Столичната топлофикация ще си продава сама тока през 2020 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7938221 www.24chasa.bg

"Топлофикация София“ ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 2020 г., съобщиха от дружеството. Дружество е извършило необходимата подготовка за самостоятелно участие на българския електроенергиен пазар. В тази връзка управителният съвет е утвърдил изискванията за провеждане на процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и вътрешни правила за участие на Българската независима енергийна борса. Двата документа ще бъдат достъпни на сайта на столичната Топлофикация – www.toplo.bg, в рубриката „Законодателна рамка“.

В качеството си на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство топлофикацията трябва да избере фирма - координатор на стандартна балансираща група. Фирмите-координатори на балансиращи групи са посочени в публичния регистър на Комисията за енергийно и водно регулиране, те ще бъдат поканени да представят оферти, като по този начин ще бъде осигурена възможност за напълно прозрачен и максимално изгоден за дружеството избор.

Управителният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД взе решение и за самостоятелно участие на компанията на енергийната борса през 2020 г. 

С оглед максимално ефективната позиция на дружеството по отношение реализирането на произвежданата собствена електрическа енергия, са заложени следните условия: избор на пазарен сегмент за продажба през БНЕБ на електрическа енергия, анализ на финансовият риск, произхождащ от продажба на произведената електрическа енергия и риска от липса на купувач и невъзможност за реализация на количествата и най-важното - възможност за авансово плащане по двустранни договори за продажбата на енергия, се казва в съобщението на дружеството.