Българският електроенергиен пазар се обедини с eдинния европейски пазар „в рамките на деня“

https://www.24chasa.bg/novini/article/7893343 www.24chasa.bg
Директорите на Електроенергийния системен оператор и Българската независима енергийна борса Ангелин Цачев и Константин Константинов подписаха споразумение за ангажиментите на двете дружества за обединението с европейския пазар. Гост на церемонията беше председателят на КЕВР Иван Иванов.

България стана част от единното свързване на европейските пазарите в рамките на деня във втората вълна на присъединяване към обединението.

Изпълнителните директори на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) и Българската независима енергийна борса (БНЕБ) Ангелин Цачев и Константин Константинов подписаха споразумение, уреждащо ангажиментите на двете дружества. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

Пазарът за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“, опериран от БНЕБ, се присъединява към пазарното обединение, чрез българо-румънската граница. Със споразумението ЕСО и БНЕБ се съгласяват да си сътрудничат за провеждането на търгове за трансгранично разпределяне на преносна способност и енергия.

ЕСО се ангажира да съгласува междусистемните обмени за всеки период на доставка със съседните оператори на преносни системи, част от пазарното обединение в рамките на деня.

20 ноември 2019 е денят на първите доставки на електроенергията в рамките на пазарното обединение. Осигурен е и междусистемен капацитет за пренос, което позволява търговия с всички останали пазарни зони, част от единния европейски пазар „в рамките на деня“.

Присъединяването на втората вълна от седем държави към единното свързване на пазарите в рамките на деня разширява обхвата на непрекъсната търговия на електроенергия с пазарните зони на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. 

Страните от първата вълна на присъединяване са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.

В края на 2020 г. се очаква третата вълна за присъединяване към пазарното обединение в рамките на деня.

Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в този сегмент, чрез насърчаване на ефективната конкуренция, увеличаване на ликвидността и по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа в условията на растящ дял на непостоянното производство. Търговията близо до времето на доставка, която се предлага от времевия сегмент „в рамките на деня“, е от полза както за участниците на пазара, така и за управлението на енергийните системи.

През втората половина на 2020 година се подготвя присъединяването на България и към обединения европейски електроенергиен пазар „ден напред“.