Какво е това ГРУ

https://www.24chasa.bg/novini/article/7742065 www.24chasa.bg
Министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу (вляво) и шефът на ГРУ Игор Коробов на церемония в Москва.

Има различни управления за контрол на различни части по света

Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия, известно със съкращението ГРУ, е централният орган за разузнаване на Въоръжените сили на Русия и орган за външно разузнаване на Министерството на отбраната на страната. Занимава се с всички видове разузнаване - агентурно, космическо, радиоелектронно и др. Структурата, числеността и финансирането му представляват държавна тайна. Негов ръководител към момента е Игор Олегович Костюков. Началникът на ГРУ е подчинен на началника на Генералния щаб на Въоръжените сили (ГЩ на ВС на РФ) и на министъра на отбраната.

През ноември 1918 г. Революционнният военнен съвет на републиката (РВСР) утвърждава щат на Полевия щаб на РВСР, в чиято структура влиза Регистрационно управление (РегистрУпр) с функции по координиране усилията на разузнавателните органи и подготовка на разузнавателната информация на Полевия щаб. РегистУпр става първият централен орган на военноагентурното разузнаване и военното контраразузнаване. Секретната заповед за щата на Полевия щаб е с дата 5.11.1918 г., която е приета за професионален празник - Ден на военния разузнавач. Оттогава военното разузнаване претърпя редица структурни промени до вливането на ГРУ през 1992 г. в състава на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия. Сега действащото Главно управление на ГЩ е образувано през 2010 г. след преименуването от ГРУ на ГЩ на ВС на РФ.

На 24.10.1950 г. е подписана директива на военния министър на СССР с гриф секретно за създаването на подразделение със специално предназначение (СпецНаз) за действие в дълбокия тил на противника.

Задачите на СпецНаз

са включвали

провеждане на

разузнаване,

а при необходимост и ред действия, насочени срещу командването на противниковите войски, отстраняване на командири на армии и на политически лидери на страни агресори, унищожаване на пунктове за управление, ракетни установки, самолети на стратегическата авиация, атомни подводници, нарушаване на връзки, електроснабдяване, разрушаване на транспортни комуникации, всяване на паника и внасяне на хаос във военното и държавното управление на страни агресори. Подразделения и част на СпецНаз на ГУ изиграват важна роля във войната в Афганистан, а след това и в операции на територията на Чечня.

Приоритет на ГРУ е работата по придобиване на секретни данни, материали и чуждестранни образци на съвременна техника. Резидентурите на военното разузнаване не отстъпват на резидентурите на Службата за външно разузнаване, но имат по-малък обем финансиране, действайки при това по-агресивно и целенасочено.

Целите на

разузнавателната

дейност на ГРУ са:

- обезпечаване на президента на Русия, Федералното събрание, правителствата, министъра на отбраната, началника на ГЩ на ВС, Съвета за сигурност на страната с разузнавателна информация, необходима за вземане на решение в политическата, икономическата, отбранителната, научно-техническата сфера и екологията;

- осигуряване на условията, способстващи за успешното реализиране на политиката на Русия в областта на отбраната и сигурността;

- съдействие за икономическото развитие, научно-техническия процес на страната и военнотехническото обезпечаване на сигурността на Русия. 

Структурата на военното разузнаване преживяла множество трансформации, като към момента по данни от открити източници включва 13 основни управления и 8 спомагателни отдели и управления:

- 1-о управление - европейски страни (без Великобритания);

- 2-о управление - страни от Северна и Южна Америка, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия;

- 3-о управление - страни от Азия;

- 4-о управление - страни от Африка;

- 5-о управление - управление на оперативното разузнаване;

- 6-о управление - управление на радиотехническото разузнаване - ОсНаз;

- 7-о управление - управление НАТО

- 8-о управление - управление на СпецНаз;

- 9-о управление - управление на военните технологии;

- 10-о управление - управление на военната икономика;

- 11-о управление - управление на Стратегическите доктрини и въоръжения;

- 12-о управление - “Информационна война”;

- управление “Космическо разузнаване”

- управление “Кадри”

- оперативно-техническо управление;

- управление на външните отношения;

- “Информационна служба”

- “Архивен отдел”

В структурата на ГРУ влизат два научноизследователски института, намиращи се в Москва, известни като “6-и” и “18-и” научноизследователски институти.