Язовирните стени вече с критерии колко са опасни

https://www.24chasa.bg/novini/article/8106254 www.24chasa.bg

Критерии, които показват нивото на опасност на язовирните стени, и специфични изисквания за разработване на аварийни планове прие правителството на заседанието си в четвъртък.

Те са подробно разписани в променена наредба за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Така например висока степен на потенциална опасност имат значимите язовири, както и малките, които са единствен източник на вода за населени места, когато има риск за човешки жертви или обекти, свързани с националната сигурност.

Така ще е ясно какви са последиците от освобождаването на водни обеми в язовира поради разрушаване или неправилната му експлоатация. Това от своя страна ще даде възможност да се планират превантивни мерки, с които материалните щети да се сведат до минимум.

Съставени са и таблици, които указват нивото на извънредна ситуация при различни събития като преливане, земетресение, терористичен акт, когато трябва да се оповести и какви действия трябва да се предприемат.

Указани са и условията и редът за извеждане от експлоатация на даден язовир.