“Еврохолд” с 33% ръст на приходите и с 3% на печалбата

https://www.24chasa.bg/novini/article/7938098 www.24chasa.bg

 Групата ще продължи да се разраства на нови пазари

“Еврохолд” отчита 33% ръст на приходите и 3% на печалбата на годишна база, сочи консолидираният отчет на дружеството за деветмесечието на 2019 г., публикуван на сайта на холдинга. Общите доходи на бизнесгрупата са се увеличили до 1,16 млрд. лева, а оперативната печалба на холдинга е нараснала до 25,4 млн. лева. За този ръст значително допринасят новопридобитите от холдинга застрахователни дружества в Югоизточна Европа и страните на ОНД.

Приходите от застрахователната дейност са се увеличили с 44% за една година и достигат над 962 млн. лева, а оперативната печалба е нараснала с 9% до малко над 18 млн. лева.

Застрахователните премии на застрахователния подхолдинг на групата - “Евроинс Иншурънс Груп” (ЕИГ), са повишили приходите си с 37% до 617 млн. лева. С близо 7% е нараснала реализираната от ЕИГ печалба преди данъци.

Премийният приход на ЕИГ е нараснал до 617 млн. лева, като най-висок ръст от 47% до 16,5 млн. лв. и печалба преди данъци от 3,9 млн. регистрира украинската ETI, която е специализирана в туристически застраховки.

Ръстът в България също е сред най-високите - 45% за година, до близо 175 млн. лева премиен приход и повишение повече от четири пъти на печалбата преди данъци до 6.2 млн. лв.

“Евроинс Русия” отчита 9% увеличение на премийния приход до 40,4 млн. лв., застрахователната компания в Северна Македония - 26% ръст до 20 млн. лева, а “Евроинс Румъния - 29% на годишна база до малко над 386 млн. лева. Силен ръст отчитат почти всички ключови дъщерни дружества, включително и голяма част от новопридобитите в Източна Европа и страните от ОНД. С 29% е нараснала оперативната печалба до 5,3 млн. лева в лизинговият сегмент на “Еврохолд” - “Евролийз Груп” ЕАД. Ръстът на приходите е 7% до малко над 20 млн. лв.

Председателят на управителния съвет на “Еврохолд” Кирил Бошов обяснява добрите резултати с добро, последователно и стабилно управление. По неговите думи холдингът ще продължи да работи по избраната от тях стратегия за развитие, включваща придобивания на нови пазари при подходящи възможности.

“Доволни сме, че експанзията, която предприехме през 2015 г. в новите за нас пазари от страните от ОНД, вече дава резултати. Трите страни, в които развиваме дейност в този регион (Русия, Украйна и Грузия), допринасят за над 15% от приходите и над 30% от печалбата на застрахователния ни подхолдинг ЕИГ”, коментира Бошов.