имаме право да изгаряме конкретни видове отпадъци, които са ясно записани в самия документ, коментираха от ТЕЦ “Бобов дол”.

Ставало въпрос за различен тип неопасни материали. Сред тях са отпадъци от дървесина, текстил, хартия, картон и други подобни, чието оползотворяване се толерира от европейското законодателство, посочват от централата.

Отпадъците били предимно от местни депа, сключени били договори с няколко фирми за изкупуване на такива, които по принцип се депонират. Законодателството на България позволява 50% от разрешеното количество да бъде вносен отпадък, посочват от ТЕЦ “Бобов дол”. И допълват, че влаганият енергиен микс, който се използва от всяко дружество, е обект на изключително строг контрол от страна на компетентните органи - Министерството на околната среда и водите и районните му поделения, които издават и разрешителни. На институциите се представяли непрекъснато съответните документи и сертификати за качество.

Централата

притежава

всички

необходими

пречиствателни

съоръжения,

в това число електрофилтри и сероочистващи инсталации, които пречистват серните, азотните окиси, както и фините прахови частици, посочват от теца.

От “Брикел” заявиха, че имат разрешително за пробно изгаряне на неопасни отпадъци за период от 6 месеца. В предприятието функционирали всички важни съоръжения, които са необходими за пречистване.

“Топлофикация Сливен” има комплекнно разрешително, според което част от въглищата - до 20%, могат да бъдат заменени с биомаса.

Преди дни след проверка на РИОСВ в Хасково стана ясно, че в друга централа, свързвана с Христо Ковачки - в димитровградската ТЕЦ “Марица 3”, се складират отпадъци за горене. Става дума за над 600 тона, собственост на сливенската фирма “Траш еко пак”. Дружеството има лиценз да извършва дейности с отпадъци на площадката, която ползва под наем. От РИОСВ обаче установили, че складираните видове не съответстват на тези в документите на фирмата и те трябва да бъдат отстранени до 15 септември. В противен случай фирмата може да бъде глобена с до 20 000 лева. Компанията не е пряко свързана с ТЕЦ “Марица 3”, а централата няма разрешително за използване на отпадъци за гориво.

През 2013 г. тецът подаде инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за изгаряне на битови и неопасни отпадъци. РИОСВ в Хасково тогава реши, че трябва да се направи оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и компанията поиска прекратяване на процедурата. Година по-късно тецът внася искане за добавяне на биомаса към горивото, за което РИОСВ се е произнесла, че не подлежи на ОВОС.

Топлофикацията в Перник: Не горим отпадъци и не замърсяваме

Искаме категорично да опровергаем тиражираната информация от страна на малка група граждани на Перник, които твърдят, че носещите се късно вечер неприятни миризми в областта идват от ТЕЦ “Република”. Държим да изясним пред всички, че тези твърдения са абсолютно спекулативни и нямат нищо общо с истината. Това се казва в официално становище на пернишката топлофикация.

Оттам посочват, че са внесли инвестиционно намерение за оползотворяване на отпадъци като част от обичайна производствена дейност, но към конкретния момент не е получено разрешение за това и поради това не се използват никакви отпадъци в горивните инсталации.

“В нашата производствена дейност използваме основно въглища, а

като алтернативно гориво -

биомаса, най-често слама, която

по никакъв начин не предизвиква

вредни въздействия

върху околната среда. Поредният факт в подкрепа на твърдението, че в момента не горим отпадъци, е именно, че повече от месец основната ни мощност парогенератор №5 е в планов годишен ремонт”, посочват от предприятието.

На територията на дружеството това било единственото съоръжение, в което е подходящо да се оползотворяват горива от отпадъци. Поради тази причина инвестиционното предложение е това да се случва именно в парогенератор № 5, тъй като това била главната мощност и в нито едно от останалите съоръжения подобно изгаряне не би било възможно.

От топофикацията посочват още, че във вторник срещу сряда през нощта вятърът е духал от север в посока юг, което било поредното доказателство, че не е възможно въпросните миризми да идват от комините, собственост на дружеството.

“Не бива да забравяме, че на територията на Пернишка област има и други предприятия, които също са подали инвестиционни намерения с желание за оползотворяване на отпадъци. Защо винаги се обвиняват тецовете при подобни случаи, а не се търси обективност и не се прави проверка за всички възможни източници на замърсявания, миризми”, питат от “Топлофикация-Перник”.

По всичко личало, че щом има и други дружества, които проявяват интерес към оползотворяването на отпадъци, тази дейност имала икономически смисъл. А пожарите през последните седмици в регламентирани и нерегламентирани сметища били ясен сигнал, както за институциите, така и за обществото, че е изключително важно да започнат да се полагат по-сериозни усилия във връзка с управлението на отпадъците.

“Единственото решение на проблема с депонирането, който се оказва, че в България придобива застрашителни размери, е да се намерят все повече начини и методи за оползотворяване поне на част от генерираните количества. Именно това е и нашата основна цел и поради тази причина се надяваме да получим официално разрешително за внедряване на специално сортирани отпадъци в производствената ни дейност, казват от топлофикацията.

И допълват, че в страните от Западна и Централна Европа превръщането на отпадъци в енергия посредством специализирани инсталации било изключително популярно и се радва на широко одобрение от страна на гражданите. Едновременно с това институциите, които реализират политиките по управление на отпадъците и тези, които отговарят за контрола върху дейността на въпросните съоръжения,

оценявали положително този

модел и го смятали за

изключително ефективен

От “Топлофикация Перник” се обръщат към медии и граждани да прекратят спекулациите по адрес на дружеството. Причината е, че през юли също се появили твърдения, че се носят миризми вследствие дейността на дружеството, които отново били напълно погрешни, подвеждащи и манипулативни, тъй като тогава съоръженията в централата са били в престой.

“Гарантираме, че без да сме получили официално разрешение от страна на компетентните институции, по никакъв начин нямаме намерение да внедряваме отпадъци в нашата производствена дейност. Да, факт е, че сме входирали инвестиционно намерение за оползотворяване на отпадъци, не го отричаме, но не планираме да работим в разрез със законодателството. Винаги сме спазвали законите на България и ще продължим да го правим”, твърдят от топлофикацията.