Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е практичният избор за надеждно обучение в приятелска среда

https://www.24chasa.bg/novini/article/8184788 www.24chasa.bg

Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас е вече с близо 60-годишна история.През последното десетилетие той е сред малкото български университети, които непрекъснато разширяват своя обхват от специалности и професионални направления. Стартирал като химически институт, днес той предлага обучение в цели 18 професионални направления и над 60 специалности в образователно-квалификационните степени „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“, „Магистър“, както и обучение на докторанти. Основните образователни звена, които съставляват богатия потенциал за обучение на студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, са осем.

Факултет по технически науки. Основна цел на обучението в този факултет е подготовката на квалифицирани кадри, умеещи да решават най-актуалните проблеми, свързани с модернизирането на техниките и технологиите на съвременното общество. Предложената изключително широка гама от специалности покрива почти всички сфери на съвременните приложения на техниките и технологиите: „Технология на материалите и материалознание“, „Технология на материалите и мениджмънт”, „Химични технологии“, „Химично инженерство“, „Технология на водата“, „Технология на нефта и газа“, „Електроника“, „Техника и технологии в транспорта“ - бакалавър и магистър. Материалната база на факултета включва специализирани и компютърни лаборатории, автомобилен сервиз, стендове, макети на възли, механизми на автомобили, продуктопроводи. Практически и лабораторни упражнения се провеждат в бази на фирми за автомобилна техника и пристанища в Бургас.

Изключително адекватни на предизвикателствата на съвремието са атрактивните специалности „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“,„Биотехнологии“ и „Хранителни биотехнологии“, които осигуряват компетенции в производствено-технологичната, научноизследователската и организационноуправленската дейност в биотехнологични, химични и хранително-вкусови предприятия, научни институти, РИОКОЗ, РИОС и др

В желанието си да подготвят специалисти за най-иновативните изисквания на съвременния свят само през последните няколко години във ФТН са създадени специалностите: “Медицинска електроника“, която подготвя инженери с компетентности за технологична, конструкторска, монтажна и ремонтна дейности в областта на медицинските електронни и информационни системи и технологии; „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“ и магистърски програми по „Софтуерни технологии“, „Компютърни системи и технологии“ и „Изкуствен интелект и виртуална реалност“, както и докторска програма по „Компютърни системи и технологии”. За обучението по тези специалности Факултетът разполага със специализирани лаборатории в областите на интелигентните системи, компютърните комуникации, компютърна периферия, компютърни архитектури, вградени системи и мултимедии. Студентите имат летен стаж в авторитетни фирми и им се предлага уникалната възможност да участват в организацията на хакатон, който се състои два пъти годишно и събира програмисти, дизайнери, специалисти и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване. Домакин на "Хакатон Бургас" е Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в партньорство с Община Бургас и други институции и фирми.

Факултет по обществени науки. Факултетът предлага на бъдещите студенти обучение в изключително търсените през последните години педагогически специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“. Тук имат възможност да завършат своето висше образование и желаещите да се доверят на класическите хуманитарни специалности „Българска филология“, „Български език и история“, „История и философия“. Качествено обучение в сферата на стопанските науки могат да получат интересуващите се от специалностите „Стопанско управление“, „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“. На студентите се предлагат и атрактивни извънаудиторни занимания по музика и изобразително изкуство; клубове по предприемачество, маркетинг, история и философия; участие в ежегодна студентска научна конференция, срещи с работодатели, представители на бизнеса и практиката и участия в разработване и осъществяване на научни проекти, както и няколко докторантски програми за амбициозните, пожелали научното поприще.

Най-новият корпус от изключително атрактивни, търсени и нужни на обществото специалности е свързан с медицината и общественото здраве. През последните няколко години бе структуриран Факултет по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават студенти по бакалавърски програми „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Очаква се акредитация и обявяване на прием по още три специалности: „Лекарски асистент“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Здравен мениджмънт“. В момента това се едни от най-дефицитните специалисти у нас, които обезпечават научни, хуманни, легитимни здравни услуги в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медикосоциалните грижи.

Медицински колеж. Той подготвя медицински специалистисти ОКС „Професионален бакалавър“ по специалностите „Рехабилитатор”, а след получаване на акредитация – и „Помощник-фармацевт“. Разкриването на първата специалност е в отговор на световните тенденции за все по-увеличаващите се пациенти за рехабилитация и от новите прдизвикателства на Бургаски регион: създаване на балнео-, таласо, СПА и Уелнес центрове.

Медицински факултет. Това е най-новото попълнение на това голямо академично семейство. Във факултета по съвременни, отговарящи на световните стандарти критерии и учебни планове се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Медицина”. Обучението се осъществява само в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността.

Факултет по природни науки.

Това е ветеранът сред академичните звена на Университета. Той предлага класическата специалност „Химия” с акцент върху фундаменталните химични науки, химичните технологии и прилагането на съвременни методи на химичен анализ. Лабораториите, в които се извършва обучението, са оборудвани в съответствие със стандартите за провеждане на експериментални изследвания. Специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Екология и екологичен мениджмънт“ се оказват все по-актуални в условията на опасно замърсения свят и климатичните промени. Студентите се запознават и с най-новите тенденции в кръговата и синята икономика. Ежегодно се организира и Еко-конференция за ученици и студенти под наслов „Да мислим екологично за бъдещето“.

Специалност „Химия на козметичните и повърхностно активните вещества” е най-новата в този факултет. Поради нарастващата тенденция за производство на козметични и повърхностно активни вещества, щадащи здравето на човека и природата, студентите получават компетенции да изучават и намаляват съответното вредно въздействие на тези вещества.

Колеж по туризъм. Той предлага обучение за придобиване на ОКС „Професионален бакалавър“ в две специалности: “Организация и управление на хотел и ресторант” и “Управление на туроператорската и турагентската дейност”. Завършилите студенти могат да се реализират като мениджъри в хотели и ресторанти, функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството, туроператори и туристически агенти, представители на туристически фирми, екскурзоводи в страната и чужбина.

Техническият колеж обучава за ОКС "Професионален бакалавър" в богат набор от специалности: "Компютърни системи и технологии", "Електроника", "Електротехника", "Машиностроене и уредостроене" и "Транспортни техники и технологии", като студентите му могат да продължат образованието си в магистърските и докторантските програми на Университета.

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти реализира обучения и дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени.

Проведена в края на 2019 г. анкета установи, че студентите свързват Университет „Проф. д-р А. Златаров“ с три прекрасни думи: практичен, приятелски, надежден!

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Пролетта пукна и Катето Евро посади реколтата! Обичаната актриса грабна малка мотика и започна да копае из двора си в Кокаляне. Майката на водещия на "Преди обед" Александър Кадиев, зася български домати и зелен лук. Катето не обича да слага на трапезата купешки зарзават. От няколко години актрисата сее плодове и зеленчуци

„Май изкарах коронавируса. Не мога да съм сигурен, защото не съм се изследвал. Два дни бях на легло. Имах няколко от характерните симптоми“. Това призна Башар Рахал. Актьорът започва да се чувства зле след посещение в Тайланд. „Тялото ме болеше адски много. Никога не съм се чувствал така. Единият ден спах повече от 18 часа

Градският транспорт в София е с ново работно време от днес. Последните курсове на автобусите и тролеите са до по-рано, а три линии временно се закриват. Проверка на „България Днес” показа, че по някои трасета последните рейсове ще потеглят в доста ранен час – около здрачаване. Официално от Центъра за градска мобилност съобщиха