Голямата печалба на пенсионните фондове идва от такса върху всяка осигуровка

https://www.24chasa.bg/novini/article/7900625 www.24chasa.bg
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров е повел протест за по-високи доходи. Оглавеният от него синдикат е собственик на най-голямата и богата пенсионна компания.

Синдикатът КНСБ е сред собствениците, бизнесменът Прокопиев е продал акциите си от този бизнес, друг бизнесмен - Христо Ковачки, се е обявил за собственик на един от фондовете

Таксите, които пенсионните фондове вземат върху всяка осигурителна вноска, която постъпва при тях, са всъщност големият източник на печалбата им. През годините приходите от такси са надхвърляли 80% от общите приходи на деветте дружества с лицензи за управление на пенсионни фондове.

Частните фондове са събирали по 4% от всяка задължителна вноска за универсалните си пенсионни фондове. През тази година таксата е намалена от държавата на 3,75%.

“Това означава, че всяка вноска, преди да влезе в партидата, се намалява с тези пари. И то при положение че фондовете не извършват абсолютно никаква дейност по събирането на тези осигуровки. Те се събират от Националната агенция по приходите и им се превеждат”, обяснява президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов.

Освен входната такса върху всяка вноска универсалните пенсионни фондове имат право на до 0,85% от номиналната стойност на всяка партида веднъж годишно. С новите законови предложения за изплащане на вторите пенсии те ще получат право и на 0,5 на сто от от парите, които влизат пък във фонда за изплащане на пенсиите.

Обещанието на социалния министър Бисер Петков и фондовете е, че

след като се започне

плащане на пенсия,

на всеки осигурен ще

му бъдат

възстановени

удържаните през

годините такси за

вход и инвестиции

Законовите текстове предвиждат това да става само ако партидата за изплащане на пенсията е по-малка от общата сума на внесените през годините осигурителни вноски.

35,9 млн. лв. са приходите от такси върху осигуровките за 2018 г. само на “Доверие”, като най-големият дял от тях се дължи именно на универсалния пенсионен фонд. Осигуряването в такъв фонд е задължително за всеки, роден след 31 декември 1959 г., и заради това и универсалните фондове са най-голямата част от бизнеса на частните пенсионноосигурителни компании. Пак за 2018 г. акционерите в “Доверие” са си разпределили дивидент от печалбата на пенсионната компания в размер на 12 млн. лв.

Около 15 милиона лева на година пък са приходите от такси върху осигуровките и партидите на по-малки фондове като “Ен Ен” и “Съгласие”. За разлика от "Доверие", който държи над 25% от пазара при универсалните пенсионни фондове, тези два имат по около 10-процентен дял.

2,3 млн. лв. са приходите от такси на най-малкия фонд, който е собственост на “Пенсионноосигурителен институт” АД.

Като в универсалния фонд на тази компания има само 77 хил. осигурени лица при общо 3,7 млн. плащащи вноски за втора пенсия на частните фондове български граждани.

76,71% от компанията “Съгласие” са собственост на Ива Павлова през фирма “Пела” ЕООД, която търгува с автомобилни ауспуси.

Сред собствениците на фонда е и Съюзът за стопанска инициатива, който е бизнес сдружение, основано през 1993 г. и негови председатели са били Валентин Моллов, Петьо Блъсков, Стефан Софиянски, бившият земеделски министър Мирослав Найденов.

Синдикат участва в “Доверие” - над 1 милион акции притежава Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), се вижда на интернет страницата на тази компания. Синдикатът е сред основателите на “Доверие”. Според декларацията за действителните собственици, подадена пред Търговския регистър, в пенсионния фонд са австрийските фирми “Ей Ти Би Ай Ейч ГмбХ” и “Виена Иншурънс груп”. Втората е собственик на българския застраховател “Булстрад”.

Български собственици, които са и в управлението на дружеството като физически лица, са декларирани Даниела Петкова, Мирослав Маринов и Ангелинка Петрова. Мирослав Маринов е в пенсионната компания от името на “Ти Би Ай Асет менджмънт” - фирма, която също е свързана с “Ей Ти Би Ай Еч” от Австрия.

През годините участие в този фонд през свои компании имаше и издателят на “Капитал” Иво Прокопиев. Той обаче е продал акциите си според последните декларации за действителни собственици на фонда.

С КНСБ първоначално

бе свързан и фондът

“Съгласие”,

но синдикалистите

го продадоха

Официалните акционери в него са “Уеб Финанс Холдинг” АД с 19,95%, 6 анонимни публични дружества с общо 25,73% и други физически и юридически лица. Зад “Съгласие” през други участници стоят и банка “Тексим”, както и групата около “Токуда”. В съвета на директорите на “Съгласие” пък влиза Галина Тодорова. В компанията “Прайм Лега консулт” тя е съдружник с компанията “Химимпорт” .

Акционери на Пенсионноосигурителното акционерно дружество “ЦКБ–Сила” пък са “ЦКБ груп” ЕАД, “Инвест Кепитъл” АД, “Проучване и добив на нефт и газ” АД, застрахователното дружество “Армеец”.

Пенсионен фонд има и енергийният бизнесмен Христо Ковачки, който като физическо лице е декларирал собствеността си в “Топлина”. Акционери в тази пенсионна компания са фирмите “Ел Ем импекс”, “Топлофикация Бургас”, “Атоменергоремонт”, “Брикел”, мина “Станянци”, “Амбрих”, “Прибор Инвест”, “Топлофикация Враца” и ОЗК “Застраховане”.

100% от фонда “Ен Ен България пък са собственост на компанията “Ен Ен Континеттал Юръп”. Това е името на бившата Ай Ен Джи.

Собственик на фонда “ДСК Родина” пък е Банка ДСК, която пък от своя страна е собственост на ОТП банк - Унгария.

* Уточнение:

В статията е допусната фактическа неточност за акционерите на ПОК “Доверие”.

В статията пише: “...български собственици, които са и в управлението на дружеството, като физически лица, са декларирани Даниела Петкова, Мирослав Маринов и Ангелинка Петрова. Мирослав Маринов е в пенсионната компания от името на “Ти Би Ай Асет менджмънт” - фирма, която също е свързана с “Ей Ти Би Ай Еч” от Австрия.”

Уточняваме, че посочените физически лица, които са представляващи дружеството по закон, не притежават и никога не са притежавали акции от капитала на ПОК “Доверие”. Ултимативен собственик на компанията е “Виена Иншурънс Груп АГ”, публично акционерно дружество със седалище Виена, създадено през 1824 г., и понастоящем е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа, която развива дейност в 25 държави, управлява активи от над 45 млрд. евро, има над 25 000 служители и текущ кредитен рейтинг А+ стабилна перспектива от Standard & Poor's. Допуснатата неточност е свързана с позоваването на информация от Търговския регистър, където представляващите ПОК “Доверие” са вписани като действителни собственици единствено и само по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари, в качеството им на физически лица на висши ръководни длъжности. Предвид обстоятелството, че крайният собственик на капитала на ПОК “Доверие” – “Виена Иншурънс Груп АГ”, е публично дружество, физическите лица, които следва да бъдат посочени като действителен собственик, може да се окажат милиони.