Горанов: Вдигаме заплатите с 10% догодина, растат и на учителите (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7687350 www.24chasa.bg
Владислав Горанов

Променят данъчни закони,

въвеждат 4000 лв. глоба

за куфарна контрабанда

Две са сигурните неща за бюджетната рамка за 2020 г. - 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, както и продължаване на стратегията за удвояване на учителските заплати, която ще се изпълнява и при новия бюджет. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов след заседанието на правителството в сряда.

В края на месеца щяло да има окончателна рамка на бюджета.

Отчетът за септември тази година показва 150 млн. лв. надвишаване на приходите над разходите, което прави малко над 1,2 млрд. лева излишък за деветте месеца. Горанов уточни, че обикновено инвестиционните разходи се струпват в края на годината, поради което не се очаквало бюджетът да ни изненада в отрицателен аспект. Горе-долу се движим в рамката, която приехме с актуализацията, допълни финансовият министър.

На заседанието бяха приети и промени в данъчни закони, които ще бъдат внесени в парламента.

Който получи дарение на имущество, което е различно от имот или кола, от догодина ще трябва да го впише в данъчната си декларация и да дължи данък за него, предвижда промяна в закона за облагане на доходите на физическите лица.

Предложението връща стара разпоредба, която бе отменена и според която безвъзмездното даряване се смята за доход на получателя и се облага с данък.

Да отпадне задължението на собственици на автомобили, когато ги отписват, да уведомяват писмено общината, в която е регистрацията, предвижда друга поправка. Мотивът е, че данните са в регистър и от НАП могат да правят проверка служебно.

Хората, които ползват данъчни облекчения, защото са с намалена работоспособност, за деца с увреждания или правят лични вноски за осигурителен стаж, вече да не прилагат към данъчната декларация копия от документи от ТЕЛК/НЕЛК и от документите, удостоверяващи направените вноски.

От догодина фирми и самоосигуряващи се лица в справката за изплатени доходи няма да вписват награди и предметните печалби с незначителна стойност - до 100 лв., защото са необлагаеми.

Тъй като от догодина се очаква да заработи Единната система за туристическа информация, туристическият данък ще се изчислява върху броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в тази система.

Промяна в Закона за акцизите въвежда забрана да се изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Законът определя лимити за нетърговски и търговски количества на различните акцизни стоки. Глобата за куфарна контрабанда пък да стане до 4000 лв.

Текст в Закона за местните данъци и такси дава право на общински служители да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия, когато има установено умишлено занижаване на отчетните им стойности.