Депутатите приеха бюджета на Темида за 2020-а

https://www.24chasa.bg/novini/article/7942274 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

Парламентът прие окончателно бюджета на съдебната власт за догодина. Депутатите гласуваха на второ четене републиканския бюджет 2020.

Отхвърлено беше искането на БСП за допълнителни 5,8 млн. лева отгоре за назначаване на още съдебни помощници - 100 щатни бройки. Достъпът до правораздаване ще се отвори, защото ще е по-бързо и качествено, обясни Филип Попов.

Други 420 хил. лв, според левицата, са необходими за увеличение на предвидения бюджет на Инспектората към ВСС, което са 10 щатни бройки.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов смята, че предложението отразява грижа за развитието на съдебната система и решаване на проблемите в нея, но призова към умереност.

Според него ВСС в преговорите с Министерството на финансите е постигнал максимален бюджет - увеличение с повече от 80 млн.лв, което ще се отрази положително върху работата на съдебната система и ще доведе до по-високи възнаграждения средно с 10 на сто.

Предлаганите от социалистите 5,8 млн.лв за съдебни помощници Кирилов смята, че ще доведат до многовисоко възнаграждение, което не съответства на статута им.

Така окончателно за догодина заложените приходи и помощи в съдебната власт са 116 000 000 лв. Разходите - 771 317 000 лв. От тях за текущи разходи се предвиждат 746 347 000 лв, а за капиталови - 24 370 000 лв.

През 2020 г. за ВСС са заложени разходи от 49 575 300 лв., ВКС - 21 815 200 лв, ВАС - 19 471 400 лв., Прокуратура на Република България - 289 095 700 лв.

За съдилищата са предвидени 378 277 800 лв., за Националния институт на правосъдието 3 971 200 лв., за Инспектората към ВСС - 8 510 400 лв.

Бюджетът на Администрацията на президента, на Народното събрание и на Министерския съвет за 2020 г.

Депутатите приеха бюджета на Администрацията на президента, на Народното събрание и на Министерския съвет в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Народното събрание одобри бюджет от 8 126 500 лева разходи за осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България.

Парламентът си гласува разходи от 80 752 200 лева, от които за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са отделени 11 312 100 лева. Предвидените трансфери от централния бюджет са в размер на 79 252 200 лева, а собствените приходи и дарения - 1 500 000 лева. Заложен е резерв за непредвидени и/или неотложни разходи от 500 000 лева.

Депутатите одобриха разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. от 118 730 200 лева, разчетените приходи са 12 980 100, а трансферите от централния бюджет - 107 322 100. За администрацията са отделени 11 273 700 лева, за убежища и бежанци - 9 441 300 лева. Субсидията за вероизповеданията е 33 340 000 лева.

За Българската православна църква - Българска патриаршия са предвидени 26 млн. лева, за Главното мюфтийство - 5 770 000 лева. За Католическата църква в България, за Религиозната общност на евреите в България и за Арменската Апостолическа православна света църква са отделени по 70 000 лева. За протестантските вероизповедания в България са предвидени 160 000 лева.

В Бюджет 2020 за задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на БПЦ са предвидени 650 000 лева, а за българските православни църковни общини в чужбина - 550 000 лева.
Отхвърлено беше предложението на Васил Антонов /"БСП за България"/ и група народни представители да се отпуснат 900 000 лева за Зографския манастир.

Парламентът гласува и бюджета на Сметната палата, на Омбудсмана и на Конституционния съд за 2020 г. В момента депутатите обсъждат бюджетите на отделните министерства.