Все повече искат да са инженери, лекари и учители

https://www.24chasa.bg/novini/article/7947005 www.24chasa.bg
Все повече искат да са инженери, лекари и учители

Пластовете се разместват

Има увеличение на студентите в професионалните направления, които дават дипломи с високо търсене на пазара на труда.

За последните 5 г. в 5 направления има увеличение на броя на студентите с около и над 30% - “Медицина” (76%), “Военно дело” (60%), “Стоматология” (41%), “Педагогика” (36%) и “Ветеринарна медицина” (26%). Увеличават се и студентите в инженерните направления.

В 15 направления обаче спадът е с над 30%. Сред тях попадат и двете най-масови професионални направления - “Икономика” и “Администрация и управление”.

Учещите за IT -

повече,

отколкото за

администратори

В двете направления, които обучават за IT - “Информатика и компютърни науки” и “Комуникационна и компютърна техника” студентите вече са повече, отколкото във второто най-масово направление - Администрация и управление.

Повече научни

публикации

Подобрява се цитируемостта на научните публикации на българските висши училища. Софийският университет, медицинските университети в София, Пловдив и Варна, както и ХТМУ са висшите училища в България с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации в международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science.

Дипломата

върши работа

само на 1 от 5,

завършили

туризъм

Едва 20,4% от завършилите "Туризъм" работят на позиция, изискваща висше образование или заемат длъжност по призвание. На другия полюс са дипломираните по Медицина, Стоматология и Фармация - там процентите са съответно 95,5, 91,8 и 91,4.