Дипломите от ВУСИ носят най-високи доходи

https://www.24chasa.bg/novini/article/8236107 www.24chasa.bg

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер по този критерий

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти от трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.

Това показват данните от IX издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (РСВУ) за 2019 г. ВУСИ е № 1 в региона по този критерий, като успешно дипломираните студенти от направление „Национална сигурност“ имат среден месечен облагаем доход 1147 лв. Тенденцията за растеж е стабилна и устойчива през последните години и показва увеличение с 48 лв. в сравнение с предходното изследване. Завършилите професионално направление „Икономика“ имат среден месечен облагаем доход 1481 лв., който е с цели 318 лв. повече от класирания на второ място по този индикатор университет в Пловдив! Висшето училище по сигурност и икономика показва изключителни резултати и в професионално направление „Администрация и управление“. Вузът отново е лидер в Пловдив, като завършилите имат среден месечен облагаем доход 1161 лв., сочат данните на Рейтинговата система за 2019 г.

Най-новото издание на Рейтинговата система на висшите училища показва, че в национален мащаб ВУСИ стои изключително стабилно, изпреварвайки по различни критерии редица утвърдени университети. В направление „Национална сигурност“ вузът е на престижното 6-о място в страната, подобрявайки с една позиция класирането си от предходната година. За „Икономика“ ВУСИ се изкачва с цели три места в подреждането и вече е на 12-а позиция в стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2019 г. от общо 26 вуза, предлагащи обучение в това професионално направление. Вузът е на същата, 12-а позиция за „Администрация и управление“ от общо 29 висши училища в България, обучаващи студенти в това професионално направление.

В Рейтинговата система на висшите училища за 2019 г. са отразени отличните акредитационни оценки на ВУСИ от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България. НАОА даде обща оценка 9,01 по десетобалната система за институционалната акредитация на вуза. НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, и издадената от нея акредитация се признава за валидна в целия Европейски съюз. ВУСИ има отлична оценка 9,07 за програмната акредитация на „Национална сигурност“; отлична оценка 9,17 за „Икономика“; отлична оценка 9,02 за „Администрация и управление“; както и програмни акредитации на две докторски програми за „Национална сигурност“. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика притежава пълен комплект отлични оценки и продължава възходящата си тенденция на развитие, утвърждавайки се сред топуниверситетите в страната, предлагащи безкомпромисно качество на обучение.

ВУСИ е регионален лидер в професионално направление „Национална сигурност“ по среден месечен облагаем доход на дипломираните студенти, показват данните на НОИ и АдминУни. Вузът е в Топ 6 в национален мащаб сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми в „Национална сигурност“. В раздел „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“, например, вузът е с множество подобрени позиции, сред които за: привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в региона и областта; регионална реализация на позиция за висше образование; безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище като съотношение и като разлика. Данните на НОИ и АдминУни показват сериозно намаляване на процента на официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години и едновременно с това съществено увеличаване на получаваните доходи. Индикаторът „Безработица сред завършилите“ отчита 5,71 % през 2018 г., а през 2019 г. намалява до 2,04 %! В същото време „Осигурителният доход на завършилите“ се увеличава със 101 лв. само за една година, достигайки 1117 лв. „Облагаемият доход на завършилите“ се увеличава от 1099 лв. през 2018 г. на 1147 лв. през 2019 г. по данни на НОИ и АдминУни.

ВУСИ е № 1 в Пловдив в направление „Икономика“ по среден месечен облагаем доход от 1481 лв. на дипломираните студенти, показват данните на НОИ и АдминУни. Вузът изпреварва с огромна преднина от 318 лв. втория по този критерий университет в града. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 12-а позиция от общо 26 университета в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Икономика“. Реализацията на пазара на труда е над 97 %. Това показват данните на НОИ и АдминУни, тъй като само 2,92 на сто са официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години това професионално направление.

В раздел „Учебен процес“, например, се отчита увеличението на специалностите за обучение на бакалаври и магистри, което дава на студентите по-голяма възможност за избор. Повече от 4 пъти нараства процентът на работодателите, заявили, че са имали стажанти, завършили направление „Икономика“ на ВУСИ, а индикаторът „Престиж“ сред работодателите“ се увеличава двойно, отчитайки процента на работодателите, посочили, че предпочитат да наемат кадри на ВУСИ. Облагаемият доход на завършилите направление „Икономика“ се увеличава от 1247 на 1481 лв., т.е. нарастването е с 234 лв. само за една година. Това води до растеж на осигурителния доход със 131 лв. за същия период – от 877 лв. през 2018 г. до 1008 лв. през 2019 г.

ВУСИ е на първо място в Пловдив в професионално направление „Администрация и управление“ по среден месечен облагаем доход от 1161 лв., сочат данните на Рейтинговата система за 2019 г. Вузът е на престижната 12-а позиция от общо 29 висши училища в България, обучаващи студенти в това направление. Безработицата сред завършилите е по-ниска в сравнение със средната за това направление в национален мащаб. По данни на НОИ и АдминУни процентът намалява от 3,74 през 2018 г. до 2,58 през 2019 г., докато в страната е 2,75. Облагаемият доход нараства от 1108 на 1161 лв., което води до увеличение на осигурителния доход на завършилите със 100 лв. само за една година – от 977 лв. през 2018 г. до 1077 лв. през 2019 г.

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г. показват, че ВУСИ за поредна година продължава възходящото си развитие, като предлага на студентите модерно обучение по актуализирани учебни програми, висококвалифицирани преподаватели и съвременна технологична база. Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер за Пловдив по един от най-важните за младите хора индикатор – този за среден месечен облагаем доход, който показва, че знанията и уменията на студентите са високоценени от частните фирми, корпорациите и държавната администрация. ВУСИ се утвърди сред топуниверситетите не само в региона, а и в цялата страна, като гарантира на успешно дипломираните бързо намиране на престижна работа и успешна професионална кариера.