БАН: Македонският език е писмено-регионална норма на българския (Обновена)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7967344 www.24chasa.bg

Официалният език в Република Северна Македония е писмено-регионална норма на българския език. Това е официалната позиция на Българската академия на науките след проведеното днес събранието на академиците и член-кореспондентите. 

Причината е, че на 3 декември събранието на Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) е приело „Харта за македонския език“. В нея са конструирани исторически и езикови аргументи в защита на официалния книжовен език на Република Северна Македония. Той е определен  като отделен самостоятелен език с континуитет и генеалогия, определян в Скопие като "македонски". "Документът предизвиква много сериозни научни възражения. Затова той беше обсъден в Ръководството на БАН, след което бяха поискани и представени становища от три института на Академията - Института за български език, Кирило-методиевския научен център и Института за исторически изследвания. Постъпилите становища бяха подкрепени и от индивидуални позиции на членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН ", пише в позицията си БАН.

Българските учени считат, че македонската позиция е невярна и неприемлива, вредяща на отношенията между двете съседни страни. 

Становището на БАН ще бъде официално изпратено на Народното събрание на Република България и висшите държавни институции.

Вижте становищата на:

Институт за български език:

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%98%D0%91%D0%95.pdf

Кирило-методиевски научен център

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%9A%D0%9C%D0%9D%D0%A6.pdf

Институт за исторически изследвания

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%98%D0%98%D1%81%D1%82%D0%98.pdf

академик Иван Радев

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2.pdf