Българинът яде повече зеленчуци и по-малко хляб

https://www.24chasa.bg/novini/article/7875406 www.24chasa.bg

Доходите средно на човек са 1715,60 лв., а разходите - 1582,52

Средният доход на лице от българското домакинство през третото тримесечие е достигнал 1715,60 лв. и в сравнение с третото тримесечие на предишната година нараства с 11,3%. В същото време средният разход е достигнал 1582,52 лв., нараствайки със значително по-малък процент - само 4,3%. Това показват данните на НСИ, публикувани в петък.

Снимка: Пиксабей
Снимка: Пиксабей

Получената разлика очевидно бива спестявана, тъй като за същия период разходите за влогове се увеличават почти двойно - от 62,30 лв. на човек през третото тримесечие на 2018 г. на 117,30 лв. през същия период на тази година. Този процес върви паралелно с леко намаляване на разходите за изплащане на дългове и заеми - от 36,89 лв. на 31 лв.

В доходите на българина няма някакви необичайни промени, по-скоро продължават тенденциите от последните години. Най-голям дял в доходите - 56,5%, има работната заплата, като този дял се увеличава незначително в сравнение с м.г. На второ място идват пенсиите, които въпреки номиналното увеличение в сравнение с година по-рано намаляват леко като относителен дял в дохода. Доходите от самостоятелна заетост, което в повечето случаи означава собствен бизнес, намаляват като дял, но този процес също е от години.

Сравнително рядко се случва доходът от експлоатиране на собственост да се увеличи, както сега. Това са най-често доходите от даване под наем на жилище или някаква друга собственост. Те са незначителни, но все пак се увеличават от средно 3,57 лв. м.г. на 11,56 лв. т.г.

Рекордно ниската безработица естествено е довела до намаляване на обезщетенията, отбелязват подчинените на председателя на НСИ Сергей Цветарски. Това намаление е и като сума, и като дял от дохода. Доходът от семейни добавки за деца нараства незначително - от 20,08 лв. през третото тримесечие на м.г. на 21,48 лв. през същото тримесечие на т.г. Заради нарасналите общи доходи обаче тази сума продължава да съставлява един и същ процент от доходите - 1,3%.

По-любопитното е, че намаляват доходите от трансфери на други домакинства и най-вече, че за една година почти двойно намаляват доходите от продажба на имущество, изтеглените спестявания и доходите от изтеглени кредити и заеми.

В структурата на разходите също няма необичайни промени. Най-големият единичен разход е разходът за храна - 30,1%. Следват разходите за жилището - ток, вода, отопление, наеми, които нарастват от 185,10 лв. през третото тримесечие на м.г. на 199,35 лв. през същото тримесечие на тази година. От около 2-3 г. насам расте делът на разходите за данъци и осигуровки и сега това не прави изключение.

В консумацията на основни хранителни продукти също продължават тенденции, които са започнали преди години. Например консумацията на плодове и зеленчуци нараства, намалява консумацията на хляб, а на захар и месни произведения стои на едно и също равнище.