Съдят болници за неверни диагнози

https://www.24chasa.bg/novini/article/7712954 www.24chasa.bg
Проектът “Юридически барометър” се реализира от сдружение “Център за правни инициативи”. Ръководител на екипа е проф. Даниел Вълчев.

Само 13% от ответниците са медици, средната продължителност на делата е 46 месеца

Лечебните заведения и лекарите не само нямат стимул да докладват нежеланите събития, но напротив - имат стимул по възможност да ги игнорират, или още по-лошо - да ги прикриват понякога.

Това обяви Мария Шаркова, управляващ съдружник в адвокатско дружество “Шаркова и партньори”. Тя е с богата практика в областта на медицинското право, автор на статии и научни разработки и на едно от най-добре систематизираните изследвания на съдебната практика по дела за непозволено увреждане при предоставяне на медицинска помощ.

Адвокат Шаркова беше специален гост на публичното представяне на 19-ия брой на “Юридически барометър” - създадената от настоящия декан на Юридическия факултет на СУ проф. Даниел Вълчев гражданска инициатива за наблюдение и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Тя стартира през 2010 г. с изследване на всеки шест месеца. Темата сега е “Медицинският деликт” (б.а. - на български се превежда като непозволено увреждане и включва след себе си за онзи, който го е извършил, задължението да обезщети имуществено пострадалия за претърпените щети).

Адвокат Шаркова направи презентация на базата на 458 публикувани дела от 2007 г. досега.

“В България за разлика от много други държави нямаме уредена система за докладване и анализиране на нежеланите събития, които настъпват в лечебните заведения. Такава статистика не се води.

Води се

единствено

статистика на

вътреболничните

инфекции

Болниците са задължени да ги докладват. Но ако се вгледате в статистика на регионална здравна инспекция за няколко болници в дадена област, ще установите, че цели месеци нито една вътреболнична инфекция не е възникнала в нито една болница, което е невъзможно”, каза тя.

Средната продължителност на съдебните дела е 46 месеца - категорично над средната за делата по принцип. Това не е добре нито за ищците, нито за ответниците, защото са хванати заедно в капана на един спор. Тези дела са изпълнени с много емоция, в медицината доверието е ключово, коментира Шаркова.

Висящи дела има още от 2007 г. и рязко се увеличават през следващите години. Някои нямат постановен съдебен акт. Най-често причината за това е трудното изготвяне на съдебномедицинските експертизи. Съдът отлага заседания, за да определи вещо лице, често се оспорват експертизите.

Изборът на вещо

лице е труден, защото обикновено специалистите са по детска кардиология, детска ревматология, естетично-възстановителна хирургия. Тези специалисти са малко, често се познават и не желаят да участват по подобни дела, това се явява основна тенденция, посочи юристката.

Ответници по делата, в които става въпрос за лекарска грешка, в 65% от случаите са болниците, а не конкретни лекари. В 12% от случаите освен към лечебните заведения искът е насочен и към лекар. В 6% ответниците са лечебни заведения за извънболнична помощ.

Само в 13 на сто от случаите исковете се завеждат директно към лекарите. “Причините най-често са свързани с обстоятелството, че при осъдително решение ищецът по-лесно би се удовлетворил, когато осъденият ответник е лечебно заведение. Освен това няма нужда да доказваме конкретната вина на конкретен специалист. Обикновено диагностично-лечебната дейност е сложна. В нея никога не участва само един лекар. Ако пациентът е престоял няколко дни в болница, се сменят специалистите и е трудно да се доказва кой конкретно какви противоправни действия или бездействия е извършил”, обясни експертката.

Всяко четвърто от такива дела се води от наследници на починали пациенти. В 69% се твърди форма на засягане на телесна неприкосновеност, а в малък процент се посочва, че ищецът е претърпял психически страдания. В тези случаи например става въпрос за

съобщаване на

невярна диагноза,

при което пациентът се е почувствал зле.

“В случаите на дела за причиняване на смърт прави впечатление, че основателните искове са малко повече от общата статистика - 42% от тях са такива, което е притеснително, защото очевидно се установява, че смъртта е настъпила в резултат на противоправно действие или бездействие по повод оказване на медицинска помощ”, отчете адвокат Шаркова.

От физически болки се оплакват 33%, от комплексни увреждания - 18%. Срещат се проблеми с крайник, загуба на орган или увреждане на орган или част от тялото.

“Лекарската

грешка е много

разтегливо

понятие

Във всички страни се издават препоръки, които представляват правила за добра медицинска практика. Когато тези препоръки се спазват, дори да се стигне до фатален край за пациента, се знае, че всичко за него е направено както трябва”, коментира директорът на УМБАЛ “Света Екатерина” проф. Генчо Начев пред “24 часа”.

Според него такива препоръки у нас има в областта на сърдечносъдовите заболявания и в някои други медицински области. Ангажимент на бордовете по специалности към лекарския съюз било да изработят такива правила, но все още не били създадени за всички специалности.

“Тези препоръки казват дали е имало показания за приложеното лечение, и ако то е било правилно, дали са спазени правилата за добра медицинска практика”, допълни проф. Начев.

По думите му на всички национални симпозиуми и конгреси има специални модули, на които се обсъждат казуси, довели до неблагоприятен край, или лечение, което не е завършило според очакванията. Специалистите обменят опит и обсъждат дали не е могло да се направи нещо друго.

Подобни дела са дълги, трудни, понякога хората не знаят към кого да насочат своята претенция. Другият голям проблем е трудното доказване на определени факти - например дали въздействието на определен медикамент би довело до друг резултат. И трето, съдилищата има разнообразна практика както по квафилификацията на тези деяния, така и по размера на присъдените обезщетения, обобщи проф. Даниел Вълчев.

Адвокат Мария Шаркова:

Сестра казала на

близките на болен, че

е починал, а бил жив

Интерес през последните години представляват, а и расте броят на делата, които са свързани не с някаква физическа увреда върху пациентите, а такива, свързани със

спазването на

етични правила

- съобщаване на грешна диагноза или даване на грешна информация на близките на пациентите. Има такъв фрапиращ случай в една болница, в която медицинска сестра се обажда на близките на един пациент и казва, че той е починал, а впоследствие се оказва, че е жив.

Интерес представляват и делата, свързани с оказване на психиатрична помощ на пациентите. Едно от най-фрапиращите дела, които съм срещала, е дело срещу психиатрична болница, в която е починал пациент,

убит от съседа

си по легло в

болничната стая,

тъй като персоналът не е осъществил адекватен контрол.

Други чести дела са свързани с неверни резултати след извършени кръвни изследвания. Те също са доста фрапиращи. Попадала съм на случай, в който жена е информирана, че е болна от венерическо заболяване - диганоза, която впоследствие се оказва погрешна, но в този период тя и бебето ѝ са лекувани с доста сериозни лекарствени продукти, а това е породило, естествено, и неразбирателство в семейството.

Всички дела, свързани със смърт на млади пациенти, естествено, също са доста тежки за водене по разбираеми причини. Прави ми впечатление, че в последните години размерите на

обезщетенията

за смърт на

млади хора

нарастват Най-високото обезщетение, което е присъдено от ВКС, е 300 000 лв. за смъртта на едно дете.