Вземанията на лизинговите дружества в края на септември - за 4.272 млрд. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7875070 www.24chasa.bg

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2019 г. са общо 4.272 млрд. лв. (3.7 на сто от прогнозния БВП2), съобщава Българската народна банка.

В края на третото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 8.2 на сто (322.5 млн. лв.).

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.588 млрд. лв. в края на септември 2019 година. Те нарастват на годишна база с 13.3 на сто (186.7 млн. лв.) Относителният им дял се увеличава от 37.6 на сто в края на септември 2018 г. до 39.1 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.349 млрд. лв., като се увеличават на годишна база с 11.2 (136.1 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32.5 на сто в края на септември 2018 г. до 33.2 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 825.2 млн. лв., като нарастват на годишна база с 8.6 на сто (65 млн. лв.).